Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 169/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. Administrator Portalu 2009-04-14 14:30:35
Uchwała Nr 170/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie do składania świadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 14:30:22
Uchwała Nr 171/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 14:30:11
Uchwała Nr 172/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty na realizację zadania publicznego w 2009 roku w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu kwidzyńskiego dotyczące prowadzenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w 2009 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2009 roku. Administrator Portalu 2009-04-14 14:29:59
Uchwała Nr 174/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 14:29:48
Uchwała Nr 173/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 14:29:37
Uchwała Nr 175/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 14:29:25
grudzień 2008 Administrator Portalu 2009-04-14 14:27:45
Uchwała Nr 166/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie do składania świadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 217/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 LIPCA 2004R.) Administrator Portalu 2009-04-14 14:27:29
Uchwała Nr 165/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 213/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2004R.)(UCHWAŁA STRACI MOC 25 WRZEŚNIA 2020 R. AKTUALNA UCHWAŁA 188/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2020 R.) Administrator Portalu 2009-04-14 14:26:45
Uchwała Nr 164/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-14 14:25:57
Uchwała Nr 163/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-14 14:25:27
Uchwała Nr 162/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na dysponowanie nieruchomością na cele projektowe związane z realizacją projektu "Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Centrum Energii Odnawialnej". Administrator Portalu 2009-04-14 14:24:56
Uchwała Nr 161/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Administrator Portalu 2009-04-14 14:23:59
Uchwała Nr 161/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Administrator Portalu 2009-04-14 14:23:44
Uchwała Nr 161/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Administrator Portalu 2009-04-14 14:23:05
Uchwała Nr 161/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Administrator Portalu 2009-04-14 14:15:37
Uchwała Nr 162/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na dysponowanie nieruchomością na cele projektowe związane z realizacją projektu "Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Centrum Energii Odnawialnej". Administrator Portalu 2009-04-14 14:15:24
Uchwała Nr 163/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-14 14:15:12
Uchwała Nr 164/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-14 14:14:57
Uchwała Nr 165/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 213/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2004R.)(UCHWAŁA STRACI MOC 25 WRZEŚNIA 2020 R. AKTUALNA UCHWAŁA 188/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2020 R.) Administrator Portalu 2009-04-14 14:14:42
Uchwała Nr 166/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie do składania świadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 217/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 LIPCA 2004R.) Administrator Portalu 2009-04-14 14:14:22
Uchwała Nr 160/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego. Administrator Portalu 2009-04-14 14:13:57
Uchwała Nr 159/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 14:13:20
Uchwała Nr 158/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 14:11:52
Uchwała Nr 157/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody "ZDROWIE" sp. z o.o. na poddzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 14:10:40
Uchwała Nr 156/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 16 października 2008r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 14:09:55
Uchwała Nr 155/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2008r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej . Administrator Portalu 2009-04-14 14:08:23
Uchwała Nr 154/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji wspólnego zadania z udziałem gminy miejskiej Kwidzyn, gminy Sztum, powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego w zakresie przygotowania przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci - ofiar przemocy w rodzinie. Administrator Portalu 2009-04-14 14:07:53
Uchwała Nr 153/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Przyjaciel Rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w powiecie kwidzyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Administrator Portalu 2009-04-14 14:07:25
Uchwała Nr 153/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Przyjaciel Rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w powiecie kwidzyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Administrator Portalu 2009-04-14 14:06:49
Uchwała Nr 154/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji wspólnego zadania z udziałem gminy miejskiej Kwidzyn, gminy Sztum, powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego w zakresie przygotowania przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci - ofiar przemocy w rodzinie. Administrator Portalu 2009-04-14 14:06:37
Uchwała Nr 155/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2008r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej . Administrator Portalu 2009-04-14 14:06:25
Uchwała Nr 156/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 16 października 2008r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 14:06:11
Uchwała Nr 157/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody "ZDROWIE" sp. z o.o. na poddzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 14:05:59
Uchwała Nr 158/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 14:05:48
Uchwała Nr 159/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 14:05:35
Uchwała Nr 160/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego. Administrator Portalu 2009-04-14 14:05:25
Uchwała Nr 152/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 14:04:41
Uchwała Nr 151/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Administrator Portalu 2009-04-14 14:03:48