Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 309/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:35:56
Uchwała Nr 308/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 marca 2005r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2004. Administrator Portalu 2009-04-20 11:35:10
Uchwała Nr 308/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 marca 2005r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2004. Administrator Portalu 2009-04-20 11:34:09
Uchwała Nr 309/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:33:09
Uchwała Nr 307/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej Administrator Portalu 2009-04-20 11:32:36
Uchwała Nr 306/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:32:00
Uchwała Nr 305/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:31:05
Uchwała Nr 304/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2005r Administrator Portalu 2009-04-20 11:30:17
Uchwała Nr 303/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Administrator Portalu 2009-04-20 11:28:57
Uchwała Nr 303 a/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 lutego 2005r.w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska" 2005 Administrator Portalu 2009-04-20 11:28:30
Uchwała Nr 302/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:27:49
Uchwała Nr 301/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 lutego 2005r.w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej. Administrator Portalu 2009-04-20 11:27:27
Uchwała Nr 301/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 lutego 2005r.w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej. Administrator Portalu 2009-04-20 11:27:06
Uchwała Nr 302/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005 r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:26:53
Uchwała Nr 303 a/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 lutego 2005r.w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska" 2005 Administrator Portalu 2009-04-20 11:26:41
Uchwała Nr 303/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Administrator Portalu 2009-04-20 11:26:30
Uchwała Nr 304/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2005r Administrator Portalu 2009-04-20 11:26:17
Uchwała Nr 305/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:26:06
Uchwała Nr 306/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2005r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:25:55
Uchwała Nr 307/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej Administrator Portalu 2009-04-20 11:25:43
Uchwała Nr 300/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym powiatu kwidzyńskiego. (UCHWAŁA TRACI MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 329/2010 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2010R.) Administrator Portalu 2009-04-20 11:25:07
Uchwała Nr 299/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody spółce "ZDROWIE" na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-20 11:24:36
Uchwała Nr 298/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2005r.w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 11:24:12
Uchwała Nr 297/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 11:23:49
Uchwała Nr 297/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 11:23:29
Uchwała Nr 298/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2005r.w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 11:23:15
Uchwała Nr 299/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody spółce "ZDROWIE" na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-20 11:23:03
Uchwała Nr 300/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym powiatu kwidzyńskiego. (UCHWAŁA TRACI MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 329/2010 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2010R.) Administrator Portalu 2009-04-20 11:22:52
Uchwała Nr 296/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004r. o zmianie uchwały nr 65/2003 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznemu. Administrator Portalu 2009-04-20 11:20:45
Uchwała Nr 295/04 Zaządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Równy start równe szanse - stypendia dla studentów" na rok akademicki 2004/2005 oraz kwot stypendiów. Administrator Portalu 2009-04-20 11:20:06
Uchwała Nr 294/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr 290/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów orazprzyznanych na ten cel środków. (UCHWAŁA TRACI MOC:AKTUALNA UCHWAŁA NR 322/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MAJA 2005R.) Administrator Portalu 2009-04-20 11:19:24
Uchwała Nr 293/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2004r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:18:43
Uchwała Nr 292/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2004 r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:18:09
Uchwała Nr 291/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Równy start równe szanse - stypendia dla studentów" na rok akademicki 2004/2005 oraz kwot stypendiów. (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR 295/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2004R. 2. UCHWAŁA NR 323/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MAJA 2005R.) Administrator Portalu 2009-04-20 11:17:23
Uchwała Nr 290/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów oraz przyznanych na ten cel środków. (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 294/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2004R.) (UCHWAŁA TRACI MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 322/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYNSKIEGO Z DNIA 11 MAJA 2005R.) Administrator Portalu 2009-04-20 11:16:55
Uchwała Nr 285/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie powołania stałej Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Administrator Portalu 2009-04-20 11:16:20
Uchwała Nr 286/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 11:15:33
Uchwała Nr 287/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2004r. Administrator Portalu 2009-04-20 11:14:56
Uchwała Nr 288/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych wraz z ich przebiegiem na terenie Gminy Gardeja Administrator Portalu 2009-04-20 11:13:53
Uchwała Nr 289/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego na okres do 3 lat. (TRACI MOC UCHWAŁA NR. 198/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 CZERWCA 2004R.)( UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR. 95/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 STYCZNIA 2008 R.) Administrator Portalu 2009-04-20 11:13:30