Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA, PLAN GOSPODARKI ODPADAMI - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-27 11:41:13
Odpowiedź na zapytanie w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych w 2021 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-26 15:14:31
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2020-11-26 12:09:02
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - grudzień 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-25 14:52:33
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - listopad 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-25 14:52:14
listopad Magdalena Łapacz 2020-11-24 14:24:54
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych w 2021 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-24 09:57:27
Informacja o wyborze wykonawcy na na wykonanie usługi dotyczącej  dostosowania oraz aktualizacji bazy danych EGIB do obowiązujących przepisów i modeli pojęciowych. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-24 09:53:55
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - dokument usunięty Administrator Portalu 2020-11-23 19:31:06
Koordynator ds Dostępności - informacje (zakładka menu) Administrator Portalu 2020-11-23 19:28:12
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - dz. nr 807/2, 807/1, 897 obręb Czarne Dolne, jednostka ewidencyjna Gardeja - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-23 13:37:03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - dz. nr 111/5, 112, 111/8 obręb Tychnowy, jednostka ewidencyjna Kwidzyn - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-23 13:36:24
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - dz. nr 208, 206 obręb Jarzębina, jednostka ewidencyjna Ryjewo. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-23 13:35:47
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - dz. nr 208, 206 obręb Jarzębina, jednostka ewidencyjna Ryjewo. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-23 13:35:23
Uchwała Nr 212/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 99/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 15:09:02
Uchwała Nr 213/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 15:08:37
Uchwała Nr 215/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 14:55:25
Uchwała Nr 215/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 14:54:29
Uchwała Nr 214/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2021 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 14:53:36
Uchwała Nr 214/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2021 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 14:53:27
Uchwała Nr 213/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 14:51:36
Uchwała nr 99/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.( UCHWAŁA TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 212/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2020 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 14:48:06
Uchwała Nr 212/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 99/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 14:46:07
Uchwała Nr 212/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 99/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 14:43:32
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 11:17:14
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 12:00 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 11:12:00
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn". Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-20 08:27:35
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny- Rozajny Małe Marcin Lewandowski 2020-11-19 15:33:44
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny- Rozajny Małe Marcin Lewandowski 2020-11-19 15:33:05
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny- Rozajny Małe Marcin Lewandowski 2020-11-19 15:30:01
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-19 14:54:01
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent - asystent ds. merytorycznych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-19 14:51:23
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dotyczącej kwoty z jaką w poprzednim roku 2019 wygrała firma CYMES z Elbląga w postępowaniu o utrzymanie czystości pomieszczeń należących do Starostwa Powiatowego oraz informacji z otwarcia ofert ww. przetargu. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-19 14:29:09
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2021 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-19 14:02:25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-19 13:47:58
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-19 13:47:27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent - asystent ds. merytorycznych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-19 12:30:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent - asystent ds. merytorycznych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-19 12:30:32
Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-19 10:21:07
listopad Magdalena Łapacz 2020-11-18 14:52:05