Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2020 R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:37:25
Uchwała Nr 375/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 11:34:34
Uchwała Nr 374/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 11:29:51
Uchwała Nr 373/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 11:27:17
Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2022 r Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 10:55:10
Plan Pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 10:36:25
Plan Pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 10:34:37
Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 10:28:05
Plan pracy Rady Powiatu na 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 10:27:35
Plan posiedzeń Komisji i Rady Powiatu na 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 10:26:28
Uchwała Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2020 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 10:26:27
Uchwała Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2020 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 10:26:08
Uchwała Nr XXX/172/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2022. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 10:07:19
Uchwała Nr XXX/172/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2022. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 10:06:47
Uchwała Nr XXX/171/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2022. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 10:00:47
Uchwała Nr XXX/177/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. o zmianie Uchwały NR XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/168/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 09:56:16
Uchwała Nr XXX/177/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. o zmianie Uchwały NR XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/168/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 09:55:34
Uchwała Nr XXX/177/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. o zmianie Uchwały NR XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/168/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 09:52:40
Uchwała Nr XXX/170/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2022. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 09:45:25
Uchwała Nr V/27/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. (TRACI MOC UCHWAŁA NR IV/22/2011 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2011 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR/XXX/180/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 09:43:22
Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r o zmianie uchwały Nr V/27/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 09:41:15
Uchwała Nr XXX/169/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 09:33:54
Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 31 STYCZNIA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 09:33:53
Uchwała Nr XXX/169/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 09:32:56
Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kwidzyńskiego.TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA Nr XXX/179/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 R Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 09:32:28
Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 31 STYCZNIA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 09:30:36
Uchwała NR XXX/182/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:43:31
Uchwała NR XXX/174/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:39:48
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:39:14
Uchwała NR XXX/178/2021 Rady Powiatu Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".(TRACI MOC UCHWAŁA XXIX/166/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:36:57
Uchwała NR XXX/182/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:34:33
Uchwała NR XXX/182/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:33:13
Uchwała NR XXX/181/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XXVIII/164/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZESNIA 2021R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:32:23
Uchwała NR XXX/178/2021 Rady Powiatu Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".(TRACI MOC UCHWAŁA XXIX/166/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:31:14
Uchwała NR XXX/176/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.(TRACI MOC UCHWAŁA XX/133/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:29:43
Uchwała NR XXX/175/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XII/97/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:28:09
Uchwała NR XXX/174/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:26:55
grudzień 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-08 08:24:05
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-07 14:45:25
Sesja Nr XXX w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 15:30 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-07 11:41:13