Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:45:03
Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:44:53
Uchwała Nr XX/133/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.. (STRACIŁA MOC UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 28 PAŹDZIERNIKA 2019 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:43:54
Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2019r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (STRACIŁA MOC UCHWAŁA NR XXXVI/181/2018 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018R.)(UCHWAŁA TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR XX/133/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:42:51
Uchwała Nr XX/133/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.. (STRACIŁA MOC UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 28 PAŹDZIERNIKA 2019 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:36:30
Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:25:54
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:25:41
Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:24:47
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:23:49
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:23:42
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie uchwalenia ?Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:22:56
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie uchwalenia ?Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:22:47
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:21:58
październik 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:12:01
październik 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 17:11:47
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie zebrania informacji o ilości uczniów, którzy nie mieliby dostępu do zdalnego nauczania w szkołach w przypadku ponownego odgórnego jego wprowadzenia. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 14:34:31
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 09:18:36
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 09:18:15
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-27 09:16:31
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-27 08:04:05
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-27 08:00:27
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-26 10:40:59
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-26 08:29:55
Przetarg nieograniczony pn. Remont odwodnienia dróg polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych. Marcin Lewandowski 2020-10-23 15:06:13
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego przeprowadzonej w dn. 12.10.2020 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-23 11:23:34
Przetag nieograniczony pn. pn. Świadczenie usług w zakresie: opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2020/2021. Renata Żmuda 2020-10-23 07:34:35
Uchwała Nr 205/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:45:23
Uchwała Nr 206/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2021 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:43:53
Uchwała Nr 205/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:35:09
Uchwała Nr 205/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:35:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2021 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:30:27
Karty usług - wnioski Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 11:00:06
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 10:58:12
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-22 08:07:48
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-22 08:07:01
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-21 09:10:58
Lista klasyfikatorów upoważnionych przez Starostę Kwidzyńskiego zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 29 marca 2019 r. do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-21 08:30:44
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-21 07:52:27
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-21 07:51:52
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-21 07:50:15