Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Maj 2009 r. Administrator Portalu 2009-05-05 10:20:35
Uchwała nr 196/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego i przyjęcia karty audytu wewnętrznego w Powiecie Kwidzyńskim. Magdalena Pakalska 2009-04-30 13:42:13
Uchwała nr 196/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego i przyjęcia karty audytu wewnętrznego w Powiecie Kwidzyńskim. Magdalena Pakalska 2009-04-30 13:39:47
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-30 12:47:29
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 ( III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-28 14:13:33
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 ( II Kadencja 2002-2002 / III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-28 13:37:27
Administrator Portalu 2009-04-28 07:54:03
Administrator Portalu 2009-04-28 07:53:20
Administrator Portalu 2009-04-28 07:52:46
Administrator Portalu 2009-04-28 07:51:29
Uchwała XXIV/171/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2004 - 2011" Administrator Portalu 2009-04-27 12:14:33
Uchwała XXIV/171/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2004 - 2011" Administrator Portalu 2009-04-27 12:11:31
2008-12-10, Komunikat PINB w Kwidzynie do INWESTORÓW, PROJEKTANTÓW i KIEROWNIKÓW BUDÓW o obowiązkach uczestników procesu budowlanego. Administrator Portalu 2009-04-27 07:52:19
grudzień 2008 - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:51:26
październik 2008 - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:51:13
2008-06-10, Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego dot.pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz przepompownią ścieków i zasileniem energetyc - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:50:58
2008-05-20, Obwieszczenie dot. budowy Małej Obwodnicy dla Miasta Kwidzyn od km 0+000,00 do km 2+855,00?, - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:50:13
2008-05-16, Komunikat dot. przeprowadzenia przeglądów technicznych pomostów służących do cumowania jednostek pływających, uprawiania wędkarstwa i rekreacji oraz innych obiektów i urządzeń małej archi Administrator Portalu 2009-04-27 07:49:41
2008-05-05, Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej w Kwidzynie przy ul. Łąkowej - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:49:12
2008-05-16, Komunikat dot. przeprowadzenia przeglądów technicznych pomostów służących do cumowania jednostek pływających, uprawiania wędkarstwa i rekreacji oraz innych obiektów i urządzeń małej archi Administrator Portalu 2009-04-27 07:48:37
2008-05-20, Obwieszczenie dot. budowy Małej Obwodnicy dla Miasta Kwidzyn od km 0+000,00 do km 2+855,00?, - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:48:27
maj 2008 - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:48:15
2008-04-28, Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego "Budowa Małej Obwodnicy dla Miasta Kwidzyna od 0+000,00 do - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:47:47
2008-04-16, KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do WŁAŚCICIELI I ZARZADCÓW NIERUCHOMOŚCI Administrator Portalu 2009-04-27 07:47:20
2008-04-16, KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do WŁAŚCICIELI I ZARZADCÓW NIERUCHOMOŚCI Administrator Portalu 2009-04-27 07:46:59
2008-04-28, Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego "Budowa Małej Obwodnicy dla Miasta Kwidzyna od 0+000,00 do - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:46:50
2008-02-12, Decyzja w sprawie projektu budowlanego i udzielnia pozwolenia gminie Prabuty na przebudowę dróg komunalnych, ul. Chodkiewicza, ul. Wyszyńskiego i ul. Krańcowa w Prabutach - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:46:26
2008-01-25, Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg komunalnych, ul. Chodkiewicza, Wyszyńskiego i Krańcowa w Prabutach - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:45:26
2008-01-03, Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI Administrator Portalu 2009-04-27 07:44:59
2008-01-03, Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI Administrator Portalu 2009-04-27 07:44:52
2008-01-25, Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg komunalnych, ul. Chodkiewicza, Wyszyńskiego i Krańcowa w Prabutach - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-27 07:43:56
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-24 14:57:14
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-24 14:56:33
2009 - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 13:58:11
2008-12-24, Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. zakresie kultury i kultury fizycznej. - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 13:57:45
2008-11-28, Ogłoszenie Starosty Kwidzyńskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w wykonaniu dyspozycji z art. 6. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w ksiegach wieczystyc - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 13:56:59
2008-11-28, Ogłoszenie Starosty Kwidzyńskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w wykonaniu dyspozycji § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 grudnia 20 - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 13:56:19
2008-11-28, Ogłoszenie Starosty Kwidzyńskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w wykonaniu dyspozycji § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 grudnia 20 - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 13:56:05
2008-11-28, Ogłoszenie Starosty Kwidzyńskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w wykonaniu dyspozycji § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 grudnia 20 - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 13:54:38
2008-11-28, Ogłoszenie Starosty Kwidzyńskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w wykonaniu dyspozycji § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 grudnia 20 - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 13:54:33