Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 10:14:58
Uchwała XXIX/Nr 222/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie akceptacji uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego o przystąpieniu do akcji "Przejrzysta Polska" 2005 Administrator Portalu 2009-04-24 10:14:48
Uchwała XXIX/Nr 223/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/199/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego do zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-24 10:13:51
Uchwała Nr XXIX/208/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie lecznictwa stacjonarnego w powiecie kwidzyńskim Administrator Portalu 2009-04-24 10:12:56
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 10:12:42
Uchwała Nr XXIX/208/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie lecznictwa stacjonarnego w powiecie kwidzyńskim Administrator Portalu 2009-04-24 10:12:15
Uchwała XXIX/Nr 223/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/199/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego do zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-24 10:12:04
Uchwała XXIX/Nr 222/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie akceptacji uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego o przystąpieniu do akcji "Przejrzysta Polska" 2005 Administrator Portalu 2009-04-24 10:11:53
Uchwała XXIX/Nr 221/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego do wprowadzania zamian w projekcie " Podniesienie kwalifikacji pracowników administracji i służb publicznych powiatu kwidzyńskiego " w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - " Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie", finansowanego ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-24 10:11:44
Uchwała XXIX/Nr 220/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie zatwierdzenia projektu " Podniesienie kwalifikacji pracowników administracji i służb publicznych powiatu kwidzyńskiego " w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - " Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie", finansowanego ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-24 10:11:12
Uchwała XXIX/Nr 219/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych dla rejestracji pojazdów z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę Administrator Portalu 2009-04-24 10:10:59
Uchwała XXIX/Nr 218/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie likwidacji Powiatowego Zakładu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-24 10:10:49
Uchwała XXIX/Nr 217/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku Administrator Portalu 2009-04-24 10:10:40
Uchwała XXIX/Nr 216/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2004. Administrator Portalu 2009-04-24 10:10:09
Uchwała XXIX/Nr 215/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-24 10:09:58
Uchwała XXIX/Nr 214/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-24 10:09:46
Uchwała XXIX/Nr 213/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie powierzenia zadania publicznego powiatu dotyczącego kształcenia kursowego uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Administrator Portalu 2009-04-24 10:09:35
Uchwała Nr XXIX/212/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kwidzynie oraz włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-24 10:09:14
Uchwała Nr XXIX/211/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2004 roku sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 20 Administrator Portalu 2009-04-24 10:09:03
Uchwała Nr XXIX/210/04 z dnia 2004-12-06 o zmianie uchwały nr XIX/119/2004 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004. Administrator Portalu 2009-04-24 10:08:52
Uchwała Nr XXIX/209/04 z dnia 2004-12-06 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Administrator Portalu 2009-04-24 10:08:34
Uchwała XXIX/Nr 224/04 z dnia 2004-12-06 popierająca Naród Ukraiński i mieszkańców Miasta Bar w staraniach o demokratyczne i wolne Państwo Administrator Portalu 2009-04-24 10:08:23
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 10:04:41
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 10:02:08
Uchwała XXVIII/206/04 z dnia 2004-10-27 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005". Administrator Portalu 2009-04-24 10:00:12
Uchwała XXVIII/207/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-24 09:59:26
Uchwała XXVIII/ 200/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/61/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia dotyczącego nabycia udziałów "Zdrowie" spółka z ograniczoną o Administrator Portalu 2009-04-24 09:58:31
Uchwała XXVIII/ 201/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę siedziby Starostwa Powiatowego Administrator Portalu 2009-04-24 09:58:07
Uchwała XXVIII/202/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie wystąpienia powiatu kwidzyńskiego ze stowarzyszenia Stowarzyszenie Żuławy Administrator Portalu 2009-04-24 09:57:35
Uchwała XXVIII/203/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2004 - 2011". Administrator Portalu 2009-04-24 09:56:59
Uchwała XXVIII/ 204/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-24 09:56:14
Uchwała XXVIII/ 205/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Administrator Portalu 2009-04-24 09:55:45
Uchwała XXVII/ 199/04 z dnia 2004-10-13 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego do zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-24 09:55:19
Uchwała XXVII/198/04 z dnia 2004-10-13 w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego oraz przyjęcia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiaj Administrator Portalu 2009-04-24 09:54:50
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 09:54:50
Uchwała XXVII/198/04 z dnia 2004-10-13 w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego oraz przyjęcia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiaj Administrator Portalu 2009-04-24 09:53:30
Uchwała XXVII/ 199/04 z dnia 2004-10-13 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego do zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-24 09:53:20
Uchwała XXVIII/ 205/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Administrator Portalu 2009-04-24 09:53:10
Uchwała XXVIII/ 204/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-24 09:53:00
Uchwała XXVIII/203/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2004 - 2011". Administrator Portalu 2009-04-24 09:52:51