Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XLIII/Nr 314/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 08:57:12
Uchwała XLIII/Nr 313/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie powierzenia zadania publicznego powiatu dotyczącego kształcenia kursowego uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu Administrator Portalu 2009-04-23 08:56:45
Uchwała XLIII/Nr 315/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy ze środków Programu PHARE 2003 "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej". Administrator Portalu 2009-04-23 08:56:12
Uchwała XLIII/Nr 316/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w 2006 roku. Administrator Portalu 2009-04-23 08:53:26
Uchwała XLIII/Nr 318/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2006 Administrator Portalu 2009-04-23 08:53:12
Uchwała XLIII/Nr 319/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 08:53:00
Uchwała XLIII/Nr 320/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/264/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz określenia jego wynagrodzenia. Administrator Portalu 2009-04-23 08:52:49
Uchwała XLIII/Nr 317/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 08:52:37
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 ( II Kadencja 2002-2002 / III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-23 08:30:21
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 ( II Kadencja 2002-2002 / III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:34:16
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 ( II Kadencja 2002-2002 / III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:33:41
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:33:11
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:32:59
Oświadczenia majątkowe za rok 2002 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:32:49
Oświadczenia majątkowe za rok 2002 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:32:36
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 ( III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:31:59
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 ( III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:31:36
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 ( II Kadencja 2002-2002 / III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:31:30
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:31:24
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:31:18
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:31:12
Oświadczenia majątkowe za rok 2002 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:31:05
Oświadczenia majątkowe za rok 2002 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:30:30
Oświadczenia majątkowe za rok 2002 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:29:47
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:27:45
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 ( III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:07:45
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 ( II Kadencja 2002-2002 / III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:07:24
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:06:52
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:06:28
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:05:40
- dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 11:59:19
xxx - xxx - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 10:26:12
xxx - xxx - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 10:25:37
Uchwała Nr 12/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego. Administrator Portalu 2009-04-20 14:56:48
Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 14:55:48
Uchwała Nr 9/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 143/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 98/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:55:36
Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. Administrator Portalu 2009-04-20 14:55:07
Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. Administrator Portalu 2009-04-20 14:54:58
Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 14:54:18
Uchwała Nr 9/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 143/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 98/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:53:42