Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała VI/63/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego do powiadomienia sekretarza i skarbnika powiatu o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych z pouczeniem o skutku niedopeł Administrator Portalu 2009-04-08 13:21:56
Uchwała VI/46/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2006. Administrator Portalu 2009-04-08 12:20:29
Uchwała VI/47/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2006. Administrator Portalu 2009-04-08 12:18:33
Uchwała VI/48/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2006. Administrator Portalu 2009-04-08 12:17:42
Uchwała VI/49/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2006 Administrator Portalu 2009-04-08 12:16:49
Uchwała VI/50/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2006 Administrator Portalu 2009-04-08 12:16:07
Uchwała VI/51/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2010" Administrator Portalu 2009-04-08 12:15:08
Uchwała VI/52/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r. Administrator Portalu 2009-04-08 12:14:04
Uchwała VI/53/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program poprawy stanu infrastruktury technicznej i społecznej w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-08 12:13:33
Uchwała VI/54/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programów operacyjnych Program poprawy stanu środowiska oraz gospodarki odpadami w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 oraz Program rozwoju energii odnawialnej w powiecie kw Administrator Portalu 2009-04-08 12:12:29
Uchwała VI/55/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program ograniczenia wykluczenia społecznego i pomocy dzieciom oraz rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno Administrator Portalu 2009-04-08 12:10:58
Uchwała VI/56/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program wszechstronnego rozwoju gospodarczego powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-08 12:09:48
Uchwała VI/57/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały Nr LI/377/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007 na Administrator Portalu 2009-04-08 12:08:27
Uchwała VI/58/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały Nr LI/374/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyj Administrator Portalu 2009-04-08 12:07:54
Uchwała VI/59/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. Administrator Portalu 2009-04-08 12:07:17
Uchwała VI/60/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich Administrator Portalu 2009-04-08 12:06:34
Uchwała VI/61/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 12:03:35
Uchwała VI/61/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 12:02:08
Uchwała VI/62/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie powołania sekretarza powiatu Administrator Portalu 2009-04-08 11:55:13
Uchwała VI/45/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie obsadzenia mandatu Administrator Portalu 2009-04-08 11:54:24
Uchwała VI/45/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie obsadzenia mandatu Administrator Portalu 2009-04-08 11:46:51
Uchwała VI/62/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie powołania sekretarza powiatu Administrator Portalu 2009-04-08 11:46:39
Uchwała VI/61/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 11:46:28
Uchwała VI/60/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich Administrator Portalu 2009-04-08 11:46:16
Uchwała VI/59/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. Administrator Portalu 2009-04-08 11:46:05
Uchwała VI/58/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały Nr LI/374/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyj Administrator Portalu 2009-04-08 11:45:53
Uchwała VI/57/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały Nr LI/377/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007 na Administrator Portalu 2009-04-08 11:45:38
Uchwała VI/56/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program wszechstronnego rozwoju gospodarczego powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-08 11:45:25
Uchwała VI/55/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program ograniczenia wykluczenia społecznego i pomocy dzieciom oraz rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno Administrator Portalu 2009-04-08 11:45:12
Uchwała VI/54/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programów operacyjnych Program poprawy stanu środowiska oraz gospodarki odpadami w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 oraz Program rozwoju energii odnawialnej w powiecie kw Administrator Portalu 2009-04-08 11:45:01
Uchwała VI/53/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program poprawy stanu infrastruktury technicznej i społecznej w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-08 11:44:50
Uchwała VI/52/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r. Administrator Portalu 2009-04-08 11:44:38
Uchwała VI/51/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2010" Administrator Portalu 2009-04-08 11:44:20
Uchwała VI/50/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2006 Administrator Portalu 2009-04-08 11:44:08
Uchwała VI/49/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2006 Administrator Portalu 2009-04-08 11:43:51
Uchwała VI/48/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2006. Administrator Portalu 2009-04-08 11:43:38
Uchwała VI/47/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2006. Administrator Portalu 2009-04-08 11:43:25
Uchwała VI/46/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2006. Administrator Portalu 2009-04-08 11:43:07
Uchwała VI/63/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego do powiadomienia sekretarza i skarbnika powiatu o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych z pouczeniem o skutku niedopeł Administrator Portalu 2009-04-08 11:42:55
Uchwała V/44/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 11:42:05