Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 rady powiatu kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-30 14:47:57
Sesja Nr XXXVI w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-30 14:44:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-06-30 12:44:06
Sesja Nr XXXVI w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz.15:30 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-30 11:10:56
Uchwała Nr 474/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,, Funduszem Pomocy ''. (TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 482/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LIPCA 2022 R). Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-29 08:42:44
Uchwala Nr 473/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-29 08:34:26
Uchwała Nr 472/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-29 08:32:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-29 08:16:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-29 08:13:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-29 08:13:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-29 08:13:33
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dot. kształcenia w zakresie przedmiotów, które według ramowych planów nauczania w zależności od decyzji Dyrektora placówki, są w szkolnych planach nauczania przedmiotami kształcenia zawodowego teoretycznego lub przedmiotami ksztalcenia praktycznego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 14:15:09
Uchwała Nr XXXVI/200/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XXI Dożynek Powiatowych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:41:13
Uchwała Nr XXXVI/200/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XXI Dożynek Powiatowych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:40:21
Uchwała Nr XXXVI/199/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:36:09
Uchwała Nr XXXVI/198/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kwidzyńskiego za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:33:30
Uchwała Nr XXXVI/197/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego wotum zaufania. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:28:33
Uchwała Nr XXXVI/197/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego wotum zaufania. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:28:04
Uchwała Nr XXXVI/195/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:21:32
Uchwała Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 rady powiatu kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:21:18
Uchwała Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 rady powiatu kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:20:23
Uchwała Nr XXXVI/195/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:13:45
czerwiec 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 11:57:49
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022r.w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo na działkach geodezyjnych nr 25, obręb Górki, nr 54, 19/1, 20/12, 19/12, 19/7, 76/4, 76/7, 76/6, 76/2, 20/11, 20/16, 76/34, 76/23, 76/31 obręb Dankowo, gmina Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-28 10:15:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-06-27 14:57:45
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-06-23 14:15:00
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-06-23 14:14:50
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 12:34:54
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 12:01:24
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:59:25
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:57:28
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:54:33
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:54:11
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:52:15
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:51:00
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:47:48
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-23 11:04:13
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz działalności szkół policealnych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 10:29:53
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz działalności szkół policealnych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 10:29:24
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. Wniosek i odpowiedź dot. prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz działalności szkół policealnych. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 10:26:56