Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 68/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2007 roku. Administrator Portalu 2009-04-16 11:14:42
Uchwała Nr 69/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego. (TRACI MOC UCHWALA NR 433/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 SIERPNIA 2006R.) Administrator Portalu 2009-04-16 11:14:24
Uchwała Nr 70/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 80/2003 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2002R. I UCHWAŁA NR 217/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 SIERPNIA 2004R.) Administrator Portalu 2009-04-16 11:14:09
Uchwała Nr 71/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010. Administrator Portalu 2009-04-16 11:13:55
Uchwała Nr 72/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic Obr. Westerplatte, Brzozowa, Kasztanowa, Żeromskiego będących w obrębie granic administracyjnych Miasta Prabuty do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-16 11:13:36
Uchwała Nr 73/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka sutka, w ramach profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w roku 2007. Administrator Portalu 2009-04-16 11:13:24
Uchwała Nr 65/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:12:54
Uchwała Nr 64/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Administrator Portalu 2009-04-16 11:12:24
Uchwała Nr 63/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:11:55
Uchwała Nr 62/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:11:29
Uchwała Nr 61/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:10:58
Uchwała Nr 60/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:10:27
Uchwała Nr 59/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-16 11:10:00
Uchwała Nr 58/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2007r. Administrator Portalu 2009-04-16 11:09:27
Uchwała Nr 58/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2007r. Administrator Portalu 2009-04-16 11:08:08
Uchwała Nr 59/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-16 11:07:57
Uchwała Nr 60/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:07:45
Uchwała Nr 61/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:07:34
Uchwała Nr 62/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:07:22
Uchwała Nr 63/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:07:10
Uchwała Nr 64/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Administrator Portalu 2009-04-16 11:06:57
Uchwała Nr 65/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-16 11:06:38
Uchwała Nr 57/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Administrator Portalu 2009-04-16 10:59:33
Uchwała Nr 56/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2007r. Administrator Portalu 2009-04-16 10:58:36
Uchwała Nr 55/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2007r. Administrator Portalu 2009-04-16 10:57:18
Uchwała Nr 50/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńnskiego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-16 10:55:03
Uchwała Nr 51/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 29 czerwca 2007 roku. Administrator Portalu 2009-04-16 10:54:36
Uchwała Nr 52/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym w Kwidzynie i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 43/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 CZERWCA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-16 10:52:16
Uchwała Nr 53/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 44/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 CZERWCA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-16 10:51:46
Uchwała Nr 54/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 45/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 CZERWCA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-16 10:51:12
Uchwała Nr 49/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńnskiego z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-16 10:50:44
Uchwała Nr 48/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńnskiego z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-16 10:50:15
Uchwała Nr 47/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńnskiego z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-16 10:49:45
Uchwała Nr 46/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Administrator Portalu 2009-04-16 10:49:13
Uchwała Nr 45/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 54/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 CZERWCA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-16 10:48:25
Uchwała Nr 44/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 53/07 ZARĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 CZERWCA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-16 10:47:57
Uchwała Nr 43/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kwidzynie i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 52/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 CZERWCA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-16 10:47:10
Uchwała Nr 43/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kwidzynie i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 52/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 CZERWCA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-16 10:46:17
Uchwała Nr 44/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kwidzynie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 53/07 ZARĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 CZERWCA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-16 10:46:02
Uchwała Nr 45/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 54/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 CZERWCA 2007R.) Administrator Portalu 2009-04-16 10:45:44