Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 1/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/32/01/06 "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2006/2007" realizowanego w ramach Działania 2.2.1 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 14:44:00
Uchwała Nr 2/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/33/01/06 "Eurostypendia dla studentów - edycja 2006/2007" realizowanego w ramach Działania 2.2.2 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentó" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 14:43:46
Uchwała Nr 3/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody "ZDROWIE" sp. z o.o. na poddzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 14:43:35
Uchwała Nr 4/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:43:21
Uchwała Nr 8/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2007 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2007 roku. Administrator Portalu 2009-04-20 14:42:44
Uchwała Nr 7/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2006-12-21 w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:42:25
Uchwała Nr 6/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr 404/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006 r., w sprawie zatwierdzenia wniosku do dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". Administrator Portalu 2009-04-20 14:42:11
Uchwała Nr 5/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr 403/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006 r., w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentó" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:57
Uchwała Nr 9/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 143/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 98/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:39
Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:28
Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:17
Uchwała Nr 12/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego. Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:05
Uchwała Nr 465/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:40:25
Uchwała Nr 464/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 27 listopada 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:39:00
Uchwała Nr 463/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-20 14:38:04
Uchwała Nr 463/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-20 14:37:27
Uchwała Nr 462/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:34:50
Uchwała Nr 462/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:33:21
Uchwała Nr 463/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-20 14:33:07
Uchwała Nr 464/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 27 listopada 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:32:55
Uchwała Nr 465/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:32:39
Uchwała Nr 461/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-20 14:32:05
Uchwała Nr 460/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiegona Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki ? "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 14:31:33
Uchwała Nr 459/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:30:59
Uchwała Nr 458/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. (UCHYLA SIĘ UCHWAŁĘ NR 126/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC :AKTUALNA UCHWAŁA NR 68/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2011R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:30:01
Uchwała Nr 457/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2006r. w sprawie upoważnienia p. o. dyrektora Domu Dziecka w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Dziecka Administrator Portalu 2009-04-20 14:28:35
Uchwała Nr 456/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (UCHYLA SIĘ UCHWAŁĘ NR 129/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2004R.) (UCHWAŁA STARCIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 100/12 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 LUTEGO 2012 R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:28:00
Uchwała Nr 455/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. (UCHYLA SIĘ UCHWAŁĘ NR 127/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2004R.) ( ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 117/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 KWIETNIA 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:27:07
Uchwała Nr 454/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-20 14:25:54
Uchwała Nr 453/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-20 14:24:56
Uchwała Nr 453/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-20 14:24:29
Uchwała Nr 454/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-20 14:24:15
Uchwała Nr 455/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. (UCHYLA SIĘ UCHWAŁĘ NR 127/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2004R.) ( ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 117/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 KWIETNIA 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:24:00
Uchwała Nr 456/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (UCHYLA SIĘ UCHWAŁĘ NR 129/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2004R.) (UCHWAŁA STARCIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 100/12 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 LUTEGO 2012 R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:23:45
Uchwała Nr 457/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2006r. w sprawie upoważnienia p. o. dyrektora Domu Dziecka w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Dziecka Administrator Portalu 2009-04-20 14:23:30
Uchwała Nr 458/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. (UCHYLA SIĘ UCHWAŁĘ NR 126/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC :AKTUALNA UCHWAŁA NR 68/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2011R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:23:19
Uchwała Nr 459/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:23:10
Uchwała Nr 460/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiegona Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki ? "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 14:22:54
Uchwała Nr 461/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-20 14:22:43
Uchwała Nr 452/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2006r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:21:58