Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XXXIII/196/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Ryjewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury Magdalena Pakalska 2009-06-29 12:51:18
czerwiec 2009 r. Magdalena Pakalska 2009-06-29 12:44:33
OGŁOSZENIA Magdalena Pakalska 2009-06-26 13:19:35
2007 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 13:18:08
czerwiec 2007 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 13:18:05
2004 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 13:17:51
luty 2007 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:29:41
maj 2007 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:29:34
listopad 2007 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:29:19
2007-11-30, ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:29:16
2007-11-30, ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:29:10
2006 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:28:54
styczeń 2006 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:28:47
czerwiec 2006 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:28:42
lipiec 2006 - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:28:30
2006-07-20, informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:28:25
Uchwała Nr 219/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2009r. Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:27:31
Uchwała Nr 219/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2009r. Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:16:55
Uchwała Nr 219/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2009r. Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:15:43
Uchwała Nr 218/ 09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w wyniku ogłoszonego konkursu ofert na 2009 rok wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:10:42
Uchwała Nr 217/ 09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 278/2010 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 KWIETNIA 2010 R.) Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:07:47
Uchwała Nr 216/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:03:52
Uchwała Nr 216/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej Magdalena Pakalska 2009-06-26 12:00:21
Uchwała Nr 215/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Po drugie partnerstwo - zbudujemy partnerstwo powiatowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Magdalena Pakalska 2009-06-26 11:47:18
Uchwała Nr 215/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Po drugie partnerstwo - zbudujemy partnerstwo powiatowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Magdalena Pakalska 2009-06-26 11:46:19
ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. w zakresie kultury - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-24 15:04:52
ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. w zakresie kultury - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-06-24 15:01:16
Uchwała Nr XXXII/195/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:58:42
Uchwała Nr XXXII/194/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2008 r. Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:56:16
Uchwała Nr XXXII/194/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2008 r. Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:51:21
Uchwała Nr XXXII/193/2009 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania tytułu "Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego" Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:48:37
Uchwała Nr XXXII/193/2009 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania tytułu "Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego" Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:48:08
Uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania tytułu "Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego" Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:45:40
Uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania tytułu "Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego" Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:45:20
Uchwała Nr XXXII/191/2009 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania tytułu "Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego" Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:42:54
Uchwała Nr XXXII/191/2009 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania tytułu "Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego" Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:42:30
Uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały nr XXVII/169/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:39:18
Uchwała XXXII/190/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji X Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:30:22
Uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały nr XXVII/169/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:24:40
Uchwała Nr XXXII/188/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie Magdalena Pakalska 2009-06-24 14:19:18