Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XXXIV/Nr 242/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2004 Administrator Portalu 2009-04-23 12:49:55
Uchwała XXXIV/Nr 243/05 z dnia 2005-04-11 sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania Administrator Portalu 2009-04-23 12:49:01
Uchwała XXXIV/Nr 244/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie powierzenia Miastu Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VI Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 12:47:53
Uchwała XXXIV/Nr 245/05 z dnia 2005-04-11 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 12:47:19
Uchwała XXXIV/Nr 246/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego Administrator Portalu 2009-04-23 12:46:35
Uchwała XXXIIII/Nr 238/05 z dnia 2005-04-04 w sprawie zatwierdzenia projektu "Komputer i angielski m. in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim" w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-23 12:45:47
Uchwała XXXIIII/Nr 238/05 z dnia 2005-04-04 w sprawie zatwierdzenia projektu "Komputer i angielski m. in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim" w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-23 12:43:56
Uchwała XXXIV/Nr 246/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego Administrator Portalu 2009-04-23 12:43:42
Uchwała XXXIV/Nr 245/05 z dnia 2005-04-11 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 12:43:30
Uchwała XXXIV/Nr 244/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie powierzenia Miastu Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VI Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 12:43:19
Uchwała XXXIV/Nr 243/05 z dnia 2005-04-11 sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania Administrator Portalu 2009-04-23 12:43:07
Uchwała XXXIV/Nr 242/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2004 Administrator Portalu 2009-04-23 12:42:52
Uchwała XXXIV/Nr 241/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2004. Administrator Portalu 2009-04-23 12:42:39
Uchwała XXXIV/Nr 240/05 z dnia 2005-04-11 sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu w roku 2004 oraz istotnych zagro Administrator Portalu 2009-04-23 12:42:24
Uchwała XXXIV/Nr 239/05 z dnia 2005-04-11 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2004 oraz isto Administrator Portalu 2009-04-23 12:42:11
Uchwała XXXV/Nr 254/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Oper Administrator Portalu 2009-04-23 12:41:48
Uchwała XXXV/Nr 255/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego oraz przyjęcia regulaminów przyznawania i przeka Administrator Portalu 2009-04-23 12:41:33
Uchwała XXXV/Nr 256/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów z terenu powiatu kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 12:41:14
Uchwała XXXV/Nr 257/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 12:40:56
Uchwała XXXV/Nr 258/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego granicę ustaloną przez Radę na zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 12:40:34
Uchwała XXXV/Nr 253/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą w roku szkoln Administrator Portalu 2009-04-23 12:40:20
Uchwała XXXV/Nr 250/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie ustalenia numeru porządkowego i zmiany nazwy Technikum w Kwidzynie oraz przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Kw Administrator Portalu 2009-04-23 12:40:04
Uchwała XXXV/Nr 249/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie założenia Technikum nr 2 w Kwidzynie oraz przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-23 12:39:49
Uchwała XXXV/Nr 252/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-23 12:39:33
Uchwała XXXV/Nr 251/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie założenia Technikum nr 4 w Kwidzynie oraz przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-23 12:39:21
Uchwała XXXV/Nr 248/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie założenia Technikum nr 1 w Kwidzynie oraz przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-23 12:39:08
Uchwała XXXV/Nr 247/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2004 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 2004. Administrator Portalu 2009-04-23 12:38:55
Uchwała XXXV/Nr 259/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Administrator Portalu 2009-04-23 12:38:40
Uchwała XXXII/Nr 237/05 z dnia 2005-03-15 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 12:36:46
Uchwała XXXII/Nr 236/05 z dnia 2005-03-15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/198/04 pod nazwą "Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna ? wiadukt wraz z dojazdami" Administrator Portalu 2009-04-23 12:35:58
Uchwała XXXII/Nr 236/05 z dnia 2005-03-15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/198/04 pod nazwą "Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna ? wiadukt wraz z dojazdami" Administrator Portalu 2009-04-23 12:35:30
Uchwała XXXII/Nr 237/05 z dnia 2005-03-15 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 12:35:20
Uchwała XXXI/Nr 235/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XVII/106/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie wraz z innymi powiatami i gminami województwa pomor Administrator Portalu 2009-04-23 12:34:45
Uchwała XXXI/Nr 234/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za rok 2004 Administrator Portalu 2009-04-23 12:34:20
Uchwała XXXI/Nr 233/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Administrator Portalu 2009-04-23 12:33:34
Uchwała XXXI/Nr 232/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2005 - 2013". Administrator Portalu 2009-04-23 12:33:04
Uchwała XXXI/Nr 231/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-23 12:32:22
Uchwała XXXI/Nr 231/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-23 12:31:42
Uchwała XXXI/Nr 232/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2005 - 2013". Administrator Portalu 2009-04-23 12:31:32
Uchwała XXXI/Nr 233/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Administrator Portalu 2009-04-23 12:31:21