Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XV/101/07 z dnia 2007-12-10 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:47:12
Uchwała XV/102/07 z dnia 2007-12-10 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 08:46:57
Uchwała XV/103/07 z dnia 2007-12-10 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kościuszki w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-14 08:46:40
Uchwała XV/104/07 z dnia 2007-12-10 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-14 08:46:27
Uchwała XV/105/07 z dnia 2007-12-10 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku Administrator Portalu 2009-04-14 08:46:07
Uchwała XV/106/07 z dnia 2007-12-10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji pn. "Usprawnienie połączeń komunikacyjnych w powiecie sztumskim i kwidzyńskim" Administrator Portalu 2009-04-14 08:45:50
Uchwała XIV/97/07 z dnia 2007-11-26 o zmianie Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Administrator Portalu 2009-04-14 08:44:39
Uchwała XIV/96/07 z dnia 2007-11-26 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego" Administrator Portalu 2009-04-14 08:44:04
Uchwała XIV/96/07 z dnia 2007-11-26 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego" Administrator Portalu 2009-04-14 08:42:45
Uchwała XIV/97/07 z dnia 2007-11-26 o zmianie Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Administrator Portalu 2009-04-14 08:42:25
Uchwała XIII/93/07 z dnia 2007-10-29 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Administrator Portalu 2009-04-14 08:41:24
Uchwała XIII/95/07 z dnia 2007-10-29 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:40:41
Uchwała XIII/94/07 z dnia 2007-10-29 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:37:01
Uchwała XIII/94/07 z dnia 2007-10-29 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:34:39
Uchwała XIII/95/07 z dnia 2007-10-29 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:34:26
Uchwała XIII/93/07 z dnia 2007-10-29 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Administrator Portalu 2009-04-14 08:34:08
Uchwała XII/92/07 z dnia 2007-09-24 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:33:29
Uchwała XII/92/07 z dnia 2007-09-24 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:32:58
Uchwała XII/91/2007/07 z dnia 2007-09-24 w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 08:30:07
Uchwała XII/91/2007/07 z dnia 2007-09-24 w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 08:24:38
Uchwała XII/92/07 z dnia 2007-09-24 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:24:25
Uchwała XI/90/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2007 - 2015". Administrator Portalu 2009-04-14 08:23:32
Uchwała XI/89/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie przystąpienia powiatu kwidzyńskiego do wspólnej, razem z gminami powiatu, realizacji zadania pn. "Szlak kajakowy rzeki Liwy w powiecie kwidzyńskim" w ramach projektu "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70" Administrator Portalu 2009-04-14 08:22:29
Uchwała XI/88/07 z dnia 2007-08-27 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:21:12
Uchwała XI/87/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na określonych jeziorach z terenu powiatu kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 08:19:20
Uchwała XI/86/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Konarskiego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-14 08:18:32
Uchwała XI/85/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu Administrator Portalu 2009-04-14 08:17:59
Uchwała XI/84/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw Administrator Portalu 2009-04-14 08:16:30
Uchwała X/83/07 z dnia 2007-08-14 w sprawie wyboru osób (udzielenia pełnomocnictwa), które będą reprezentowały Radę Powiatu Kwidzyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku i Naczelnym Sądem Administracyjny Administrator Portalu 2009-04-14 08:15:25
Uchwała X/83/07 z dnia 2007-08-14 w sprawie wyboru osób (udzielenia pełnomocnictwa), które będą reprezentowały Radę Powiatu Kwidzyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku i Naczelnym Sądem Administracyjny Administrator Portalu 2009-04-14 08:14:46
Uchwała XI/84/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw Administrator Portalu 2009-04-14 08:14:34
Uchwała XI/85/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu Administrator Portalu 2009-04-14 08:14:19
Uchwała XI/86/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Konarskiego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-14 08:14:03
Uchwała XI/87/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na określonych jeziorach z terenu powiatu kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 08:13:49
Uchwała XI/88/07 z dnia 2007-08-27 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-14 08:13:36
Uchwała XI/89/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie przystąpienia powiatu kwidzyńskiego do wspólnej, razem z gminami powiatu, realizacji zadania pn. "Szlak kajakowy rzeki Liwy w powiecie kwidzyńskim" w ramach projektu "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70" Administrator Portalu 2009-04-14 08:13:23
Uchwała XI/90/07 z dnia 2007-08-27 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2007 - 2015". Administrator Portalu 2009-04-14 08:13:10
Uchwała IX/82/07 z dnia 2007-06-25 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-14 08:12:16
Uchwała IX/81/07 z dnia 2007-06-25 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Administrator Portalu 2009-04-14 08:10:59
Uchwała IX/80/07 z dnia 2007-06-25 w sprawie darowizny nieruchomości przy ul. Donimirskich w Ryjewie Administrator Portalu 2009-04-14 08:09:02