Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Magdalena Łapacz 2020-11-12 13:02:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr WO.6540.2.3.2020 z dnia 14 października 2020r. zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie oraz dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi dla zamierzenia budowlanego PB-6 w km ok. 135+500 ÷ 183+680 gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, powiaty: kwidzyński, tczewski, woj. pomorskie" w części dotyczącej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-10 11:39:11
Obwieszczenie o przekazaniu do zaopiniowania projektu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie oraz dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi dla zamierzenia budowlanego PB-6 w km ok. 135+500 ÷ 183+680 gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, powiaty: kwidzyński, tczewski, woj. pomorskie " w części dotyczącej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie, przez: - Wójta Gminy Kwidzyn, - Wójta Gminy Gardeja, - Wójta Gminy Ryjewo, - Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, - Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-10 11:35:55
Wniosek i odpowiedź dot. informacji nt. rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-10 11:29:09
Wniosek i odpowiedź dot. informacji nt. rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-10 11:22:05
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-11-06 09:23:15
Uchwała Nr 207/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-06 08:19:21
Uchwała Nr 207/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-06 08:18:56
Listopad 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-06 07:55:19
listopad Joanna Wójtowicz 2020-11-05 14:49:51
listopad Joanna Wójtowicz 2020-11-05 14:46:37
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2020-11-05 11:16:52
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2020-11-05 11:16:46
Przetarg nieograniczony pn. Usługa utrzymania czystości w zakresie sprzątania wewnętrznego obejmującego pomieszczenia znajdujące się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w zakresie sprzątania zewnętrznego polegającego na utrzymaniu w czystości wejść i terenu wokół budynku. Rafał Chrzanowski 2020-11-05 11:11:29
Przetarg nieograniczony pn. Usługa utrzymania czystości w zakresie sprzątania wewnętrznego obejmującego pomieszczenia znajdujące się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w zakresie sprzątania zewnętrznego polegającego na utrzymaniu w czystości wejść i terenu wokół budynku. Rafał Chrzanowski 2020-11-05 11:11:19
Informacja o wyborze wykonawcy na na wykonanie usługi dotyczącej  dostosowania oraz aktualizacji bazy danych EGIB do obowiązujących przepisów i modeli pojęciowych. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-05 08:37:03
2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-04 17:07:46
2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-04 17:04:51
Joanna Wójtowicz 2020-11-04 12:59:43
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-03 12:39:54
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent -osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-02 14:23:12
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent -osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-02 14:22:56
Karty usług - wnioski Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-02 08:42:10
Magdalena Łapacz 2020-10-30 13:38:07
Magdalena Łapacz 2020-10-30 13:37:11
sierpień Magdalena Łapacz 2020-10-30 13:23:41
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu październiku 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-28 10:42:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej : - dz. 586 w obrębie Ryjewo, gm. Ryjewo. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-28 10:41:37
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie przyznania podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w urzędach i instytucjach dla których Starostwo Powiatowe w Kwidzynie jest organem prowadzącym. Justyna Tarka 2020-10-28 09:39:09
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie przyznania podwyżek najniżej zarabiającym pracownikom administracji i obsługi w jednostkach budżetowych, dla których Starostwo Powiatowe w Kwidzynie jest organem prowadzącym. Justyna Tarka 2020-10-28 09:28:27
Interpelacja Radnego Grzegorza Wojtasia w sprawie zakupu komputerów i tabletów przez Powiat Kwidzyński w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna szkoła", ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Justyna Tarka 2020-10-28 09:16:21
Interpelacja Radnego Andrzeja Zwolaka w sprawie windy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie. Justyna Tarka 2020-10-28 09:10:21
Zapytanie radnego Andrzeja Rupiety w sprawie remontów dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Sadlinki. Justyna Tarka 2020-10-28 08:47:26
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - grudzień 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-28 08:42:02
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - listopad 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-28 08:41:13
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - wrzesień 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-28 08:40:25
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 18:07:28
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KWIDZYŃSKIEGO NA LATA 2020-2030. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:53:19
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KWIDZYŃSKIEGO NA LATA 2020-2030. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:48:11
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KWIDZYŃSKIEGO NA LATA 2020-2030. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:48:02