Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 41/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2007r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-15 08:31:24
Uchwała Nr 42/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-15 08:31:10
Uchwała Nr 29/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-15 08:30:37
Uchwała Nr 28/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:29:27
Uchwała Nr 27/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2007 r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:27:54
Uchwała Nr 26/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie do zadania i upoważnienia Marszałka Województwa Pomorskiego do złożenia Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet ze środków mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 101/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LUTEGO 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:26:47
Uchwała Nr 26/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie do zadania i upoważnienia Marszałka Województwa Pomorskiego do złożenia Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet ze środków mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 101/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LUTEGO 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:26:02
Uchwała Nr 27/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2007 r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:25:42
Uchwała Nr 28/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:25:28
Uchwała Nr 29/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-15 08:25:13
Uchwała Nr 25/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-15 08:24:34
Uchwała Nr 24/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:23:49
Uchwała Nr 23/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-15 08:22:33
Uchwała Nr 22/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. w sprawie uchylenia regulaminów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego przyjętych uchwałą nr 326/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002r. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 326/2002 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYNSKIEGO Z DNIA 27 CZERWCA 2002R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:21:43
Uchwała Nr 21/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-15 08:20:53
Uchwała Nr 20/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-15 08:20:23
Uchwała Nr 20/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-15 08:17:21
Uchwała Nr 21/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-15 08:17:00
Uchwała Nr 22/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. w sprawie uchylenia regulaminów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego przyjętych uchwałą nr 326/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002r. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 326/2002 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYNSKIEGO Z DNIA 27 CZERWCA 2002R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:16:41
Uchwała Nr 23/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-15 08:16:22
Uchwała Nr 24/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:15:59
Uchwała Nr 25/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-15 08:15:48
Uchwała Nr 19/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:15:19
Uchwała Nr 18/07 Zarządu Powiatu Kwidzyskiego z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:13:59
Uchwała Nr 17/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-15 08:12:41
Uchwała Nr 17/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-15 08:11:02
Uchwała Nr 18/07 Zarządu Powiatu Kwidzyskiego z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:10:43
Uchwała Nr 19/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:10:21
Uchwała Nr 16/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-15 08:09:34
Uchwała Nr 15/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 9/2002 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 GRUDNIA 2002R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 100/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LUTEGO 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:08:47
Uchwała Nr 14/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-15 08:07:29
Uchwała Nr 13/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-15 08:06:57
Uchwała Nr 13/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-15 08:03:56
Uchwała Nr 14/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Górki gmina Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-15 08:03:34
Uchwała /14/07/07 z dnia 2007-01-18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-15 08:03:26
Uchwała /14/07/07 z dnia 2007-01-18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-15 08:03:14
Uchwała Nr 15/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 9/2002 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 GRUDNIA 2002R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 100/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LUTEGO 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:02:48
Uchwała Nr 16/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-15 08:02:10
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-14 14:55:17
2009 Magdalena Pakalska 2009-04-14 14:52:36