Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 348/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2005r.w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:13:13
Uchwała Nr 349/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2005 roku. Administrator Portalu 2009-04-20 12:13:03
Uchwała Nr 350/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 220/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 LIPCA 2009 R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:12:52
Uchwała Nr 351/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:12:42
Uchwała Nr 352/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego dnia 25 sierpnia 2005r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla celów realizacji Projektu ,, Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim", nr Z/2.22/II/2.1/27/05. Administrator Portalu 2009-04-20 12:12:32
Uchwała Nr 345/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:11:47
Uchwała Nr 344/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 12:10:38
Uchwała Nr 344/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 12:10:16
Uchwała Nr 345/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:10:06
Uchwała Nr 343/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 7 lipca 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:09:45
Uchwała Nr 342/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 7 lipca 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:09:22
Uchwała Nr 341/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 7 lipca 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:08:57
Uchwała Nr 340/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 8 lipca 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:08:15
Uchwała Nr 336/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r. sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 12:07:35
Uchwała Nr 337/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Administrator Portalu 2009-04-20 12:07:04
Uchwała Nr 338/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. ( UCHWAŁA TRACI MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 388/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 STYCZNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:05:19
Uchwała Nr 339/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:04:47
Uchwała Nr 335/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 12:03:44
Uchwała Nr 334/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:03:19
Uchwała Nr 333/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:02:55
Uchwała Nr 332/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2005r.w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:02:26
Uchwała Nr 332/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2005r.w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:01:59
Uchwała Nr 333/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 12:01:45
Uchwała Nr 334/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:01:33
Uchwała Nr 335/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 12:01:22
Uchwała Nr 339/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:01:11
Uchwała Nr 338/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. ( UCHWAŁA TRACI MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 388/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 STYCZNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-20 12:01:00
Uchwała Nr 337/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Administrator Portalu 2009-04-20 12:00:47
Uchwała Nr 336/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2005r. sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 12:00:33
Uchwała Nr 340/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 8 lipca 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 12:00:18
Uchwała Nr 341/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 7 lipca 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:59:50
Uchwała Nr 342/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 7 lipca 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:59:36
Uchwała Nr 343/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 7 lipca 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:57:50
Uchwała Nr 331/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 11:57:25
Uchwała Nr 330/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie powierzenia realizacji projektu - ,,Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych" w ramach Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat a) ,,Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", finansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ? Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 11:56:55
Uchwała Nr 329/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na stypendia dla studentów z powiatu kwidzyńskiego na rok akademicki 2004/2005, ze środków własnych powiatu oraz przyznania kwot stypendiów. Administrator Portalu 2009-04-20 11:56:21
Uchwała Nr 328/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 11:55:47
Uchwała Nr 327/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 11:55:21
Uchwała Nr 325/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 11:54:28
Uchwała Nr 321/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r Administrator Portalu 2009-04-20 11:53:32