Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Tryb podstawowy -wariant I ( bez negocjacji) pn. zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w r.p.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim -większa zatrudnialność uczniów Renata Żmuda 2021-05-31 11:40:24
Tryb podstawowy - wariant I ( bez negocjacji) pn. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w celu doposażenia ZSO nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn Renata Żmuda 2021-05-28 12:31:20
Tryb podstawowy - wariant I ( bez negocjacji) pn. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w celu doposażenia ZSO nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn Renata Żmuda 2021-05-28 12:31:12
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20 Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-28 10:33:25
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Zakup i dostawa specjalistycznego doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej oraz gier edukacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn". Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-28 10:30:18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na: usuwaniu pojazdów z dróg obszaru powiatu kwidzyńskiego i przechowywaniu ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-28 08:52:11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na: usuwaniu pojazdów z dróg obszaru powiatu kwidzyńskiego i przechowywaniu ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-28 08:51:12
Tryb podstawowy -wariant I ( bez negocjacji) pn. zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w r.p.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim -większa zatrudnialność uczniów Renata Żmuda 2021-05-27 12:28:13
Tryb podstawowy -wariant I ( bez negocjacji) pn. zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w r.p.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim -większa zatrudnialność uczniów Renata Żmuda 2021-05-27 12:28:02
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20 Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-27 11:32:25
Informacja Wojewody Pomorskiego o rozpoczęciu w 2020r wykonania, w cyklu 5 - letnim (lata 2020 - 2024) opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024" w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-27 09:58:06
Informacja Wojewody Pomorskiego o rozpoczęciu w 2020r wykonania, w cyklu 5 - letnim (lata 2020 - 2024) opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024" w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-27 09:57:15
Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-27 09:56:05
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 ( VI kadencja 2018 - 2023) Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-27 09:44:32
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-27 09:42:12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa nawierzchni odcinka drogi gruntowej powiatowej nr 3215G w m. Rodowo Małe. Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-26 14:02:21
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 Renata Żmuda 2021-05-26 12:52:01
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 Renata Żmuda 2021-05-26 12:51:55
Tryb podstawowy -wariant I ( bez negocjacji) pn. zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w r.p.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim -większa zatrudnialność uczniów Renata Żmuda 2021-05-26 11:42:18
Tryb podstawowy -wariant I ( bez negocjacji) pn. zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w r.p.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim -większa zatrudnialność uczniów Renata Żmuda 2021-05-26 11:42:11
maj Magdalena Łapacz 2021-05-26 07:29:03
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Zakup i dostawa specjalistycznego doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej oraz gier edukacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn". Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-25 14:49:36
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20 Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 15:25:55
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20 Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 15:24:45
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20 Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 15:24:11
STAROSTA KWIDZYŃSKI zawiadamia o wydaniu decyzji nr WO.6541.1.1.2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską pt.: "Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki geologiczno - inżynierskie dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi dla zamierzenia budowlanego PB-6 w km ok. 135+500 ÷ 183+680 gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, powiaty: kwidzyński, tczewski, woj. pomorskie ". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 10:47:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej : - dz. 262 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 10:47:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej : - dz. 263 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 10:47:14
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 ( VI kadencja 2018 - 2023) Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 10:28:33
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 ( VI kadencja 2018 - 2023) Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 10:28:04
Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 09:57:31
Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-24 09:56:29
Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-21 15:01:56
Raport o stanie powiatu kwidzyńskiego za 2019 rok Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-21 14:54:13
Raport stanie powiatu kwidzyńskiego za 2020 rok Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-21 14:52:51
Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-21 14:49:29
Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-21 14:47:44
Patrycja Rozmysłowicz 2021-05-21 14:42:17
kwiecień Joanna Wójtowicz 2021-05-21 14:41:17
maj Joanna Wójtowicz 2021-05-21 14:36:20