Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 370/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 5 grudnia 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:37:24
Uchwała Nr 372/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie prowadzenia niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 50 dzieci Administrator Portalu 2009-04-20 12:37:14
Uchwała Nr 373/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:37:04
Uchwała Nr 366/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 12:36:41
Uchwała Nr 365/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji Administrator Portalu 2009-04-20 12:36:12
Uchwała Nr 364/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 12:35:30
Uchwała Nr 363/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 października 2005r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2005 roku Administrator Portalu 2009-04-20 12:34:56
Uchwała Nr 362/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 października 2005r.w sprawie postępowania z korespondencją wchodzącą do starostwa i przygotowania korespondencji przeznaczonej do wysłania. Administrator Portalu 2009-04-20 12:34:26
Uchwała Nr 362/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 października 2005r.w sprawie postępowania z korespondencją wchodzącą do starostwa i przygotowania korespondencji przeznaczonej do wysłania. Administrator Portalu 2009-04-20 12:27:34
Uchwała Nr 363/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 października 2005r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2005 roku Administrator Portalu 2009-04-20 12:27:22
Uchwała Nr 364/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 12:27:08
Uchwała Nr 365/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji Administrator Portalu 2009-04-20 12:26:56
Uchwała Nr 366/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 października 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 12:26:45
Uchwała Nr 361/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego dnia 2005-09-29 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 12:26:23
Uchwała Nr 360/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-20 12:25:51
Uchwała Nr 359/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:25:28
Uchwała Nr 358/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody spółce "ZDROWIE" na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-20 12:25:04
Uchwała Nr 357/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. Administrator Portalu 2009-04-20 12:24:40
Uchwała Nr 356/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2005r. w sprawie upoważnienia do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach SPO RZL Administrator Portalu 2009-04-20 12:24:05
Uchwała Nr 355/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 12:23:31
Uchwała Nr 354/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2005r.w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 12:22:58
Uchwała Nr 353/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia Administrator Portalu 2009-04-20 12:22:28
Uchwała Nr 353/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia Administrator Portalu 2009-04-20 12:20:37
Uchwała Nr 354/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2005r.w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 12:20:23
Uchwała Nr 355/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 września 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 12:20:11
Uchwała Nr 356/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2005r. w sprawie upoważnienia do składania w imieniu powiatu oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach SPO RZL Administrator Portalu 2009-04-20 12:19:59
Uchwała Nr 357/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. Administrator Portalu 2009-04-20 12:19:50
Uchwała Nr 358/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody spółce "ZDROWIE" na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-20 12:19:38
Uchwała Nr 359/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:19:25
Uchwała Nr 360/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-20 12:19:14
Uchwała Nr 361/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego dnia 2005-09-29 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 12:19:04
Uchwała Nr 352/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego dnia 25 sierpnia 2005r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla celów realizacji Projektu ,, Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim", nr Z/2.22/II/2.1/27/05. Administrator Portalu 2009-04-20 12:18:36
Uchwała Nr 351/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:18:13
Uchwała Nr 350/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 220/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 LIPCA 2009 R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:17:43
Uchwała Nr 349/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2005 roku. Administrator Portalu 2009-04-20 12:17:00
Uchwała Nr 348/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2005r.w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:16:03
Uchwała Nr 347/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006 " w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:15:24
Uchwała Nr 346/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 sierpnia 2005r. sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPOR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:14:38
Uchwała Nr 346/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 sierpnia 2005r. sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPOR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:13:34
Uchwała Nr 347/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006 " w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:13:24