Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan pracy Rady Powiatu na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:41:07
Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:39:40
Plan pracy Rady Powiatu na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:38:44
Plan posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:37:27
Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:32:25
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:43:17
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:40:08
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:39:54
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:39:23
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-11 10:39:10
Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. o zmianie Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 08:42:38
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 08:40:56
Uchwała nr 222/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-10 14:25:10
Uchwała nr 222/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-10 12:07:48
- dokument usunięty Magdalena Łapacz 2020-12-10 09:00:32
grudzień - dokument usunięty Magdalena Łapacz 2020-12-10 08:59:14
listopad - dokument usunięty Magdalena Łapacz 2020-12-10 08:53:22
Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 16:15:37
Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 16:04:28
Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 15:57:12
Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 15:50:33
Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 15:42:59
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny- Rozajny Małe Marcin Lewandowski 2020-12-09 15:21:59
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny- Rozajny Małe Marcin Lewandowski 2020-12-09 15:21:48
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny- Rozajny Małe Marcin Lewandowski 2020-12-09 15:21:31
Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 15:06:19
Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 15:05:41
Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 15:05:37
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 15:04:28
Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021.(ZMIANY DO UCHWAŁY :UCHWAŁA NR XXIV/150/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)(ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/158/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:59:46
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)( ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:59:04
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)( ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:58:38
Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R.)(ZMIENIONA AKTUALANA UCHWAŁA NR XIX/128/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 28 WRZEŚNIA 2020 R.)(AKTUALNA UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2020 R. ) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:57:14
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)( ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:51:54
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)( ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:50:27
Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:46:52
Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Kwidzyn. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:46:16
Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. o zmianie Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:45:15
Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie powiatu kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:40:14
Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-09 14:36:07