Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LII/382/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie darowizny nieruchomości Administrator Portalu 2009-04-23 11:26:43
Uchwała Nr LII/383/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/336/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2006 roku sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2 Administrator Portalu 2009-04-23 11:25:54
Uchwała Nr LII/384/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie pokrycia kosztów poniesionych na prace adaptacyjne oraz na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację "Misericordia" w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 11:24:57
Uchwała Nr LII/385/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2007 roku na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Administrator Portalu 2009-04-23 11:24:20
Uchwała Nr LII/386/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Administrator Portalu 2009-04-23 11:21:08
Uchwała Nr LII/387/06 z dnia 2006-10-02 o zmianie uchwały Nr LI/377/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007 wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym" Administrator Portalu 2009-04-23 11:13:45
Uchwała Nr LII/388/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2007 roku na realizację przebudowy ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 3204G Korzeniewo - Janowo w miejscowości Janowo Administrator Portalu 2009-04-23 11:09:37
Uchwała Nr LII/379/06 z dnia 2006-10-02 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 11:08:54
Uchwała Nr LII/379/06 z dnia 2006-10-02 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 11:06:32
Uchwała Nr LII/388/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2007 roku na realizację przebudowy ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 3204G Korzeniewo - Janowo w miejscowości Janowo Administrator Portalu 2009-04-23 11:06:20
Uchwała Nr LII/387/06 z dnia 2006-10-02 o zmianie uchwały Nr LI/377/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007 wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym" Administrator Portalu 2009-04-23 11:06:09
Uchwała Nr LII/386/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Administrator Portalu 2009-04-23 11:05:42
Uchwała Nr LII/385/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2007 roku na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Administrator Portalu 2009-04-23 11:05:27
Uchwała Nr LII/384/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie pokrycia kosztów poniesionych na prace adaptacyjne oraz na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację "Misericordia" w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 11:05:14
Uchwała Nr LII/383/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/336/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2006 roku sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2 Administrator Portalu 2009-04-23 11:05:03
Uchwała Nr LII/382/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie darowizny nieruchomości Administrator Portalu 2009-04-23 11:04:51
Uchwała Nr LII/380/06 z dnia 2006-10-02 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r." Administrator Portalu 2009-04-23 11:04:37
Uchwała Nr LII/ 381/06 z dnia 2006-10-02 sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne Administrator Portalu 2009-04-23 11:04:26
Uchwała LIII/Nr 389/06 z dnia 2006-10-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/336/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Administrator Portalu 2009-04-23 11:04:11
Uchwała Nr LI/378/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Eurostypendia dla studentów - edycja 2006/2007". Administrator Portalu 2009-04-23 11:00:24
Uchwała Nr LI/368/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie załozeń do projektu budżetu powiatukwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-23 10:59:41
Uchwała Nr LI/369/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Administrator Portalu 2009-04-23 10:58:38
Uchwała Nr LI/370/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/ Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Administrator Portalu 2009-04-23 10:56:45
Uchwała Nr LI/371/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Scalanie gruntów w miejscowości Matowskie Pastwiska, gm. Ryjewo" Administrator Portalu 2009-04-23 10:55:55
Uchwała Nr LI/372/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zaopiniowania "Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią dla rzeki Gardęgi i Liwy" Administrator Portalu 2009-04-23 10:54:31
Uchwała Nr LI/373/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2006/2007" oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia projektu. Administrator Portalu 2009-04-23 10:53:26
Uchwała Nr LI/374/06 z dnia 2006-08-28 w spr. zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z Administrator Portalu 2009-04-23 10:52:17
Uchwała Nr LI/374/06 z dnia 2006-08-28 w spr. zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z Administrator Portalu 2009-04-23 10:50:30
Uchwała Nr LI/375/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2006/2007". Administrator Portalu 2009-04-23 10:46:45
Uchwała Nr LI/376/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie przystąpienia do projektu i jego realizacji "Eurostypendia dla studentów - edycja 2006/2007" oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego do zatwierdzania projektu. Administrator Portalu 2009-04-23 10:45:40
Uchwała Nr LI/377/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym". Administrator Portalu 2009-04-23 10:44:52
Uchwała Nr LI/377/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym". Administrator Portalu 2009-04-23 10:42:23
Uchwała Nr LI/ 367/06 z dnia 2006-08-28 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu z dn. 30.01.2006r. w spr. budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 10:35:39
Uchwała Nr LI/ 367/06 z dnia 2006-08-28 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu z dn. 30.01.2006r. w spr. budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 10:33:31
Uchwała Nr LI/377/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów, którzy z powodów materialnych natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym". Administrator Portalu 2009-04-23 10:33:19
Uchwała Nr LI/376/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie przystąpienia do projektu i jego realizacji "Eurostypendia dla studentów - edycja 2006/2007" oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego do zatwierdzania projektu. Administrator Portalu 2009-04-23 10:33:09
Uchwała Nr LI/375/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2006/2007". Administrator Portalu 2009-04-23 10:32:59
Uchwała Nr LI/374/06 z dnia 2006-08-28 w spr. zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z Administrator Portalu 2009-04-23 10:31:58
Uchwała Nr LI/373/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2006/2007" oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia projektu. Administrator Portalu 2009-04-23 10:31:48
Uchwała Nr LI/372/06 z dnia 2006-08-28 w sprawie zaopiniowania "Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią dla rzeki Gardęgi i Liwy" Administrator Portalu 2009-04-23 10:31:38