Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. kryzysowych i ochrony ludności w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:22:35
ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Sekretarka - Wydział Organizacyjny - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:22:22
Starosta Kwidzyński ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Dyrektor Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:22:01
ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko: Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:21:00
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:20:41
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r. w zakresie kultury, kultury fizycznej - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:18:17
Uchwała nr 187/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:13:44
Uchwała nr 187/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:13:27
Uchwała Nr 186/ 09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:11:03
Uchwała Nr 186/ 09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-06 14:08:41
2009 Magdalena Pakalska 2009-03-05 14:48:22
Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2008 Magdalena Pakalska 2009-03-05 14:26:09
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:48:02
Uchwała Nr XXIX/178/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:47:56
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:42:15
Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2008 Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:39:16
Uchwała Nr XXIX/176/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2008. Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:31:11
Uchwała Nr XXIX/177/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2008. Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:30:06
Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. o zmianie uchwały nr XXVII/169/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:29:24
Uchwała Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Kwidzyńskiego oraz powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych. Magdalena Pakalska 2009-03-04 12:25:28
Uchwała Nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Prabutach. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:57:30
Uchwała Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Kwidzyńskiego oraz powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:54:59
Uchwała Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Kwidzyńskiego oraz powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:53:27
Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. o zmianie uchwały nr XXVII/169/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2009. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:51:04
Uchwała Nr XXIX/177/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2008. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:46:52
Uchwała Nr XXIX/176/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2008. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:43:42
Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2008 Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:40:38
Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2008 Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:37:26
luty 2009 r. Magdalena Pakalska 2009-03-03 14:33:29
Uchwała Nr 185/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Magdalena Pakalska 2009-03-02 13:30:59
Uchwała Nr 185/2009 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Magdalena Pakalska 2009-03-02 13:26:50
Magdalena Pakalska 2009-02-26 08:13:45
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-26 08:13:17
Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:35:41
Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:34:21
Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:28:00
Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:21:53
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:19:37
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:15:46
- dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-02-26 07:07:49