Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XXI/141/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie zgody na zbycie udziałów Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-14 09:53:33
Uchwała XXI/140/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-14 09:53:10
Uchwała XXI/139/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu Administrator Portalu 2009-04-14 09:52:50
Uchwała XXI/138/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2011 Administrator Portalu 2009-04-14 09:52:35
Uchwała XXI/137/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-14 09:52:21
Uchwała XXI/136/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VIII Dożynek Powiatowych. Administrator Portalu 2009-04-14 09:52:04
Uchwała XXI/135/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Powiat Kwidzyński inicjatywy dotyczącej utworzenia Lokalnej Agencji Energetycznej - Stowarzyszenie Nadwiślańskie Centrum Energii z siedzibą Kwidzyn Administrator Portalu 2009-04-14 09:51:46
Uchwała XXI/144/08 z dnia 2008-05-26 w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 144/p117/Z/08 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 maja 2008r. w sprawie nieważności uchwały Nr XVIII/128/2008 Rady Powiatu Kwidz Administrator Portalu 2009-04-14 09:51:32
Uchwała XX/133/08 z dnia 2008-04-21 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2008 - 2016". Administrator Portalu 2009-04-14 09:50:28
Uchwała XX/132/08 z dnia 2008-04-21 w sprawie powierzenia Gminie Ryjewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji IX Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 09:49:31
Uchwała XX/131/08 z dnia 2008-04-21 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2007 Administrator Portalu 2009-04-14 09:47:40
Uchwała XX/130/08 z dnia 2008-04-21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2007 r. Administrator Portalu 2009-04-14 09:45:19
Uchwała XX/130/08 z dnia 2008-04-21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2007 r. Administrator Portalu 2009-04-14 09:44:03
Uchwała XX/131/08 z dnia 2008-04-21 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2007 Administrator Portalu 2009-04-14 09:43:50
Uchwała XX/132/08 z dnia 2008-04-21 w sprawie powierzenia Gminie Ryjewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji IX Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 09:43:34
Uchwała XX/133/08 z dnia 2008-04-21 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2008 - 2016". Administrator Portalu 2009-04-14 09:43:22
Uchwała XVIII/129/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/343/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-14 09:42:51
Uchwała XVIII/128/08 z dnia 2008-03-31 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 09:40:19
Uchwała XVIII/128/08 z dnia 2008-03-31 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 09:39:52
Uchwała XVIII/127/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. Administrator Portalu 2009-04-14 09:37:58
Uchwała XVIII/126/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2007 Administrator Portalu 2009-04-14 09:37:21
Uchwała XVIII/125/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2007 Administrator Portalu 2009-04-14 09:36:21
Uchwała XVIII/124/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 09:35:43
Uchwała XVIII/123/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 09:33:54
Uchwała XVIII/122/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 09:33:02
Uchwała XVIII/122/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 09:31:40
Uchwała XVIII/123/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 09:31:26
Uchwała XVIII/124/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 09:31:13
Uchwała XVIII/125/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2007 Administrator Portalu 2009-04-14 09:30:58
Uchwała XVIII/126/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2007 Administrator Portalu 2009-04-14 09:30:45
Uchwała XVIII/127/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. Administrator Portalu 2009-04-14 09:30:30
Uchwała XVIII/128/08 z dnia 2008-03-31 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 09:30:17
Uchwała XVIII/129/08 z dnia 2008-03-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/343/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-14 09:30:06
Uchwała XVII/121/08 z dnia 2008-02-25 w sprawie nabycia udziałów "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Administrator Portalu 2009-04-14 09:29:20
Uchwała XVII/120/08 z dnia 2008-02-25 w sprawie darowizny nieruchomości przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-14 09:28:53
Uchwała XVII/119/08 z dnia 2008-02-25 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup sprzętu i oprzyrządowania w ramach "Informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarząd Administrator Portalu 2009-04-14 09:28:26
Uchwała XVII/118/08 z dnia 2008-02-25 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-14 09:25:27
Uchwała XVII/117/08 z dnia 2008-02-25 w sprawie zmian do Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie przyjętego Administrator Portalu 2009-04-14 09:24:46
Uchwała XVII/116/08 z dnia 2008-02-25 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 09:23:35
Uchwała XVII/116/08 z dnia 2008-02-25 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 09:23:18