Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr 116/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2019r. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 89/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 R.) Justyna Tarka 2019-12-30 13:21:37
Uchwała nr 115/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Justyna Tarka 2019-12-30 13:20:57
Uchwała nr 115/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Justyna Tarka 2019-12-30 13:20:44
Uchwała nr 114/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania w roku 2020 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Justyna Tarka 2019-12-30 13:19:04
Uchwała nr 114/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania w roku 2020 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Justyna Tarka 2019-12-30 13:18:45
Uchwała nr 113/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2020. Justyna Tarka 2019-12-30 13:13:15
Uchwała nr 113/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2020. Justyna Tarka 2019-12-30 13:12:55
Uchwała nr 112/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2021. Justyna Tarka 2019-12-30 13:10:45
Uchwała nr 112/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2021. Justyna Tarka 2019-12-30 13:09:17
Magdalena Łapacz 2019-12-20 13:30:56
Uchwała nr 111/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Justyna Tarka 2019-12-20 09:34:29
Uchwała nr 111/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Justyna Tarka 2019-12-20 09:34:17
Uchwała nr 111/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Justyna Tarka 2019-12-20 09:32:37
Uchwała nr 111/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Justyna Tarka 2019-12-20 09:32:10
Uchwała nr 110/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Justyna Tarka 2019-12-20 09:31:19
Uchwała nr 110/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Justyna Tarka 2019-12-20 09:27:19
Uchwała nr 110/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Justyna Tarka 2019-12-20 09:26:23
Uchwała nr 110/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Justyna Tarka 2019-12-20 09:22:09
Uchwała nr 109/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Justyna Tarka 2019-12-20 09:20:58
Uchwała nr 109/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Justyna Tarka 2019-12-20 09:18:53
Uchwała nr 108/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Justyna Tarka 2019-12-20 09:18:09
Uchwała nr 108/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Justyna Tarka 2019-12-20 09:17:45
Uchwała nr 108/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Justyna Tarka 2019-12-20 09:17:16
Uchwała nr 108/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Justyna Tarka 2019-12-20 09:15:42
Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Justyna Tarka 2019-12-19 13:48:26
Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Justyna Tarka 2019-12-19 13:48:05
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - styczeń 2020 r. (Uwaga! Zamiana dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kwidzynie w styczniu 2020 roku: 4 stycznia (sobota) dyżur będzie pełniła Apteka Dbam o Zdrowie przy ul. 3 Maja 26, natomiast 22 stycznia (środa) dyżur będzie pełniła Apteka Farmacja 24 przy ul. Braterstwa Narodów 52) - dokument usunięty Justyna Tarka 2019-12-19 13:46:59
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - styczeń 2020 r. (Uwaga! Zamiana dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kwidzynie w styczniu 2020 roku: 4 stycznia (sobota) dyżur będzie pełniła Apteka Dbam o Zdrowie przy ul. 3 Maja 26, natomiast 22 stycznia (środa) dyżur będzie pełniła Apteka Farmacja 24 przy ul. Braterstwa Narodów 52) - dokument usunięty Justyna Tarka 2019-12-19 13:46:25
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - listopad 2019 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2019-12-19 13:45:31
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Justyna Tarka 2019-12-19 10:37:09
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Justyna Tarka 2019-12-19 10:36:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Usługa bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b."; nr sprawy: ORII.272.03.2019. Justyna Tarka 2019-12-19 09:46:56
Informacja dotycząca wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udziału Powiatu Kwidzyńskiego w Programie Senior+. Justyna Tarka 2019-12-19 09:17:08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Usługa bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b."; nr sprawy: ORII.272.03.2019. Justyna Tarka 2019-12-19 09:13:44
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Usługa bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b."; nr sprawy: ORII.272.03.2019. Justyna Tarka 2019-12-19 09:13:01
Magdalena Łapacz 2019-12-18 11:58:24
Magdalena Łapacz 2019-12-18 09:24:08
Magdalena Łapacz 2019-12-18 09:23:53
Uwaga Mieszkańcy ! Justyna Tarka 2019-12-18 09:19:55
Uwaga Mieszkańcy! - dokument usunięty Justyna Tarka 2019-12-18 09:18:51