Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XXVIII/202/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie wystąpienia powiatu kwidzyńskiego ze stowarzyszenia Stowarzyszenie Żuławy Administrator Portalu 2009-04-24 09:52:41
Uchwała XXVIII/ 201/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę siedziby Starostwa Powiatowego Administrator Portalu 2009-04-24 09:52:32
Uchwała XXVIII/ 200/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/61/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia dotyczącego nabycia udziałów "Zdrowie" spółka z ograniczoną o Administrator Portalu 2009-04-24 09:52:23
Uchwała XXVIII/207/04 z dnia 2004-10-25 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-24 09:52:13
Uchwała XXVIII/206/04 z dnia 2004-10-27 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005". Administrator Portalu 2009-04-24 09:52:06
Uchwała XXVI/197/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-24 09:51:25
Uchwała XXVI/194/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu, Administrator Portalu 2009-04-24 09:50:43
Uchwała Nr XXVI/181/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-24 09:50:04
Uchwała Nr XXVI/182/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2004 dochodach budżetu powiatu. Administrator Portalu 2009-04-24 09:49:27
Uchwała XXVI/ 183/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-24 09:49:01
Uchwała XXVI/184/04 z dnia 2004-09-27 sprawie zmiany Uchwały nr VI / 33 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r.w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwid Administrator Portalu 2009-04-24 09:48:26
Uchwała XXVI/185/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr VI / 34 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r.w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Kwid Administrator Portalu 2009-04-24 09:47:55
Uchwała XXVI/186/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr VI / 36 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwidzynie oraz Administrator Portalu 2009-04-24 09:47:15
Uchwała XXVI/187/04 z dnia 2004-09-27 sprawie zmiany Uchwały nr VI / 35 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r.w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Kwidzynie oraz nada Administrator Portalu 2009-04-24 09:46:31
Uchwała XXVI/188/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV / 324 / 2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Administrator Portalu 2009-04-24 09:46:06
Uchwała XXVI/ 189/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV / 323 / 2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowa Administrator Portalu 2009-04-24 09:45:39
Uchwała XXVI/190/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr VI / 41 / 2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gabriela Narutowicza w Kwidzynie i przeni Administrator Portalu 2009-04-24 09:45:10
Uchwała XXVI/191/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/96/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie samorządowi województwa po Administrator Portalu 2009-04-24 09:44:18
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 09:43:48
Uchwała XXVI/192/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prowadzenia zadania publicznego w drodze zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kierującymi uczniów oddziałów klas wielozawodowych na kur Administrator Portalu 2009-04-24 09:43:39
Uchwała XXVI/193/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie ustalenia formy organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-24 09:42:36
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 09:41:33
Uchwała XXVI/195/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończ Administrator Portalu 2009-04-24 09:38:04
Uchwała XXVI/196/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej Administrator Portalu 2009-04-24 09:37:15
Uchwała nr XXVI/180/04 z dnia 2004-09-27 o zmianie uchwały nr XIX/119/2004 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004. Administrator Portalu 2009-04-24 09:36:22
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 09:32:57
Oświadczenia majątkowe za rok 2002 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 09:27:25
Oświadczenia majątkowe za rok 2002 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 09:20:18
Oświadczenia majątkowe za rok 2002 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-24 09:12:16
Uchwała nr XXVI/180/04 z dnia 2004-09-27 o zmianie uchwały nr XIX/119/2004 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004. Administrator Portalu 2009-04-23 14:34:50
Uchwała XXVI/196/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej Administrator Portalu 2009-04-23 14:34:34
Uchwała XXVI/195/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończ Administrator Portalu 2009-04-23 14:34:16
Uchwała XXVI/193/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie ustalenia formy organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 14:33:45
Uchwała XXVI/192/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prowadzenia zadania publicznego w drodze zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kierującymi uczniów oddziałów klas wielozawodowych na kur Administrator Portalu 2009-04-23 14:33:31
Uchwała XXVI/191/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/96/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie samorządowi województwa po Administrator Portalu 2009-04-23 14:33:18
Uchwała XXVI/190/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr VI / 41 / 2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gabriela Narutowicza w Kwidzynie i przeni Administrator Portalu 2009-04-23 14:33:03
Uchwała XXVI/ 189/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV / 323 / 2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowa Administrator Portalu 2009-04-23 14:32:50
Uchwała XXVI/188/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV / 324 / 2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Administrator Portalu 2009-04-23 14:32:40
Uchwała XXVI/187/04 z dnia 2004-09-27 sprawie zmiany Uchwały nr VI / 35 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r.w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Kwidzynie oraz nada Administrator Portalu 2009-04-23 14:32:30
Uchwała XXVI/186/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr VI / 36 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwidzynie oraz Administrator Portalu 2009-04-23 14:32:14