Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XXIV/158/08 z dnia 2008-09-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełn Administrator Portalu 2009-04-14 10:25:03
Uchwała XXIV/159/08 z dnia 2008-09-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego Administrator Portalu 2009-04-14 10:24:44
Uchwała XXIV/160/08 z dnia 2008-09-29 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Górkach gm. Kwidzyn stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Administrator Portalu 2009-04-14 10:24:31
Uchwała XXIII/155/08 z dnia 2008-08-25 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Administrator Portalu 2009-04-14 10:24:04
Uchwała XXIII/154/08 z dnia 2008-08-25 w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach realizowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zadań w obszarze polityki społecznej w 2008 Administrator Portalu 2009-04-14 10:23:38
Uchwała XXIII/153/08 z dnia 2008-08-25 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej: Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży (w ramach promowania aktywnych postaw obywatelskich Administrator Portalu 2009-04-14 10:23:04
Uchwała XXIII/153/08 z dnia 2008-08-25 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej: Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży (w ramach promowania aktywnych postaw obywatelskich Administrator Portalu 2009-04-14 10:22:10
Uchwała XXIII/154/08 z dnia 2008-08-25 w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach realizowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zadań w obszarze polityki społecznej w 2008 Administrator Portalu 2009-04-14 10:21:56
Uchwała XXIII/155/08 z dnia 2008-08-25 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Administrator Portalu 2009-04-14 10:21:43
Uchwała XXII/152/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/304/2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu Administrator Portalu 2009-04-14 10:21:12
Uchwała XXII/151/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi w obrębie granic Administrator Portalu 2009-04-14 10:20:31
Uchwała XXII/150/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi w obrębie granic Administrator Portalu 2009-04-14 10:19:50
Uchwała XXII/149/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg w obrębie granic Administrator Portalu 2009-04-14 10:19:01
Uchwała XXII/148/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg w obrębie granic Administrator Portalu 2009-04-14 10:16:13
Uchwała XXII/147/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2009 rok na realizację inwestycji "Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego i niektórych jednostek organizacyjnych p Administrator Portalu 2009-04-14 10:15:23
Uchwała XXII/146/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 10:14:22
Uchwała XXII/145/08 z dnia 2008-06-30 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 10:13:59
Uchwała XXII/145/08 z dnia 2008-06-30 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 10:11:45
Uchwała XXII/146/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 10:11:31
Uchwała XXII/147/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2009 rok na realizację inwestycji "Adaptacja obiektu pokoszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego i niektórych jednostek organizacyjnych p Administrator Portalu 2009-04-14 10:11:15
Uchwała XXII/148/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg w obrębie granic Administrator Portalu 2009-04-14 10:11:03
Uchwała XXII/149/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg w obrębie granic Administrator Portalu 2009-04-14 10:10:51
Uchwała XXII/150/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi w obrębie granic Administrator Portalu 2009-04-14 10:10:37
Uchwała XXII/151/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi w obrębie granic Administrator Portalu 2009-04-14 10:10:23
Uchwała XXII/152/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/304/2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu Administrator Portalu 2009-04-14 10:10:06
Uchwała XXI/144/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 144/p117/Z/08 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 maja 2008r. w sprawie nieważności uchwały Nr XVIII/128/2008 Rady Powiatu Kwidz Administrator Portalu 2009-04-14 10:09:35
Uchwała XXI/135/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Powiat Kwidzyński inicjatywy dotyczącej utworzenia Lokalnej Agencji Energetycznej - Stowarzyszenie Nadwiślańskie Centrum Energii z siedzibą Kwidzyn Administrator Portalu 2009-04-14 10:08:37
Uchwała XXI/136/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VIII Dożynek Powiatowych. Administrator Portalu 2009-04-14 10:08:01
Uchwała XXI/137/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-14 10:07:35
Uchwała XXI/138/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2011 Administrator Portalu 2009-04-14 10:06:41
Uchwała XXI/139/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu Administrator Portalu 2009-04-14 10:04:54
Uchwała XXI/140/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-14 10:02:56
Uchwała XXI/141/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie zgody na zbycie udziałów Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-14 10:02:27
Uchwała XXI/142/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie zmniejszenia opłat jaką zobowiązana jest uiścić osoba ubiegająca się o wydanie nowego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu kie Administrator Portalu 2009-04-14 10:01:51
Uchwała XXI/143/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie nabycia nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez b Administrator Portalu 2009-04-14 10:01:17
Uchwała XXI/134/08 z dnia 2008-05-26 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 09:59:17
Uchwała XXI/134/08 z dnia 2008-05-26 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 09:58:54
Uchwała XXI/134/08 z dnia 2008-05-26 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 09:54:35
Uchwała XXI/143/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie nabycia nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez b Administrator Portalu 2009-04-14 09:54:07
Uchwała XXI/142/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie zmniejszenia opłat jaką zobowiązana jest uiścić osoba ubiegająca się o wydanie nowego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu kie Administrator Portalu 2009-04-14 09:53:53