Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Otoczyn. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 09:17:17
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Morawy. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 09:17:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Otoczyn. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-30 09:16:10
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-29 14:17:02
Uchwała Nr 273/p117/P/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-29 12:22:47
Uchwała Nr 272/p117/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-29 12:22:35
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT40755 Antonin Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-29 12:12:43
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie podjęcia działań na rzecz jak najszybszego przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich przechodzących przez nasz powiat. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-28 13:08:02
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie podjęcia działań na rzecz jak najszybszego przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich przechodzących przez nasz powiat. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-28 13:03:22
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektor - kierownik projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-28 09:12:33
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektor - kierownik projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-28 09:11:31
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. informacji nt. polityki bezpieczeństwa. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-28 09:01:11
Odpowiedź dot. udostępnienia informacji publicznej w zakresie polityki bezpieczeństwa. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-12-23 10:58:34
Odpowiedź dot. udostępnienia informacji publicznej w zakresie polityki bezpieczeństwa. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-12-23 10:53:26
grudzień - dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2020-12-23 08:04:52
2017 Justyna Tarka 2020-12-23 07:13:06
2020 Justyna Tarka 2020-12-23 07:10:29
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT44134KWIDZYN STARE MIASTO. Justyna Tarka 2020-12-23 07:06:24
grudzień - dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2020-12-22 09:03:08
2018 Justyna Tarka 2020-12-21 12:22:48
2017 Justyna Tarka 2020-12-21 12:21:17
grudzień - dokument usunięty Magdalena Łapacz 2020-12-21 11:49:44
grudzień - dokument usunięty Magdalena Łapacz 2020-12-21 11:42:29
Informacja o wyniku naboru n stanowisko referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" Justyna Tarka 2020-12-21 09:01:46
Informacja o wyniku naboru n stanowisko referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" Justyna Tarka 2020-12-21 09:01:29
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Justyna Tarka 2020-12-21 07:30:54
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)( ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R) Justyna Tarka 2020-12-21 07:28:57
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 104/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 15:29:52
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 104/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 15:28:44
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 104/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 12:22:20
Uchwała Nr 227/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 105/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 12:21:50
Uchwała Nr 225/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 12:17:51
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 104/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 12:17:03
Uchwała Nr 227/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 105/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 12:16:15
Uchwała Nr 228/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 12:14:29
Uchwała nr 105/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2020 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 12/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:47:58
Uchwała nr 104/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2020 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 11/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2018R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 226/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:47:06
Uchwała Nr 227/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 105/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:41:30
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 104/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:40:22
Uchwała Nr 228/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:36:30