Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie Klubu Radnych SLD w sprawie szczepień przeciwko covid -19 Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-05 14:56:48
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-05 14:52:42
2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-05 14:52:18
2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-05 14:52:07
Plan postępowań 2021 rok zamieszczony w dniu 05.01.2021r - dokument usunięty Renata Żmuda 2021-01-05 13:43:38
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2021-01-04 12:50:58
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu grudniu 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:52:05
Odpowiedź na zapytanie w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych w 2021 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:51:04
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych w 2021 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:50:42
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - dz. nr 807/2, 807/1, 897 obręb Czarne Dolne, jednostka ewidencyjna Gardeja - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:49:43
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - dz. nr 111/5, 112, 111/8 obręb Tychnowy, jednostka ewidencyjna Kwidzyn - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:49:39
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - dz. nr 208, 206 obręb Jarzębina, jednostka ewidencyjna Ryjewo. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:49:28
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:32:46
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:31:32
Informacja o rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:30:57
Uchwała nr 237/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:27:09
Uchwała nr 236/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 14:26:39
grudzień - dokument usunięty Magdalena Łapacz 2020-12-31 13:06:03
2012 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 09:53:40
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 09:51:35
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie ratowania przed zniszczeniem budynku dawnego wodowskazu na wale wiślanym w Korzeniewie. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-31 09:38:47
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 15:04:43
2017 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 15:03:22
2007 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 15:02:47
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 15:00:43
Zawieszenie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 - porady na odległość. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 14:52:15
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 14:33:38
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie podjęcia działań na rzecz jak najszybszego przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich przechodzących przez nasz powiat. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 13:10:27
Uchwała nr 235 /20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powierzenia Staroście Kwidzyńskiemu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 12:24:01
Uchwała nr 235 /20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie powierzenia Staroście Kwidzyńskiemu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 12:23:50
Uchwala Nr 234/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2021r.(TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 253/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGOZ DNIA 30 MARCA 2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 12:21:18
Uchwała Nr 233/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 12:20:13
Uchwała Nr 232 /20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Powiatu Kwidzyńskiego oraz wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7M.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 314/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 12:18:07
Uchwała Nr 314/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 191/16 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 8 GRUDNIA 2016 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 90/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2019)UCHWAŁA STRACIŁA MOC- AKTUALNA UCHWAŁA 232/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2020R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 12:13:47
Uchwała Nr 232 /20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Powiatu Kwidzyńskiego oraz wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7M.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 314/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 12:10:37
Uchwała Nr 232 /20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Powiatu Kwidzyńskiego oraz wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7M.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 314/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 12:09:25
Uchwała Nr 231/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania w roku 2021 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 11:56:56
Uchwała Nr 230/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 11:50:48
Uchwała Nr 229/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego do zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 11:47:23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Otoczyn. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 09:18:20