Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
lipiec Magdalena Łapacz 2021-07-21 10:27:17
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-20 13:02:47
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 Renata Żmuda 2021-07-19 12:20:52
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 Renata Żmuda 2021-07-19 12:20:03
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 Rafał Chrzanowski 2021-07-16 12:12:06
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lipca 2021 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2021-07-16 08:15:06
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lipca 2021 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2021-07-16 08:14:40
Tryb podstawowy - wariant I ( bez negocjacji) pn. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w celu doposażenia ZSO nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn Renata Żmuda 2021-07-15 13:53:30
Tryb podstawowy - wariant I ( bez negocjacji) pn. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w celu doposażenia ZSO nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn Renata Żmuda 2021-07-15 13:53:11
Informacja o wyniku postępowania na wykonanie usługi w zakresie dostosowania obiektów baz danych BDOT500, GESUT oraz obiektów trwale związanych z budynkami i bloków budynków bazy danych EGiB prowadzonych w systemie teleinformatycznym Ewid2007 dla wytypowanych obrębów miasta Kwidzyna do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa wraz z załadowaniem w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.4 " - dokument usunięty Justyna Tarka 2021-07-15 11:29:36
lipiec Magdalena Łapacz 2021-07-15 10:33:50
lipiec Magdalena Łapacz 2021-07-15 09:16:27
Tryb podstawowy -wariant I ( bez negocjacji) pn. zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w r.p.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim -większa zatrudnialność uczniów Renata Żmuda 2021-07-14 13:47:58
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Tczewskiej i Zimnej w Kwidzynie zlokalizowanej na działkach: 68, 77/7, 161/3, 64/18, 76/24, 76/11, 76/13, 76/1, 70, 69/8, 64/11, 64/34, 62/3, 62/1, 62/2, 60, 42/3, 43, 61, 69/1, 58, 45/6, 45/1, 71/1, 72/7, 54/1, 53, 47, 48, 49, 50, 51, 72/6, 72/3, 72/5, 72/4, 73, 89/2, obręb nr 0001, miasto Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo Pomorskie. - dokument usunięty Justyna Tarka 2021-07-14 10:09:02
maj Joanna Wójtowicz 2021-07-14 08:38:51
maj Joanna Wójtowicz 2021-07-14 08:34:18
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-07-14 08:32:56
maj Joanna Wójtowicz 2021-07-14 08:31:08
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-07-14 08:27:47
maj Joanna Wójtowicz 2021-07-14 08:26:30
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-07-14 07:55:23
maj Joanna Wójtowicz 2021-07-14 07:52:08
maj Joanna Wójtowicz 2021-07-14 07:49:57
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-07-14 07:48:23
kwiecień Joanna Wójtowicz 2021-07-14 07:46:47
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-07-14 07:45:29
Zapytanie Radnego Zbigniewa Kobana dotyczące Środków Funduszu Pracy przyznanych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kwidzynie na finansowanie kosztów obsługi, o których mowa w art. 31q ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374 z późn. zm.). Justyna Tarka 2021-07-13 11:58:37
Uchwała Nr 280/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: uCHWAŁA NR 284/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-12 11:48:21
Uchwała Nr 284/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 280/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. Justyna Tarka 2021-07-12 11:47:20
Uchwała Nr 284/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 280/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. Justyna Tarka 2021-07-12 11:47:10
Uchwała Nr 284/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 280/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. Justyna Tarka 2021-07-12 11:45:18
Uchwała Nr 279/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 283/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-12 11:44:44
Uchwała Nr 283/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 279/21 Zarządu powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. Justyna Tarka 2021-07-12 11:43:43
Uchwała Nr 283/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 279/21 Zarządu powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. Justyna Tarka 2021-07-12 11:43:33
Uchwała Nr 283/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 279/21 Zarządu powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. Justyna Tarka 2021-07-12 11:41:56
Uchwała Nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 282/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R.) Justyna Tarka 2021-07-12 11:41:17
Uchwała Nr 282/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. Justyna Tarka 2021-07-12 11:39:27
Uchwała Nr 282/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. Justyna Tarka 2021-07-12 11:39:12
Uchwała Nr 282/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. Justyna Tarka 2021-07-12 11:37:37
Uchwała Nr 277/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 281/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-12 11:37:00