Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja nt. czy dla instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (instalacji LNG) zlokalizowanej w Gminie Gardeja w miejscowości Czarne Dolne, dz. nr 215/7 stanowiącej własność BARER S.A. z siedzibą w Białymstoku, została wydana decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę w/w instalacji oraz czy dla w/w instalacji LNG została wydana decyzja administracyjna o pozwoleniu na użytkowanie. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 11:25:48
Informacja nt. łącznej ilości uczniów w latach 2008-2016 uczęszczających do szkół publicznych w powiecie, dla których powiat był organem założycielskim ilości uczniów w latach 2008-2016 w szkołach publicznych funkcjonujących na terenie powiatu oraz kwoty dotacji oświatowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 11:16:06
Informacja nt. działalności marketingowej i promocyjnej Urzędu. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 10:59:37
Informacja nt. braku licencji/ abonamentu na system do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną, a także informacje związane z użytkowanym w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie systemem elektronicznego obiegu dokumentów, Biuletynem Informacji Publicznej oraz systemem do weryfikacji podpisów elektronicznych. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 10:52:16
Informacja nt. wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania kontrolne na stacjach kontroli pojazdów. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 10:41:36
Informacja nt. wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania kontrolne na stacjach kontroli pojazdów. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 10:40:26
Informacja nt. remontu i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej - 22.12.217 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 10:19:25
Informacja nt. funkcjionowania na terenie powiatu w latach 2008 - 2016 szkół publicznych ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne podmioty, niż powiat - 03.12.2017 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 09:53:11
Informacja nt. zakupu kotłów na biomasę - 30.11.2017 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 09:47:58
Informacja nt. zakupu kotłów na biomasę - 30.11.2017 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-14 09:30:57
Informacja nt. terminu ogłoszenia konkursu na nieodpłatną pomoc prawną w 2018 r. - 14.10.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 08:05:37
Informacja nt. konkursu na nieodpłatną pomoc prawną w roku 2018 - 11.10.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 07:58:35
Informacja nt. konkursu na nieodpłatną pomoc prawną w roku 2018 - 29.09.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 07:54:15
Informacja nt. funkcjinowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 12.09.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 07:50:19
Informacja nt. udostępnienia danych z SIO - 28.07.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 07:42:44
Informacja nt. wysokości kwoty subwencji oświatowej otrzymanej w 2017 r. - 14.07.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 07:38:17
Informacja nt. projektu Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce - 28.06.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 07:24:19
Informacja nt rejestracji pojazdów - 21.06.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 07:17:58
Informacja nt. transportu drogowego - 12.05.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 07:09:20
Informacja nt. posiadanych zezwoleń na emisję zanieczyszczeń w Powiecie - 19.04.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 07:04:10
Informacja nt. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 17.03.2017 r. Justyna Tarka 2019-11-14 06:59:43
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (VI kadencja 2018 - 2023) Łukasz Nowogrodzki 2019-11-13 08:52:36
Interpelacja Klubu Radnych SLD dot. utworzenia Powiatowego Systemu Teleopieki. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-13 08:44:38
2019 Łukasz Nowogrodzki 2019-11-13 08:42:25
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. remontu odwodnienia dróg. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-13 08:20:32
Magdalena Łapacz 2019-11-12 14:49:43
Magdalena Łapacz 2019-11-12 14:42:53
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Rafał Chrzanowski 2019-11-12 14:06:46
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Rafał Chrzanowski 2019-11-12 14:00:57
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Rafał Chrzanowski 2019-11-12 14:00:30
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Rafał Chrzanowski 2019-11-12 14:00:17
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Rafał Chrzanowski 2019-11-12 13:59:58
Magdalena Łapacz 2019-11-12 13:45:35
Magdalena Łapacz 2019-11-12 13:40:16
Magdalena Łapacz 2019-11-12 13:38:14
Magdalena Łapacz 2019-11-12 13:37:02
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Łukasz Nowogrodzki 2019-11-12 12:42:57
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Justyna Tarka 2019-11-08 11:44:45
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Justyna Tarka 2019-11-08 11:41:32
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Rafał Chrzanowski 2019-11-07 13:48:00