Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 135/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:43:27
Uchwała Nr 136/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:43:10
Uchwała Nr 137/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:42:59
Uchwała Nr 138/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 13:42:39
Uchwała Nr 139/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2008 roku w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych pn. "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej, społecznej i zabiegowej zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Administrator Portalu 2009-04-14 13:42:28
Uchwała Nr 134/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:41:15
Uchwała Nr 133/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:40:01
Uchwała Nr 132/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30 czerwca 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:39:18
Uchwała Nr 131/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:38:00
Uchwała Nr 130/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki - "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-14 13:37:24
Uchwała Nr 129/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowosci Górki gmina Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-14 13:36:51
Uchwała Nr 128/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 13:35:56
Uchwała Nr 127/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:35:28
Uchwała Nr 126/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Po pierwsze partnerstwo - utworzenie biura partnerstwa powiatowego w powiecie kwidzyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Administrator Portalu 2009-04-14 13:34:51
Uchwała Nr 126/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Po pierwsze partnerstwo - utworzenie biura partnerstwa powiatowego w powiecie kwidzyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Administrator Portalu 2009-04-14 13:34:22
Uchwała Nr 127/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:34:09
Uchwała Nr 128/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 13:33:58
Uchwała Nr 129/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowosci Górki gmina Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-14 13:33:47
Uchwała Nr 130/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki - "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-14 13:33:34
Uchwała Nr 131/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:33:14
Uchwała Nr 132/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30 czerwca 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:33:00
Uchwała Nr 133/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:32:49
Uchwała Nr 134/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:32:37
Uchwała Nr 125/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-14 13:32:02
Uchwała Nr 124/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pt. "Sami sobie dla innych". Administrator Portalu 2009-04-14 13:31:14
Uchwała Nr 123/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w latach 2008 - 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pt. "Sami sobie dla innych". Administrator Portalu 2009-04-14 13:30:36
Uchwała Nr 122/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:29:37
Uchwała Nr 121/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 15 maja 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:26:58
Uchwała Nr 120/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 8 maja 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji projektowanej inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej Kwidzyn- Trzciano- Straszewo?". Administrator Portalu 2009-04-14 13:26:20
Uchwała Nr 120/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 8 maja 2008r. w sprawie wyrażenia opinii w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji projektowanej inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej Kwidzyn- Trzciano- Straszewo?". Administrator Portalu 2009-04-14 13:25:44
Uchwała Nr 121/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 15 maja 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:25:33
Uchwała Nr 122/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:25:22
Uchwała Nr 123/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w latach 2008 - 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pt. "Sami sobie dla innych". Administrator Portalu 2009-04-14 13:25:08
Uchwała Nr 124/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pt. "Sami sobie dla innych". Administrator Portalu 2009-04-14 13:24:52
Uchwała Nr 125/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-14 13:24:41
Uchwała Nr 119/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 11:27:19
Uchwała Nr 118/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 11:25:11
Uchwała Nr 117/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 455/2006 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 69/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2011R.) Administrator Portalu 2009-04-14 11:24:35
Uchwała Nr 116/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie przedłużenia okresu pełnienia funkcji doradcy metodycznego. Administrator Portalu 2009-04-14 11:22:50
Uchwała Nr 115/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2008 r. Administrator Portalu 2009-04-14 11:22:17