Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Nr XXX w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-29 13:58:32
listopad Joanna Wójtowicz 2021-11-29 13:16:40
Uchwała Nr 355/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-29 11:09:35
Uchwała Nr 354/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-29 11:06:18
Projekt Wystąpienia Pokontrolnego w zakresie "Realizacja dochodów budżetu państwaoraz prawidłowość wykorzystaniai rozliczeniadotacji otrzymanychz budżetu państwa w 2020 rokuw wybranych rozdziałach". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-26 14:54:12
Posiedzenie Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 15:30 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-26 13:35:55
Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-26 13:24:28
Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-26 13:20:00
Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-26 12:54:14
Uchwała Nr 352/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji dyrektorowi Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-26 12:29:50
Uchwała Nr 351/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-26 12:29:19
Uchwała Nr 352/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji dyrektorowi Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:57:07
Uchwała Nr 351/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:55:02
Uchwała Nr 351/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:54:16
Uchwała nr 353 /21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:50:20
Uchwała Nr 352/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji dyrektorowi Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:48:18
Uchwała Nr 351/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:43:08
Uchwała Nr 351/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji projektu pn. ,,Pomorskie dzieciom", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz powierzenia jego realizacji kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:37:24
Uchwała Nr 350/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:28:12
Uchwała Nr 349/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:09:39
Uchwała Nr 349/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:08:51
Uchwała Nr 349/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-26 10:05:42
Uchwała Nr 348/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-25 13:12:06
Uchwała Nr 348/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-25 13:11:14
Uchwała Nr 348/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-25 13:11:04
Post.o udz. zam. w zw. z real. proj.?Zdolni z Pomorza?powiat kwidzyński?współfin. ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2021-11-25 13:08:51
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2022 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-25 11:43:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego. Marcin Lewandowski 2021-11-25 11:37:21
Uchwała Nr 347/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ,,Zdrowie" Sp. z o.o. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-25 09:51:29
Uchwała Nr 347/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ,,Zdrowie" Sp. z o.o. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-25 09:49:44
Uchwała Nr 347/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ,,Zdrowie" Sp. z o.o. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-25 09:49:18
Uchwała Nr 347/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ,,Zdrowie" Sp. z o.o. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-25 09:45:33
Uchwała Nr 346/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-25 09:29:11
Uchwała Nr 345/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-11-25 09:25:41
listopad Joanna Wójtowicz 2021-11-24 14:23:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego. Marcin Lewandowski 2021-11-24 10:51:11
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów utrzymania usługi głównej domeny Urzędu i hostingu strony internetowej Urzędu oraz poczty elektronicznej Urzędu. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-23 13:31:46
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów utrzymania usługi głównej domeny Urzędu i hostingu strony internetowej Urzędu oraz poczty elektronicznej Urzędu. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-23 13:30:46
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu listopadzie 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-23 13:22:31
Uchwała Nr 344/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-23 13:14:38