Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 284/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 11:12:31
Uchwała Nr 283/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004r.w sprawie odwołania Kierownika Powiatowego Zakłady Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-20 11:11:56
Uchwała Nr 282/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Administrator Portalu 2009-04-20 11:11:16
Uchwała Nr 281/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Zdawczo - Odbiorczej celu przekazania mienia ruchomego, ujętego w ewidencji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie Samorządowi Województwa Pomorskiego Administrator Portalu 2009-04-20 11:10:50
Uchwała Nr 280/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 grudnia 2004r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, przy którym utworzone jest gospodarstwo pomocnicze o nazwie ?Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabut Administrator Portalu 2009-04-20 11:09:17
Uchwała Nr 279/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie udzielenia pomocy Gminie Miejskiej Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-20 11:01:01
Uchwała Nr 279/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie udzielenia pomocy Gminie Miejskiej Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-20 11:00:28
Uchwała Nr 280/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 grudnia 2004r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, przy którym utworzone jest gospodarstwo pomocnicze o nazwie ?Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabut Administrator Portalu 2009-04-20 11:00:17
Uchwała Nr 281/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Zdawczo - Odbiorczej celu przekazania mienia ruchomego, ujętego w ewidencji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie Samorządowi Województwa Pomorskiego Administrator Portalu 2009-04-20 11:00:06
Uchwała Nr 282/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Administrator Portalu 2009-04-20 10:59:54
Uchwała Nr 283/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004r.w sprawie odwołania Kierownika Powiatowego Zakłady Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-20 10:59:42
Uchwała Nr 284/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 10:59:31
Uchwała Nr 289/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego na okres do 3 lat. (TRACI MOC UCHWAŁA NR. 198/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 CZERWCA 2004R.)( UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR. 95/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 STYCZNIA 2008 R.) Administrator Portalu 2009-04-20 10:59:19
Uchwała Nr 288/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych wraz z ich przebiegiem na terenie Gminy Gardeja Administrator Portalu 2009-04-20 10:59:08
Uchwała Nr 287/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2004r. Administrator Portalu 2009-04-20 10:58:55
Uchwała Nr 286/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 10:58:43
Uchwała Nr 285/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie powołania stałej Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Administrator Portalu 2009-04-20 10:58:31
Uchwała Nr 290/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów oraz przyznanych na ten cel środków. (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 294/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2004R.) (UCHWAŁA TRACI MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 322/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYNSKIEGO Z DNIA 11 MAJA 2005R.) Administrator Portalu 2009-04-20 10:58:19
Uchwała Nr 291/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Równy start równe szanse - stypendia dla studentów" na rok akademicki 2004/2005 oraz kwot stypendiów. (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR 295/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2004R. 2. UCHWAŁA NR 323/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MAJA 2005R.) Administrator Portalu 2009-04-20 10:58:08
Uchwała Nr 292/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2004 r. Administrator Portalu 2009-04-20 10:57:56
Uchwała Nr 293/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2004r. Administrator Portalu 2009-04-20 10:57:44
Uchwała Nr 294/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr 290/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów orazprzyznanych na ten cel środków. (UCHWAŁA TRACI MOC:AKTUALNA UCHWAŁA NR 322/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MAJA 2005R.) Administrator Portalu 2009-04-20 10:57:33
Uchwała Nr 295/04 Zaządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Równy start równe szanse - stypendia dla studentów" na rok akademicki 2004/2005 oraz kwot stypendiów. Administrator Portalu 2009-04-20 10:57:18
Uchwała Nr 296/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2004r. o zmianie uchwały nr 65/2003 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznemu. Administrator Portalu 2009-04-20 10:57:07
Uchwała Nr 268/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2004-10-28 w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2004 r. Administrator Portalu 2009-04-20 10:56:17
Uchwała Nr 267/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2004r. w sprawie wyrażenia zgody spółce "ZDROWIE" na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-20 10:55:04
Uchwała Nr 266/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 października 2004r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy Administrator Portalu 2009-04-20 10:54:22
Uchwała Nr 265/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 10:54:01
Uchwała Nr 264/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków Administrator Portalu 2009-04-20 10:53:32
Uchwała Nr 263/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 10:52:22
Uchwała Nr 262/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie uchylenia uchwały nr 260/2004 z dnia 5 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 10:51:45
Uchwała Nr 261/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 października 2004r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 10:51:18
Uchwała Nr 260/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 262/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2004R.) Administrator Portalu 2009-04-20 10:50:45
Uchwała Nr 260/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 262/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2004R.) Administrator Portalu 2009-04-20 10:49:14
Uchwała Nr 261/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 października 2004r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 10:49:03
Uchwała Nr 262/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie uchylenia uchwały nr 260/2004 z dnia 5 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 10:48:52
Uchwała Nr 263/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Administrator Portalu 2009-04-20 10:48:42
Uchwała Nr 264/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków Administrator Portalu 2009-04-20 10:48:32
Uchwała Nr 265/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 10:48:22
Uchwała Nr 266/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 października 2004r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy Administrator Portalu 2009-04-20 10:48:10