Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XLV/335/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zatwierdzenia projektu: "Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych" oraz powierzenia jego realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Administrator Portalu 2009-04-23 09:28:12
Uchwała XLV/334/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-23 09:27:52
Uchwała XLV/333/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-23 09:27:40
Uchwała XLV/332/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września Administrator Portalu 2009-04-23 09:27:13
Uchwała XLV/332/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2006 r. - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-23 09:27:00
Uchwała XLV/331/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-23 09:26:48
Uchwała XLV/330/06 z dnia 2006-03-27 o zmianie uchwały nr XLIII/312/2006 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 09:26:36
Uchwała XLV/329/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej. Administrator Portalu 2009-04-23 09:26:25
Uchwała Nr XLV/328/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania Administrator Portalu 2009-04-23 09:26:13
Uchwała XLV/ 327/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2005 Administrator Portalu 2009-04-23 09:26:03
Uchwała Nr XLV/326/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 09:25:52
Uchwała XLV/325/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 09:25:39
Uchwała XLV/338/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokonania zmiany przebiegu granicy Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 09:25:27
Uchwała XLIV/Nr 321/06 z dnia 2006-02-28 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Zdrowie" Administrator Portalu 2009-04-23 09:24:55
Uchwała XLIV/Nr 323/06 z dnia 2006-02-28 w sprawie przyjecia wieloletniego planu inwestycyjnego powiatu na lata 2006 - 2013 Administrator Portalu 2009-04-23 09:23:10
Uchwała XLIV/Nr 322/06 z dnia 2006-02-28 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-23 09:22:17
Uchwała XLIV/Nr 322/06 z dnia 2006-02-28 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-23 09:21:05
Uchwała XLIV/Nr 323/06 z dnia 2006-02-28 w sprawie przyjecia wieloletniego planu inwestycyjnego powiatu na lata 2006 - 2013 Administrator Portalu 2009-04-23 09:20:40
Uchwała XLIV/Nr 321/06 z dnia 2006-02-28 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Zdrowie" Administrator Portalu 2009-04-23 09:20:25
Uchwała XLIII/Nr 317/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 09:19:58
Uchwała XLIII/Nr 320/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/264/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz określenia jego wynagrodzenia. Administrator Portalu 2009-04-23 09:18:58
Uchwała XLIII/Nr 319/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 09:18:31
Uchwała XLIII/Nr 318/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2006 Administrator Portalu 2009-04-23 09:17:59
Uchwała XLIII/Nr 316/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w 2006 roku. Administrator Portalu 2009-04-23 09:17:06
Uchwała XLIII/Nr 315/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy ze środków Programu PHARE 2003 "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej". Administrator Portalu 2009-04-23 09:15:39
Uchwała XLIII/Nr 313/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie powierzenia zadania publicznego powiatu dotyczącego kształcenia kursowego uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu Administrator Portalu 2009-04-23 09:11:29
Uchwała XLIII/Nr 314/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 09:10:24
Magdalena Pakalska 2009-04-23 09:08:21
Magdalena Pakalska 2009-04-23 09:07:50
Uchwała XLIII/Nr 312/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006 Administrator Portalu 2009-04-23 09:01:01
Uchwała XLIII/Nr 312/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006 Administrator Portalu 2009-04-23 08:57:30
Uchwała XLIII/Nr 314/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 08:57:12
Uchwała XLIII/Nr 313/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie powierzenia zadania publicznego powiatu dotyczącego kształcenia kursowego uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu Administrator Portalu 2009-04-23 08:56:45
Uchwała XLIII/Nr 315/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy ze środków Programu PHARE 2003 "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej". Administrator Portalu 2009-04-23 08:56:12
Uchwała XLIII/Nr 316/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w 2006 roku. Administrator Portalu 2009-04-23 08:53:26
Uchwała XLIII/Nr 318/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2006 Administrator Portalu 2009-04-23 08:53:12
Uchwała XLIII/Nr 319/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 08:53:00
Uchwała XLIII/Nr 320/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/264/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz określenia jego wynagrodzenia. Administrator Portalu 2009-04-23 08:52:49
Uchwała XLIII/Nr 317/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu za rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 08:52:37
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 ( II Kadencja 2002-2002 / III Kadencja 2006-2010 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-23 08:30:21