Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVII/346/06 z dnia 2006-05-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjny Administrator Portalu 2009-04-23 09:59:03
Uchwała Nr XLVII/347/06 z dnia 2006-05-16 o zmianie uchwały Nr XLV /333/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęci Administrator Portalu 2009-04-23 09:58:51
Uchwała Nr XLVIII/348/06 z dnia 2006-05-29 w sprawie przystąpienia do działań zmierzających do organizacji oraz przeprowadzenia w roku 2007 obchodów "Roku Dolnego Powiśla". Administrator Portalu 2009-04-23 09:58:40
Uchwała Nr XLVII/349/06 z dnia 2006-05-29 w sprawie przyznania tytułu "Honorowego Ambasadora Powiatu Kwidzyńskiego" Administrator Portalu 2009-04-23 09:58:29
Uchwała Nr XLVIII/350/06 z dnia 2006-05-29 w sprawie powierzenia Gminie Kwidzyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VI Dożynek Powiatowych. Administrator Portalu 2009-04-23 09:58:18
Uchwała Nr XLVIII/351/06 z dnia 2006-05-29 o zmianie uchwały Nr XLIV / 323 /2006r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2006 - 2013" Administrator Portalu 2009-04-23 09:58:06
Uchwała Nr XLVIII/352/06 z dnia 2006-05-29 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Dankowie gm. Kwidzyn Administrator Portalu 2009-04-23 09:57:56
Uchwała XLVI/345/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Górkach gm. Kwidzyn stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Administrator Portalu 2009-04-23 09:57:27
Uchwała XLVI/344/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy powiatu kwidzyńskiego z powiatem Osterholz Administrator Portalu 2009-04-23 09:57:03
Uchwała XLVI/343/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 09:56:10
Uchwała XLVI/ 342/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Kwidzyniena nieruchomość położoną przy ul. Sportowej w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 09:54:05
Uchwała XLVI/341/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VII Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 09:53:25
Uchwała XLVI/340/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2005 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 09:52:30
Uchwała XLVI/339/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-23 09:50:34
Uchwała XLVI/339/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-23 09:47:59
Uchwała XLVI/340/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2005 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 09:47:48
Uchwała XLVI/341/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji VII Dni Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 09:47:38
Uchwała XLVI/ 342/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Kwidzyniena nieruchomość położoną przy ul. Sportowej w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 09:47:26
Uchwała XLVI/343/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 09:47:14
Uchwała XLVI/344/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy powiatu kwidzyńskiego z powiatem Osterholz Administrator Portalu 2009-04-23 09:46:51
Uchwała XLVI/345/06 z dnia 2006-04-24 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Górkach gm. Kwidzyn stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Administrator Portalu 2009-04-23 09:46:39
Uchwała XLV/338/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokonania zmiany przebiegu granicy Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 09:45:08
Uchwała XLV/325/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 09:44:14
Uchwała Nr XLV/326/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 09:43:28
Uchwała XLV/ 327/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2005 Administrator Portalu 2009-04-23 09:42:38
Uchwała Nr XLV/328/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania Administrator Portalu 2009-04-23 09:41:37
Uchwała XLV/329/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej. Administrator Portalu 2009-04-23 09:40:24
Uchwała XLV/330/06 z dnia 2006-03-27 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 09:39:42
Uchwała XLV/331/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-23 09:38:58
Uchwała XLV/332/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2006 r. - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-23 09:38:21
Uchwała XLV/332/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września Administrator Portalu 2009-04-23 09:37:48
Uchwała XLV/333/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-23 09:37:15
Uchwała XLV/334/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-23 09:34:47
Uchwała XLV/335/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zatwierdzenia projektu: "Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych" oraz powierzenia jego realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Administrator Portalu 2009-04-23 09:34:15
Uchwała XLV/336/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. Administrator Portalu 2009-04-23 09:33:39
Uchwała XLV/337/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" w 2006 roku. Administrator Portalu 2009-04-23 09:32:51
Uchwała XLV/324/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 09:30:40
Uchwała XLV/324/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 09:29:20
Uchwała XLV/337/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" w 2006 roku. Administrator Portalu 2009-04-23 09:29:09
Uchwała XLV/336/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. Administrator Portalu 2009-04-23 09:28:58