Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 411/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:38:52
Uchwała Nr 412/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:38:41
Uchwała Nr 413/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr 394/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przyznania stypendium kolejnym studentom z powiatowej listy rankingowej w ramach projektu nr /2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 13:38:31
Uchwała Nr 408/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2006r. w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do podejmowania decyzji wiążących w zakresie realizowanego projektu, zgłaszanego na konkurs w ramach Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat a) ,,Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Administrator Portalu 2009-04-20 13:37:26
Uchwała Nr 407/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2006r. w sprawie uchwalenia tytułów programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 13:36:40
Uchwała Nr 401/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-20 13:35:49
Uchwała Nr 402/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-20 13:35:27
Uchwała Nr 403/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pt. "Młodzi i Aktywni 2006-2007". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 397/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 MARCA 2006R.) (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 5/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:34:31
Uchwała Nr 404/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 398/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 MARCA 2006R.) ( ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 6/06 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:34:06
Uchwała Nr 405/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli (złożenia wniosku, podpisywania umów) związanych z realizacją projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pt. "Młodzi i Aktywni 2006-2007". Administrator Portalu 2009-04-20 13:33:33
Uchwała Nr 406/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli (złożenia wniosku, podpisywania umów) związanych z realizacją projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". Administrator Portalu 2009-04-20 13:32:59
Uchwała Nr 400/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2006 r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:32:37
Uchwała Nr 399/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia zbioru danych osobowych Administrator Portalu 2009-04-20 13:31:38
Uchwała Nr 398/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". (UCHWAŁA TRACI MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 404/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:22:54
Uchwała Nr 397/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzież młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pt. "Młodzi i Aktywni 2006-2007". (UCHWAŁA TRACI MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 403/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:20:00
Uchwała Nr 397/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzież młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pt. "Młodzi i Aktywni 2006-2007". (UCHWAŁA TRACI MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 403/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:16:43
Uchwała Nr 398/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". (UCHWAŁA TRACI MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 404/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:16:33
Uchwała Nr 399/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia zbioru danych osobowych Administrator Portalu 2009-04-20 13:16:22
Uchwała Nr 400/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2006 r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:15:57
Uchwała Nr 406/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli (złożenia wniosku, podpisywania umów) związanych z realizacją projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". Administrator Portalu 2009-04-20 13:15:26
Uchwała Nr 405/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli (złożenia wniosku, podpisywania umów) związanych z realizacją projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pt. "Młodzi i Aktywni 2006-2007". Administrator Portalu 2009-04-20 13:15:07
Uchwała Nr 404/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 398/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 MARCA 2006R.) ( ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 6/06 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:14:57
Uchwała Nr 403/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy, pt. "Młodzi i Aktywni 2006-2007". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 397/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 MARCA 2006R.) (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 5/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:14:45
Uchwała Nr 402/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-20 13:08:28
Uchwała Nr 401/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-20 13:08:18
Uchwała Nr 407/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2006r. w sprawie uchwalenia tytułów programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 13:08:07
Uchwała Nr 408/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2006r. w sprawie udzielenia imiennego pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do podejmowania decyzji wiążących w zakresie realizowanego projektu, zgłaszanego na konkurs w ramach Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat a) ,,Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Administrator Portalu 2009-04-20 13:07:58
Uchwała Nr 396/06 Zarrządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006 r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:06:47
Uchwała Nr 395/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach. Administrator Portalu 2009-04-20 13:05:54
Uchwała Nr 394/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia przyznania stypendium kolejnym studentom z powiatowej listy rankingowej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ? "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 413/06 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 KWIETNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:05:37
Uchwała Nr 393/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych Administrator Portalu 2009-04-20 13:04:26
Uchwała Nr 392/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:03:38
Uchwała Nr 391/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:02:21
Uchwała Nr 391/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:01:23
Uchwała Nr 392/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:01:11
Uchwała Nr 393/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych Administrator Portalu 2009-04-20 13:00:42
Uchwała Nr 394/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia przyznania stypendium kolejnym studentom z powiatowej listy rankingowej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ? "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 413/06 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 KWIETNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 13:00:32
Uchwała Nr 395/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach. Administrator Portalu 2009-04-20 13:00:20
Uchwała Nr 396/06 Zarrządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006 r. Administrator Portalu 2009-04-20 13:00:09
Uchwała Nr 390/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 12:59:38