Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XXXV/Nr 248/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie założenia Technikum nr 1 w Kwidzynie oraz przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-23 12:39:08
Uchwała XXXV/Nr 247/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2004 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 2004. Administrator Portalu 2009-04-23 12:38:55
Uchwała XXXV/Nr 259/05 z dnia 2005-04-25 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Administrator Portalu 2009-04-23 12:38:40
Uchwała XXXII/Nr 237/05 z dnia 2005-03-15 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 12:36:46
Uchwała XXXII/Nr 236/05 z dnia 2005-03-15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/198/04 pod nazwą "Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna ? wiadukt wraz z dojazdami" Administrator Portalu 2009-04-23 12:35:58
Uchwała XXXII/Nr 236/05 z dnia 2005-03-15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/198/04 pod nazwą "Budowa "małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna ? wiadukt wraz z dojazdami" Administrator Portalu 2009-04-23 12:35:30
Uchwała XXXII/Nr 237/05 z dnia 2005-03-15 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 12:35:20
Uchwała XXXI/Nr 235/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XVII/106/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie wraz z innymi powiatami i gminami województwa pomor Administrator Portalu 2009-04-23 12:34:45
Uchwała XXXI/Nr 234/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za rok 2004 Administrator Portalu 2009-04-23 12:34:20
Uchwała XXXI/Nr 233/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Administrator Portalu 2009-04-23 12:33:34
Uchwała XXXI/Nr 232/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2005 - 2013". Administrator Portalu 2009-04-23 12:33:04
Uchwała XXXI/Nr 231/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-23 12:32:22
Uchwała XXXI/Nr 231/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-23 12:31:42
Uchwała XXXI/Nr 232/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2005 - 2013". Administrator Portalu 2009-04-23 12:31:32
Uchwała XXXI/Nr 233/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Administrator Portalu 2009-04-23 12:31:21
Uchwała XXXI/Nr 234/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za rok 2004 Administrator Portalu 2009-04-23 12:31:12
Uchwała XXXI/Nr 235/05 z dnia 2005-02-28 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XVII/106/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie wraz z innymi powiatami i gminami województwa pomor Administrator Portalu 2009-04-23 12:31:03
Uchwała XXX/Nr 230/05 z dnia 2005-01-31 sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2005 Administrator Portalu 2009-04-23 12:30:39
Uchwała XXX/Nr 229/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2005 Administrator Portalu 2009-04-23 12:30:11
Uchwała XXX/Nr 228/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "ZDROWIE" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 12:29:39
Uchwała XXX/Nr 227/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiat Kwidzyński programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w 2005 roku. Administrator Portalu 2009-04-23 12:29:10
Uchwała XXX/Nr 226/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2005 dochodach budżetu powiatu. Administrator Portalu 2009-04-23 12:27:39
Uchwała XXX/Nr 225/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 12:24:54
Uchwała XXX/Nr 225/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 12:23:53
Uchwała XXX/Nr 226/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2005 dochodach budżetu powiatu. Administrator Portalu 2009-04-23 12:23:43
Uchwała XXX/Nr 227/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiat Kwidzyński programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w 2005 roku. Administrator Portalu 2009-04-23 12:23:34
Uchwała XXX/Nr 228/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "ZDROWIE" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 12:23:23
Uchwała XXX/Nr 229/05 z dnia 2005-01-31 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2005 Administrator Portalu 2009-04-23 12:23:12
Uchwała XXX/Nr 230/05 z dnia 2005-01-31 sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2005 Administrator Portalu 2009-04-23 12:23:02
Uchwała III/18/06 z dnia 2006-12-28 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006 Administrator Portalu 2009-04-23 12:21:57
Uchwała III/24/06 z dnia 2006-12-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/336/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnos Administrator Portalu 2009-04-23 12:20:49
Uchwała III/20/06 z dnia 2006-12-28 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2007 Administrator Portalu 2009-04-23 12:20:06
Uchwała III/21/06 z dnia 2006-12-28 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Administrator Portalu 2009-04-23 12:19:25
Uchwała III/22/06 z dnia 2006-12-28 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Administrator Portalu 2009-04-23 12:18:57
Uchwała III/23/06 z dnia 2006-12-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/348/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do działań zmierzających do organizacji oraz przeprowadzenia w roku 2007 obc Administrator Portalu 2009-04-23 12:18:27
Uchwała III/19/06 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 12:18:03
Uchwała II/6/06 z dnia 2006-12-04 w sprawie obsadzenia mandatu Administrator Portalu 2009-04-23 12:17:05
Uchwała II/7/06 z dnia 2006-12-04 w sprawie obsadzenia mandatu Administrator Portalu 2009-04-23 12:16:35
Uchwała II/8/06 z dnia 2006-12-04 w sprawie wyboru Starosty Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-23 12:16:09
Uchwała II/9/06 z dnia 2006-12-04 w sprawie wyboru Wicestarosty Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-23 12:15:40