Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała IX/81/07 z dnia 2007-06-25 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Administrator Portalu 2009-04-14 07:56:06
Uchwała IX/82/07 z dnia 2007-06-25 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-14 07:55:53
Uchwała VIII/76/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program wszechstronnego rozwoju gospodarczego powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 07:55:22
Uchwała VIII/75/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program poprawy stanu infrastruktury technicznej i społecznej w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarcz Administrator Portalu 2009-04-14 07:54:15
Uchwała VIII/74/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością osób fizycznych i osób prawnych, w celu realizacji inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna" Administrator Portalu 2009-04-14 07:53:24
Uchwała VIII/73/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością osoby fizycznej w związku z realizacją inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna" lecz na cel nie Administrator Portalu 2009-04-14 07:52:44
Uchwała VIII/72/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VII Dożynek Powiatowych. Administrator Portalu 2009-04-14 07:52:03
Uchwała VIII/71/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego "Program Wszechstronnego Rozwoju i Kształcenia Mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2007-2010". Administrator Portalu 2009-04-14 07:51:11
Uchwała VIII/70/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie kwidzyńskim na lata 2007 - 2010. Administrator Portalu 2009-04-14 07:50:09
Uchwała VIII/70/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie kwidzyńskim na lata 2007 - 2010. Administrator Portalu 2009-04-14 07:48:54
Uchwała VIII/71/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego "Program Wszechstronnego Rozwoju i Kształcenia Mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2007-2010". Administrator Portalu 2009-04-14 07:48:39
Uchwała VIII/72/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VII Dożynek Powiatowych. Administrator Portalu 2009-04-14 07:48:18
Uchwała VIII/73/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością osoby fizycznej w związku z realizacją inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna" lecz na cel nie Administrator Portalu 2009-04-14 07:48:04
Uchwała VIII/74/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością osób fizycznych i osób prawnych, w celu realizacji inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna" Administrator Portalu 2009-04-14 07:47:52
Uchwała VIII/75/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program poprawy stanu infrastruktury technicznej i społecznej w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarcz Administrator Portalu 2009-04-14 07:47:39
Uchwała VIII/76/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program wszechstronnego rozwoju gospodarczego powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 07:47:21
Uchwała VIII/76/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program wszechstronnego rozwoju gospodarczego powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego Powiatu Kwidzy - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-14 07:47:14
Uchwała VIII/76/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program wszechstronnego rozwoju gospodarczego powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno ? Gospodarczego Powiatu Kwidzy - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-14 07:47:12
Uchwała VII/69/07 z dnia 2007-04-23 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/217/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Administrator Portalu 2009-04-08 13:30:38
Uchwała VII/68/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach "Informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzan Administrator Portalu 2009-04-08 13:29:58
Uchwała VII/67/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. Administrator Portalu 2009-04-08 13:29:22
Uchwała VII/66/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VIII Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-08 13:28:54
Uchwała VII/65/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2006 rok. Administrator Portalu 2009-04-08 13:28:06
Uchwała VII/64/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2006 r. Administrator Portalu 2009-04-08 13:26:21
Uchwała VII/64/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2006 r. Administrator Portalu 2009-04-08 13:24:36
Uchwała VII/65/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2006 rok. Administrator Portalu 2009-04-08 13:24:25
Uchwała VII/66/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VIII Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-08 13:24:10
Uchwała VII/67/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. Administrator Portalu 2009-04-08 13:23:56
Uchwała VII/68/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach "Informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzan Administrator Portalu 2009-04-08 13:23:41
Uchwała VII/69/07 z dnia 2007-04-23 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/217/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Administrator Portalu 2009-04-08 13:23:24
Uchwała VI/63/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego do powiadomienia sekretarza i skarbnika powiatu o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych z pouczeniem o skutku niedopeł Administrator Portalu 2009-04-08 13:21:56
Uchwała VI/46/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2006. Administrator Portalu 2009-04-08 12:20:29
Uchwała VI/47/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2006. Administrator Portalu 2009-04-08 12:18:33
Uchwała VI/48/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2006. Administrator Portalu 2009-04-08 12:17:42
Uchwała VI/49/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2006 Administrator Portalu 2009-04-08 12:16:49
Uchwała VI/50/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2006 Administrator Portalu 2009-04-08 12:16:07
Uchwała VI/51/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2010" Administrator Portalu 2009-04-08 12:15:08
Uchwała VI/52/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r. Administrator Portalu 2009-04-08 12:14:04
Uchwała VI/53/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program poprawy stanu infrastruktury technicznej i społecznej w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-08 12:13:33
Uchwała VI/54/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programów operacyjnych Program poprawy stanu środowiska oraz gospodarki odpadami w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 oraz Program rozwoju energii odnawialnej w powiecie kw Administrator Portalu 2009-04-08 12:12:29