Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 389/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2006R. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Barcicach. Administrator Portalu 2009-04-20 12:59:06
Uchwała Nr 388/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 276/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 LISTOPADA 2004 R. ORAZ UCHWAŁA NR 338/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2005R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 92/07 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:58:44
Uchwała Nr 387/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2006r. sprawie zmiany uchwały nr 381/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowej listy rankingowej oraz przyznania stypendiów i zatwierdzenia powiatowej listy stypendystów w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/38/05 "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:57:43
Uchwała Nr 386/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach. Administrator Portalu 2009-04-20 12:55:49
Uchwała Nr 386/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach. Administrator Portalu 2009-04-20 12:54:48
Uchwała Nr 387/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 stycznia 2006r. sprawie zmiany uchwały nr 381/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowej listy rankingowej oraz przyznania stypendiów i zatwierdzenia powiatowej listy stypendystów w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/38/05 "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:54:37
Uchwała Nr 388/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 276/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 LISTOPADA 2004 R. ORAZ UCHWAŁA NR 338/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2005R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 92/07 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:54:27
Uchwała Nr 389/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2006R. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Barcicach. Administrator Portalu 2009-04-20 12:54:15
Uchwała Nr 390/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 12:54:05
Uchwała Nr 385/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńsiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:52:04
Uchwała Nr 384/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:51:40
Uchwała Nr 383/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia przyznania stypendium w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:51:18
Uchwała Nr 382/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:49:54
Uchwała Nr 381/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia powiatowej listy rankingowej oraz przyznania stypendiów i zatwierdzenia powiatowej listy stypendystów w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/38/05 "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.( ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 387/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 STYCZNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:48:33
Uchwała Nr 377/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. o zmianie uchwały nr 367/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:47:00
Uchwała Nr 378/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:46:29
Uchwała Nr 379/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2006 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2006 roku Administrator Portalu 2009-04-20 12:45:25
Uchwała Nr 380/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:44:56
Uchwała Nr 376/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 12:44:30
Uchwała Nr 375/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmiany załącznika Nr 289/04 do uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 12:44:08
Uchwała Nr 374/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. Administrator Portalu 2009-04-20 12:43:43
Uchwała Nr 374/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. Administrator Portalu 2009-04-20 12:43:14
Uchwała Nr 375/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmiany załącznika Nr 289/04 do uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 12:43:03
Uchwała Nr 376/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 12:42:52
Uchwała Nr 380/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:42:38
Uchwała Nr 379/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2006 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2006 roku Administrator Portalu 2009-04-20 12:42:25
Uchwała Nr 378/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:42:15
Uchwała Nr 377/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2005r. o zmianie uchwały nr 367/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:42:03
Uchwała Nr 381/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia powiatowej listy rankingowej oraz przyznania stypendiów i zatwierdzenia powiatowej listy stypendystów w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/38/05 "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.( ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 387/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 STYCZNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:41:52
Uchwała Nr 382/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:41:42
Uchwała Nr 383/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia przyznania stypendium w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/37/05 "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w w roku akademickim 2005/2006" realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:41:33
Uchwała Nr 384/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:41:23
Uchwała Nr 385/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńsiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:41:10
Uchwała Nr 373/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:40:44
Uchwała Nr 372/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie prowadzenia niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 50 dzieci Administrator Portalu 2009-04-20 12:40:19
Uchwała Nr 370/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 5 grudnia 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:39:36
Uchwała Nr 369/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie warunków zwalniania z opłat rodziców dzieci i młodzieży przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 10/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:38:46
Uchwała Nr 368/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-20 12:38:20
Uchwała Nr 368/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-20 12:37:45
Uchwała Nr 369/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie warunków zwalniania z opłat rodziców dzieci i młodzieży przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 10/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:37:35