Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/177/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2008. Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:30:06
Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. o zmianie uchwały nr XXVII/169/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:29:24
Uchwała Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Kwidzyńskiego oraz powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych. Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:25:28
Uchwała Nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Prabutach. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:57:30
Uchwała Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Kwidzyńskiego oraz powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:54:59
Uchwała Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Kwidzyńskiego oraz powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:53:27
Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. o zmianie uchwały nr XXVII/169/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:51:04
Uchwała Nr XXIX/177/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2008. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:46:52
Uchwała Nr XXIX/176/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2008. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:43:42
Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2008 Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:40:38
Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2008 Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:37:26
luty 2009 r. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:33:29
Uchwała Nr 185/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Magdalena Pakalska 2009-03-02 13:30:59
Uchwała Nr 185/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Magdalena Pakalska 2009-03-02 13:26:50
Magdalena Pakalska 2009-02-26 08:13:45
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-26 08:13:17
Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:35:41
Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:34:21
Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:28:00
Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:21:53
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:19:37
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:15:46
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:07:49
2009 r. Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:06:01
2009 r. Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:05:44
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-24 13:12:16
Projekt porządku obrad sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-24 13:12:02
Uchwała XXVII/166/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku, następnie zmienionej uchwałą Nr XXIV/158/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008 Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:48:24
Uchwała XXVII/167/08 z dnia 2008-12-08 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:47:50
Uchwała XXVII/168/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008. Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:46:51
Uchwała XXVII/170/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2009 Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:46:20
Uchwała XXVII/169/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:45:37
Uchwała XXVI/162/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:42:08
Uchwała XXVI/162/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:41:37
Uchwała XXVI/163/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:39:46
Uchwała XXVI/164/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:38:12
Uchwała XXVI/164/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:37:36
Uchwała XXVI/165/08 z dnia 2008-11-20 zmieniająca uchwałę nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008r. o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:36:07
Uchwała XXVI/165/08 z dnia 2008-11-20 zmieniająca uchwałę nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008r. o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:35:12
Uchwała XXVII/166/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku, następnie zmienionej uchwałą Nr XXIV/158/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008 Magdalena Pakalska 2009-02-24 07:28:12