Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)( ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:51:54
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)( ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:50:27
Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:46:52
Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Kwidzyn. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:46:16
Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. o zmianie Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:45:15
Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie powiatu kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:40:14
Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:36:07
Uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:32:33
Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:26:35
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:19:29
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:19:15
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:17:27
grudzień 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:11:49
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:21:59
Uchwała Nr 272/p117/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:14:58
Uchwała Nr 273/p117/P/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:14:42
Uchwała Nr 272/p117/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:11:59
Uchwała Nr 273/p117/P/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:10:59
2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:10:12
Uchwała Nr 273/p117/P/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:08:21
Uchwała Nr 272/p117/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:08:04
Uchwała Nr 273/p117/P/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:06:38
Uchwała Nr 272/p117/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:06:28
Uchwała Nr 272/p117/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:05:20
Uchwała Nr 272/p117/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:04:14
Uchwała Nr 273/p117/P/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 12:03:29
Przetarg nieograniczony pn. Usługa utrzymania czystości w zakresie sprzątania wewnętrznego obejmującego pomieszczenia znajdujące się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w zakresie sprzątania zewnętrznego polegającego na utrzymaniu w czystości wejść i terenu wokół budynku. Rafał Chrzanowski 2020-12-08 11:48:25
Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 11:03:36
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-08 10:53:45
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu listopadzie 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-07 14:26:31
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 12:00 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-07 14:25:40
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu grudniu 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-07 14:23:44
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-07 13:32:01
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-07 13:31:26
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-07 09:02:12
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-04 13:23:50
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-04 13:21:02
Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-04 13:18:32
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-04 12:06:02
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - referent - asystent ds. merytorycznych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-04 10:45:00