Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 103/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. Administrator Portalu 2009-04-14 11:06:57
Uchwała Nr 102/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zgody dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej w Kwidzynie na rozliczenie mediów dla potrzeb Domu Dziecka i NZOZ Hospicjum w obiektach przy ul. Malborskiej. Administrator Portalu 2009-04-14 11:05:54
Uchwała Nr 101/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do zadania i upoważnienia Marszałka Województwa Pomorskiego do złożenia Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. "Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet" ze środków mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 26/2007 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 KWIETNIA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-14 11:05:21
Uchwała Nr 100/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 15/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 STYCZNIA 2007R.) (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR 174/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 GRUDNIA 2008R. 2. UCHWAŁA NR 197/09 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 MAJA 2009R. 3. UCHWAŁA NR 202/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 CZERWCA 2009R.) Administrator Portalu 2009-04-14 11:04:36
Uchwała Nr 99/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 11:02:46
Uchwała Nr 99/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 11:00:56
Uchwała Nr 100/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 15/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 STYCZNIA 2007R.) (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR 174/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 GRUDNIA 2008R. 2. UCHWAŁA NR 197/09 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 MAJA 2009R. 3. UCHWAŁA NR 202/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 CZERWCA 2009R.) Administrator Portalu 2009-04-14 11:00:43
Uchwała Nr 101/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do zadania i upoważnienia Marszałka Województwa Pomorskiego do złożenia Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. "Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet" ze środków mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 26/2007 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 KWIETNIA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-14 11:00:30
Uchwała Nr 102/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zgody dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej w Kwidzynie na rozliczenie mediów dla potrzeb Domu Dziecka i NZOZ Hospicjum w obiektach przy ul. Malborskiej. Administrator Portalu 2009-04-14 11:00:18
Uchwała Nr 103/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. Administrator Portalu 2009-04-14 11:00:05
Uchwała Nr 104/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2011. Administrator Portalu 2009-04-14 10:59:53
Uchwała Nr 105/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w latach 2008 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" pt. "Lata 2008-2013 - drugi krok do Europy" Administrator Portalu 2009-04-14 10:59:39
Uchwała Nr 106/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" pt. "Lata 2008-2013 - drugi krok do Europy" (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 327/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 STYCZNIA 2014R.) Administrator Portalu 2009-04-14 10:59:27
Uchwała Nr 107/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-14 10:59:13
Uchwała Nr 98/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 9/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2006R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 179/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 STYCZNIA 2009R.) Administrator Portalu 2009-04-14 10:58:40
Uchwała Nr 97/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 10:57:49
Uchwała Nr 97/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 10:55:51
Uchwała Nr 96/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 10:55:07
Uchwała Nr 95/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego na okres do 3 lat. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 289/2004 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 GRUDNIA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 54/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LIPCA 2011R.) Administrator Portalu 2009-04-14 10:54:30
Uchwała Nr 94/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody "ZDROWIE" sp. z o.o. na poddzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 10:53:41
Uchwała Nr 94/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody "ZDROWIE" sp. z o.o. na poddzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 10:53:07
Uchwała Nr 95/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego na okres do 3 lat. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 289/2004 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 GRUDNIA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 54/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LIPCA 2011R.) Administrator Portalu 2009-04-14 10:52:56
Uchwała Nr 96/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 10:52:46
Uchwała Nr 97/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 10:52:35
Uchwała Nr 98/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 9/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2006R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 179/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 STYCZNIA 2009R.) Administrator Portalu 2009-04-14 10:52:25
Uchwała XXVII/170/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2009 Administrator Portalu 2009-04-14 10:46:48
Uchwała XXVII/169/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Administrator Portalu 2009-04-14 10:45:47
Uchwała XXVII/169/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Administrator Portalu 2009-04-14 10:45:28
Uchwała XXVII/169/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Administrator Portalu 2009-04-14 10:44:26
Uchwała XXVII/168/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 10:41:09
Uchwała XXVII/167/08 z dnia 2008-12-08 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 10:40:35
Uchwała XXVII/166/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku, następnie zmienionej uchwałą Nr XXIV/158/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008 Administrator Portalu 2009-04-14 10:38:47
Uchwała XXVI/163/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-14 10:36:50
Uchwała XXVI/163/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-14 10:36:12
Uchwała XXVI/162/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Administrator Portalu 2009-04-14 10:35:07
Uchwała XXV/161/08 z dnia 2008-10-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku, następnie zmienionej uchwałą Nr XXIV/158/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008 Administrator Portalu 2009-04-14 10:32:44
Uchwała XXIV/160/08 z dnia 2008-09-29 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Górkach gm. Kwidzyn stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Administrator Portalu 2009-04-14 10:31:31
Uchwała XXIV/159/08 z dnia 2008-09-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego Administrator Portalu 2009-04-14 10:30:59
Uchwała XXIV/158/08 z dnia 2008-09-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełn Administrator Portalu 2009-04-14 10:29:51
Uchwała XXIV/157/08 z dnia 2008-09-29 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 10:28:49