Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 15:35:50
2019 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 15:35:11
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 15:33:54
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 15:32:00
Informacja o wyniku postępowania dot. zamówienia na świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 14:50:56
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. informacji nt. polityki bezpieczeństwa. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 14:45:51
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. informacji nt. polityki bezpieczeństwa. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 14:43:19
Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2021 roku Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 13:41:11
Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2021 roku Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 13:40:17
Informacja o wyniku postępowania dot. zamówienia na świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 13:34:02
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-17 13:08:16
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-17 13:07:59
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-17 13:06:10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2021 roku Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 11:52:23
Druk kwestionariusza dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 11:14:50
Druk kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zakładka menu) Administrator Portalu 2020-12-17 11:07:49
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 263 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-16 08:41:52
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 262 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-16 08:41:18
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 262 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-16 08:40:53
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-15 13:41:16
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-15 13:40:15
Uchwała nr 223/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-14 13:27:56
Uchwała nr 223/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-14 13:26:59
Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-14 13:25:59
Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:57:53
Plan pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2020 rok Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:53:06
Plan pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2020 rok Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:43:39
Plan pracy Rady Powiatu na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:41:07
Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:39:40
Plan pracy Rady Powiatu na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:38:44
Plan posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:37:27
Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:32:25
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:43:17
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:40:08
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:39:54
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:39:23
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:39:10
Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. o zmianie Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 08:42:38
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 08:40:56
Uchwała nr 222/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-10 14:25:10