Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
pażdziernik Joanna Wójtowicz 2021-12-31 12:35:26
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-31 12:32:51
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-31 12:31:42
Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne KWI0103A. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-30 12:24:09
Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne KWI0003B. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-30 12:18:47
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kwidzyn Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-30 09:47:40
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-30 09:42:58
pażdziernik Joanna Wójtowicz 2021-12-30 08:48:00
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-29 08:44:50
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-29 08:43:48
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-29 08:39:32
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-28 14:40:34
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-28 14:38:41
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-28 14:37:03
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-28 14:35:49
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 13:41:00
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca stanu obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 12:01:45
Uchwała Nr 400/21 Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:27:30
Uchwała Nr 399/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania w roku 2022 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:25:35
Uchwała Nr 399/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania w roku 2022 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:25:17
Uchwała Nr 398/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:22:16
Uchwała Nr 397/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego do zaciągania w roku 2022 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2023. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:21:59
Uchwała Nr 398/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:21:19
Uchwała Nr 397/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego do zaciągania w roku 2022 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2023. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:19:58
Uchwała Nr 395/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:18:47
Uchwała Nr 396/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:18:36
Uchwała Nr 395/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:16:42
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-27 14:54:31
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-27 14:53:52
Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-27 09:55:02
grudzień Magdalena Łapacz 2021-12-22 14:09:38
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Prabuty - 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 11:13:38
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Prabuty - 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 11:13:14
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - styczeń 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 11:11:10
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - styczeń 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 11:10:34
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 104/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 392/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21GRUDNIA 2021 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:47:08
Uchwała Nr 227/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 105/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 391/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:45:37
Uchwała Nr 212/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 99/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 389/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:43:05
Uchwała nr 221/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020r. zmianie uchwały nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:39:35
Uchwała nr 221/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020r. zmianie uchwały nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:37:48