Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na: budowie dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-03 09:53:01
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na: budowie dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-03 09:51:41
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-02 13:39:01
Maj Magdalena Łapacz 2022-06-02 12:27:00
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 10:40:06
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 ( VI kadencja 2018 - 2023) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 10:26:48
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 10:17:32
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 10:17:26
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiat Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 10:13:12
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 10:11:23
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 10:09:04
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 10:08:59
Uchwała Nr 468/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,,Funduszem Pomocy".(TRACI MOC UCHWAŁA NR 452/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 09:57:37
Uchwała Nr 468/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,,Funduszem Pomocy".(TRACI MOC UCHWAŁA NR 452/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 09:57:03
Uchwała Nr 468/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,,Funduszem Pomocy".(TRACI MOC UCHWAŁA NR 452/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 09:56:33
Uchwała Nr 468/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,,Funduszem Pomocy".(TRACI MOC UCHWAŁA NR 452/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 09:55:38
Uchwała Nr 468/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,,Funduszem Pomocy".(TRACI MOC UCHWAŁA NR 452/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 09:54:37
Uchwała Nr 467/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 09:47:47
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 09:44:51
Czerwiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 09:42:38
Czerwiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-02 09:42:18
Maj Magdalena Łapacz 2022-06-02 07:35:40
Maj Magdalena Łapacz 2022-06-01 11:31:36
Informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-01 07:59:50
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-05-31 11:22:58
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 lutego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na: budowie dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Rakowiec. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-31 09:13:07
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 maja 2022r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo obejmującej ulice: Szafirową, Lawendową, Konwaliową, Liliową. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-31 08:53:37
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego PERN S.A. Nr GD.RUZ.4210.177.9.2021.AP - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-31 08:52:23
Wykaz nr PK 4/2022 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-31 08:51:28
Wykaz nr PK 3/2022 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-31 08:45:42
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego PERN S.A. na pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły oraz wykonanie urządzeń wodnych do ujmowania wód powierzchniowych oraz wylotów do wprowadzania ścieków do wód, na terenie działek nr 199/5 i 199/6 obręb Jarzębina, gm. Ryjewo, pow. kwidzyński oraz nr 304 obręb Polskie Gronowo, gm. Gniew, pow. tczewski, w ramach inwestycji pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-31 08:43:00
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-05-30 12:07:47
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku przekazuje informacje o naborze do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-27 11:54:39
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku przekazuje informacje o naborze do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-27 11:53:44
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku przekazuje informacje o naborze do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-27 11:51:52
Uchwała Nr 466/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-27 08:18:16
Informacji o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora ,,Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025". Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-26 14:15:35
Uchwała Nr 466/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-26 12:00:09
Uchwała Nr 465/ 22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-26 11:10:36
Uchwała Nr 465/ 22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-26 11:06:49