Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała IV/36/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie odwołania sekretarza powiatu Administrator Portalu 2009-04-08 10:55:03
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-08 09:00:07
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-08 08:52:44
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-08 08:52:16
ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Powiatowy Rzecznik Konsumentów - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-04-07 10:34:22
ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnnicze: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-04-07 10:32:55
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-07 10:22:30
Uchwała Nr XXXI/187/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o. z siedzibą Górki 3, 82-500 Kwidzyn Magdalena Pakalska 2009-04-07 10:18:18
Uchwała Nr XXXI/187/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o. z siedzibą Górki 3, 82-500 Kwidzyn Magdalena Pakalska 2009-04-07 10:08:20
Uchwała Nr XXXI/186/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2008/2009". Magdalena Pakalska 2009-04-07 10:04:43
Uchwała Nr XXXI/186/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2008/2009". Magdalena Pakalska 2009-04-07 10:04:16
Uchwała Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery Magdalena Pakalska 2009-04-07 09:59:29
Uchwała Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery Magdalena Pakalska 2009-04-07 09:50:07
Uchwała Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:53:47
Uchwała Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:44:25
Uchwała Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:43:44
Uchwała Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego "Eurostypendia dla uczniów-edycja 2008/2009" oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:40:14
Uchwała Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego "Eurostypendia dla uczniów-edycja 2008/2009" oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:39:28
Uchwała Nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:36:44
Uchwała Nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:32:58
Uchwała Nr XXXI/182/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2008 Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:30:29
marzec 2009 r. Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:25:36
Uchwała Nr 191/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:24:54
Uchwała Nr 190a/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Eurostypendia dla uczniów" edycja 2008/2009" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:23:17
Uchwała Nr 192/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie: "Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie, ul. Warszawska 19. Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:21:44
Uchwała Nr 191/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:19:45
Uchwała Nr 191/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:18:03
Uchwała Nr 191/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:12:36
Kwiecień 2009 r. Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:10:52
Uchwała Nr 190a/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Eurostypendia dla uczniów" edycja 2008/2009" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:09:55
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:05:41
Karty usług - wnioski Magdalena Pakalska 2009-04-06 15:00:40
Magdalena Pakalska 2009-04-06 14:59:42
Magdalena Pakalska 2009-04-06 14:58:48
Uchwała Nr 190/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 R. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu kwidzyńskiegona na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Magdalena Pakalska 2009-04-03 13:13:50
Uchwała Nr 190/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 R. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu kwidzyńskiegona na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Magdalena Pakalska 2009-04-03 13:13:07
Uchwała Nr 190/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 R. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu kwidzyńskiegona na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Magdalena Pakalska 2009-04-03 13:11:53
Uchwała Nr 189/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Magdalena Pakalska 2009-04-03 13:08:02
Uchwała Nr 189/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Magdalena Pakalska 2009-04-03 13:07:34
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-01 14:46:40