Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 322/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów oraz przyznanych na ten cel środków. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 290/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2004R.) (TRACI MOC UCHWAŁA NR 294/04 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2004R.) Administrator Portalu 2009-04-20 11:53:02
Uchwała Nr 323/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Równy start równe szanse - stypendia dla studentów" na rok akademicki 2004/2005 oraz kwot stypendiów. Administrator Portalu 2009-04-20 11:52:32
Uchwała Nr 324/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 11:52:04
Uchwała Nr 326/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Administrator Portalu 2009-04-20 11:50:56
Uchwała Nr 320/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-20 11:49:58
Uchwała Nr 319/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 11:49:14
Uchwała Nr 318/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 11:48:44
Uchwała /Nr 414/05 z dnia 2005-05-04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-20 11:48:14
Uchwała /Nr 414/05 z dnia 2005-05-04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-20 11:46:34
Uchwała Nr 318/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 11:46:22
Uchwała Nr 319/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 11:46:11
Uchwała Nr 320/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-20 11:45:58
Uchwała Nr 326/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Administrator Portalu 2009-04-20 11:45:44
Uchwała Nr 324/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 11:45:32
Uchwała Nr 323/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Równy start równe szanse - stypendia dla studentów" na rok akademicki 2004/2005 oraz kwot stypendiów. Administrator Portalu 2009-04-20 11:45:17
Uchwała Nr 322/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów oraz przyznanych na ten cel środków. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 290/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2004R.) (TRACI MOC UCHWAŁA NR 294/04 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2004R.) Administrator Portalu 2009-04-20 11:44:59
Uchwała Nr 321/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r Administrator Portalu 2009-04-20 11:44:48
Uchwała Nr 325/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 11:44:37
Uchwała Nr 327/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 11:44:26
Uchwała Nr 328/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 11:44:14
Uchwała Nr 329/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na stypendia dla studentów z powiatu kwidzyńskiego na rok akademicki 2004/2005, ze środków własnych powiatu oraz przyznania kwot stypendiów. Administrator Portalu 2009-04-20 11:44:00
Uchwała Nr 330/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie powierzenia realizacji projektu - ,,Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych" w ramach Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat a) ,,Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", finansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ? Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 11:43:46
Uchwała Nr 331/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 11:43:32
Uchwała Nr 317/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia28 kwietnia 2005r.w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji "LIWA" w Orkuszu stanowiącego własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 11:42:37
Uchwała Nr 316/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:42:09
Uchwała Nr 315/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:41:42
Uchwała Nr 314/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:41:07
Uchwała Nr 313/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2005r.w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 11:39:51
Uchwała Nr 312/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. Administrator Portalu 2009-04-20 11:39:28
Uchwała Nr 311/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody spółce "ZDROWIE" na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 11:38:57
Uchwała Nr 310/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2005 - 2006 - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych. Administrator Portalu 2009-04-20 11:38:31
Uchwała Nr 310/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2005 - 2006 - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych. Administrator Portalu 2009-04-20 11:38:08
Uchwała Nr 311/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody spółce "ZDROWIE" na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 11:37:58
Uchwała Nr 312/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. Administrator Portalu 2009-04-20 11:37:46
Uchwała Nr 313/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2005r.w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 11:37:32
Uchwała Nr 314/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:37:21
Uchwała Nr 315/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:37:11
Uchwała Nr 316/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:37:01
Uchwała Nr 317/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia28 kwietnia 2005r.w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji "LIWA" w Orkuszu stanowiącego własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 11:36:51
Uchwała Nr 308/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 marca 2005r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2004. Administrator Portalu 2009-04-20 11:36:28