Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 14:14:05
Uchwała Nr XXII/146/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za rok 2020. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 14:13:32
Uchwała Nr XXII/146/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za rok 2020. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 14:12:42
Uchwała Nr XXII/146/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za rok 2020. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 14:10:10
Styczeń 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 13:58:45
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 13:55:47
Sesja Nr XXII w dniu 25 stycznia 2021 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 13:34:05
Interpelacja Radnego Jakuba Śniega w sprawie zastoiska wodnego na drodze powiatowej nr 3204G "Korzeniewo-Pastwa" w miejscowości Lipianki. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 09:59:05
Interpelacja Radnego Jakuba Śniega w sprawie zastoiska wodnego na drodze powiatowej nr 3204G "Korzeniewo-Pastwa" w miejscowości Lipianki. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 09:58:42
Interpelacja Radnego Jakuba Śniega w sprawie zastoiska wodnego na drodze powiatowej nr 3204G "Korzeniewo-Pastwa" w miejscowości Lipianki. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 09:58:33
Interpelacja Radnego Jakuba Śniega w sprawie zastoiska wodnego na drodze powiatowej nr 3204G "Korzeniewo-Pastwa" w miejscowości Lipianki. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 09:51:20
Interpelacje i zapytania radnego Jakuba Śniega Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-26 09:47:03
Wniosek i odpowiedź o udostępnieniu informacji publicznej dot. wynagrodzenia nauczycieli religii w szkołach na terenie powiatu kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-22 15:33:32
Joanna Wójtowicz 2021-01-22 14:57:02
Joanna Wójtowicz 2021-01-22 14:48:24
Joanna Wójtowicz 2021-01-22 14:45:42
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-01-22 14:45:01
Uchwała nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.(ZMIENIONA AKTUALNA UCHWAŁA NR 312/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-21 15:35:29
Uchwała nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.(ZMIENIONA AKTUALNA UCHWAŁA NR 312/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-21 15:32:54
Uchwała nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.(ZMIENIONA AKTUALNA UCHWAŁA NR 312/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-21 15:27:47
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty na odc. 3+629 - 11+ 529. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-21 15:11:23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty na odc. 3+629 - 11+ 529. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-21 15:10:42
Informacja o wyniku postępowania dot. zamówienia na świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-21 15:00:27
Informacja o wyniku postępowania dot. zamówienia na świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-21 14:59:13
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - luty 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-21 09:49:41
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-19 14:40:31
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-19 14:39:02
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-19 13:06:30
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH przy Starostwie Powiatowym w Kwidzynie Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-18 14:02:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3224 G Wandowo - Cygany na odc. 0+000 - 2+320, Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-18 13:34:51
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3224 G Wandowo - Cygany na odc. 0+000 - 2+320, Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-18 13:34:13
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. wyniku ekonomicznego Parku Technologicznego w Górkach za rok 2020 Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-15 14:54:24
2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-15 14:49:28
2012 Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-15 14:24:48
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-15 14:23:51
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny- Rozajny Małe Marcin Lewandowski 2021-01-15 14:11:38
Plan zamówien publicznych 2021r zamieszczony w Biuletynie Zamówien Publicznych Renata Żmuda 2021-01-15 11:38:06
Plan postępowań 2021 rok zamieszczony w dniu 05.01.2021r Renata Żmuda 2021-01-15 11:36:41
Plan postępowań 2021 rok zamieszczony w dniu 05.01.2021r - dokument usunięty Renata Żmuda 2021-01-15 11:35:03
Plan postępowań 2021 rok zamieszczony w dniu 05.01.2021r - dokument usunięty Renata Żmuda 2021-01-15 11:34:26