Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony pn. Remont odwodnienia dróg polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych. Marcin Lewandowski 2020-10-23 15:06:13
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego przeprowadzonej w dn. 12.10.2020 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-23 11:23:34
Przetag nieograniczony pn. pn. Świadczenie usług w zakresie: opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2020/2021. Renata Żmuda 2020-10-23 07:34:35
Uchwała Nr 205/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:45:23
Uchwała Nr 206/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2021 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:43:53
Uchwała Nr 205/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:35:09
Uchwała Nr 205/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:35:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2021 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 13:30:27
Karty usług - wnioski Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 11:00:06
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-22 10:58:12
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-22 08:07:48
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-22 08:07:01
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-21 09:10:58
Lista klasyfikatorów upoważnionych przez Starostę Kwidzyńskiego zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 29 marca 2019 r. do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-21 08:30:44
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-21 07:52:27
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-21 07:51:52
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-21 07:50:15
Karty usług - wnioski Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-20 15:21:51
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Remont drogi powiatowej nr 3209G odc. od 11+745 - 12+095. Justyna Tarka 2020-10-20 09:00:42
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-19 14:28:47
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-19 14:27:30
Sesja Nr XX w dniu 26 pździernika 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-10-19 14:27:14
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-16 13:52:36
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-16 13:52:30
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-16 13:20:17
Przetarg nieograniczony pn.pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych Renata Żmuda 2020-10-16 13:19:49
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Modernizacja przepustów w ciągu dróg powiatowych, Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-16 11:35:49
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne KWI0101 A dz. 219/2 Prabuty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-15 12:10:22
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne KI0002 C Piłsudskiego Kwidzyn Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-15 12:07:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr WO.6540.2.3.2020 z dnia 14 października 2020r. zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie oraz dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi dla zamierzenia budowlanego PB-6 w km ok. 135+500 ÷ 183+680 gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, powiaty: kwidzyński, tczewski, woj. pomorskie" w części dotyczącej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-15 11:14:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr WO.6540.2.3.2020 z dnia 14 października 2020r. zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie oraz dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi dla zamierzenia budowlanego PB-6 w km ok. 135+500 ÷ 183+680 gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, powiaty: kwidzyński, tczewski, woj. pomorskie" w części dotyczącej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-15 11:14:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr WO.6540.2.3.2020 z dnia 14 października 2020r. zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie oraz dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi dla zamierzenia budowlanego PB-6 w km ok. 135+500 ÷ 183+680 gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, powiaty: kwidzyński, tczewski, woj. pomorskie" w części dotyczącej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-15 11:11:38
Przetag nieograniczony pn. pn. Świadczenie usług w zakresie: opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2020/2021. Renata Żmuda 2020-10-15 11:05:19
Przetag nieograniczony pn. pn. Świadczenie usług w zakresie: opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2020/2021. Renata Żmuda 2020-10-15 11:04:50
Uchwała Nr 204/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Zdrowie" Sp. z o.o. Justyna Tarka 2020-10-15 10:09:29
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-14 11:04:08
Karty usług - wnioski Patrycja Rozmysłowicz 2020-10-14 07:29:16
2019 Justyna Tarka 2020-10-13 12:16:38
2020 Justyna Tarka 2020-10-13 12:14:00
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie zebrania informacji o ilości uczniów, którzy nie mieliby dostępu do zdalnego nauczania w szkołach w przypadku ponownego odgórnego jego wprowadzenia. Justyna Tarka 2020-10-13 12:10:57