Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 48763N!GARDEJA Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-20 11:51:59
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 48763N!GARDEJA Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-20 11:51:29
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 48763N!GARDEJA Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-20 11:49:37
Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.12.2021r. Marcin Lewandowski 2021-12-17 12:21:43
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca stanu obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-17 11:03:39
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca stanu obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-17 11:00:15
Uchwała NR XXX/178/2021 Rady Powiatu Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".(TRACI MOC UCHWAŁA XXIX/166/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 16:46:54
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2021 r. dot. możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 14:04:15
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2021 r. dot. możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 14:02:33
2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 14:00:09
Protokół z kontroli kompleksowej powiatu kwidzyńskiego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, przy ul. Kościuszki 29b ( kod 82-500), przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 12:56:17
Klauzula informacyjna. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 12:47:09
Klauzula informacyjna. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 12:46:23
Uchwała NR XXX/178/2021 Rady Powiatu Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".(TRACI MOC UCHWAŁA XXIX/166/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 12:44:38
Uchwała Nr 258/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.(TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 388/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 GRUDNIA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 11:03:25
Uchwała Nr 388/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 258/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 11:01:23
Uchwała Nr 387/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 10:58:37
Uchwała Nr 387/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 10:57:55
Uchwała Nr 386/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-16 10:46:33
listopad Magdalena Łapacz 2021-12-16 10:23:28
Uchwała Nr 385/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół w Prabutach. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-15 09:43:07
Uchwała Nr 385/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół w Prabutach. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-15 09:42:43
Uchwała Nr 385/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół w Prabutach. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-15 09:42:32
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-14 14:54:13
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-14 14:53:28
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-14 14:53:02
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-14 14:26:59
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-14 14:26:41
2019 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-14 14:26:09
2018 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-14 14:25:39
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-14 14:03:28
Uchwała Nr 384/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-13 12:06:03
Uchwała Nr 383/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-13 12:00:54
Uchwała Nr 382/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-13 11:55:20
grudzień Magdalena Łapacz 2021-12-10 14:38:05
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. rad społecznych funkcjonujących w powiecie kwidzyńskim. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-10 14:06:43
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-10 13:52:31
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-10 13:43:47
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-10 13:34:22
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-12-10 13:26:46