Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 81/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 października 2007r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-16 14:20:12
Uchwała Nr 80/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 października 2007r. w sprawie zgody dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej w Kwidzynie na rozliczenie mediów dla potrzeb Domu Dziecka i NZOZ Hospicjum w obiektach przy ul. Malborskiej. Administrator Portalu 2009-04-16 14:14:54
Uchwała Nr 79/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Administrator Portalu 2009-04-16 14:14:00
Uchwała Nr 78/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Administrator Portalu 2009-04-16 14:12:20
Uchwała Nr 77/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-16 14:11:42
Uchwała Nr 77/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-16 14:03:16
Uchwała Nr 78/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Administrator Portalu 2009-04-16 14:03:02
Uchwała Nr 79/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Administrator Portalu 2009-04-16 14:02:50
Uchwała Nr 80/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 października 2007r. w sprawie zgody dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej w Kwidzynie na rozliczenie mediów dla potrzeb Domu Dziecka i NZOZ Hospicjum w obiektach przy ul. Malborskiej. Administrator Portalu 2009-04-16 14:02:33
Uchwała Nr 81/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 października 2007r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-16 14:01:12
Uchwała Nr 82/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2011. Administrator Portalu 2009-04-16 14:00:57
Uchwała Nr 83/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2007r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego Administrator Portalu 2009-04-16 14:00:19
Uchwała Nr 76/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2007r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2007r. Administrator Portalu 2009-04-16 13:29:28
Uchwała Nr 75/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-16 13:28:09
Uchwała Nr 74/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 września 2007r. w sprawie zgody na budowę parkingu na terenie Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Staszica w Kwidzynie wg. wniosku firmy Nowa-Bis Spółka Jawna M. Szymeczko ? H.W. Nowakowscy w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-16 13:27:05
Uchwała Nr 74/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 września 2007r. w sprawie zgody na budowę parkingu na terenie Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Staszica w Kwidzynie wg. wniosku firmy Nowa-Bis Spółka Jawna M. Szymeczko ? H.W. Nowakowscy w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-16 13:24:06
Uchwała Nr 75/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-16 13:23:56
Uchwała Nr 76/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2007r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2007r. Administrator Portalu 2009-04-16 13:23:46
Uchwała Nr 73/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka sutka, w ramach profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-16 13:23:09
Uchwała Nr 72/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic Obr. Westerplatte, Brzozowa, Kasztanowa, Żeromskiego będących w obrębie granic administracyjnych Miasta Prabuty do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-16 13:21:32
Uchwała Nr 71/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010. Administrator Portalu 2009-04-16 13:21:02
Uchwała Nr 70/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 80/2003 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2002R. I UCHWAŁA NR 217/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 SIERPNIA 2004R.) Administrator Portalu 2009-04-16 13:20:29
Uchwała Nr 69/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego. (TRACI MOC UCHWALA NR 433/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 SIERPNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-16 13:18:32
Uchwała Nr 68/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2007 roku. Administrator Portalu 2009-04-16 13:17:15
Uchwała Nr 67/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji projektowanej inwestycji "Budowa Małej Obwodnicy dla Miasta Kwidzyna". Administrator Portalu 2009-04-16 13:12:01
Uchwała Nr 66/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowo wybudowanej drogi na działce o numerze 238/5 łączącej ul. Bolesława Krzywoustego z ul. Władysława Łokietka w Kwidzynie do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-16 13:11:22
Uchwała Nr 66/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowo wybudowanej drogi na działce o numerze 238/5 łączącej ul. Bolesława Krzywoustego z ul. Władysława Łokietka w Kwidzynie do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-16 11:19:50
Uchwała Nr 67/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji projektowanej inwestycji "Budowa Małej Obwodnicy dla Miasta Kwidzyna". Administrator Portalu 2009-04-16 11:19:36
Uchwała Nr 68/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2007 roku. Administrator Portalu 2009-04-16 11:14:42
Uchwała Nr 69/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego. (TRACI MOC UCHWALA NR 433/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 SIERPNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-16 11:14:24
Uchwała Nr 70/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 80/2003 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2002R. I UCHWAŁA NR 217/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 SIERPNIA 2004R.) Administrator Portalu 2009-04-16 11:14:09
Uchwała Nr 71/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010. Administrator Portalu 2009-04-16 11:13:55
Uchwała Nr 72/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic Obr. Westerplatte, Brzozowa, Kasztanowa, Żeromskiego będących w obrębie granic administracyjnych Miasta Prabuty do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-16 11:13:36
Uchwała Nr 73/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka sutka, w ramach profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-16 11:13:24
Uchwała Nr 65/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:12:54
Uchwała Nr 64/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Administrator Portalu 2009-04-16 11:12:24
Uchwała Nr 63/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:11:55
Uchwała Nr 62/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:11:29
Uchwała Nr 61/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:10:58
Uchwała Nr 60/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:10:27