Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Joanna Wójtowicz 2020-05-26 14:41:40
Wniosek i odpowiedź dotyczący udostępnienia informacji publicznej dotyczącej : 1) danych o energii elektrycznej oraz Punktów Poboru Energii, podmiotu który jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego, 2) danych energii elektrycznej oraz Punktów Poboru Energii podmiotów bezpośrednio lub pośrednio podległych lub nadzorowanych przez Organ, w tym oddziałów Organu, 3) faktur za miesiąc marzec 2020r. za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne wraz z ewentualnymi załącznikami do faktur. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-26 08:58:59
Magdalena Łapacz 2020-05-26 08:17:51
Magdalena Łapacz 2020-05-26 07:40:17
Wniosek i odpowiedź dotyczący utworzenia nowych miejsc żłobkowych i/lub przedszkolnych w latach 2020-2021. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-25 09:40:35
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu maju 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-25 08:32:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej : dz. 174/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-25 07:57:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej : dz. 174/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-25 07:57:17
Uchwała nr 118/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2020r.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA 157/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGOZ DNIA 21 MAJA 2020 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 11:46:35
Uchwała Nr 157/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2020r.(TRACI MOC UCHWAŁA 118/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2020 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR. 171/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 CZERWCA 2020 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 11:44:36
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (otrzymany drogą mailową w dniu 07 maja 2020r.) w zakresie udzielonych zamówień publicznych dla progów stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w okresie od 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. z uwzględnieniem : rodzaju zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia netto i euro, sposobie oszacowania wartości zamówienia oraz sposobie udokumentowania szacunku zamówienia, czy w postępowaniu Zamawiający żądał wniesienia wadium, czy postępowanie wykazało rażąco niską cenę i jaka była wartość brutto udzielonego zamówienia. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 11:35:03
Uchwała Nr 158/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na rzecz zespołów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła Powiat Kwidzyński" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:46:22
Uchwała Nr 158/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na rzecz zespołów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła Powiat Kwidzyński" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:42:53
Uchwała Nr 158/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na rzecz zespołów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła Powiat Kwidzyński" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:39:56
Uchwała Nr 157/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2020r.(TRACI MOC UCHWAŁA 118/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2020 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR. 171/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 CZERWCA 2020 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:26:41
Uchwała Nr 156/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:25:12
Uchwała Nr 155/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na rzecz placówki, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła Powiat Kwidzyński" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:23:38
Uchwała Nr 155/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na rzecz placówki, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła Powiat Kwidzyński" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:20:08
Uchwała Nr 154/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:08:47
Uchwała Nr 154/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:07:20
Uchwała Nr 156/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-22 10:04:41
Magdalena Łapacz 2020-05-22 07:46:52
Magdalena Łapacz 2020-05-22 07:45:48
Przetarg nieograniczony pn. Cyfryzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.2 Rafał Chrzanowski 2020-05-21 14:02:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej: dz. 174/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-21 12:27:32
Wykaz nr 2/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do darowizny na rzecz Gminy Sadlinki. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-21 11:02:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej: dz. 174/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-21 10:54:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej: dz. 174/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-21 10:54:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej: dz. 174/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-21 10:54:05
Informacja dodatkowa - zbiorcza 2019 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-19 12:09:51
Zestawienie zmian w funduszu jednostek - zbiorcze 2019 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-19 12:09:32
Rachunek Zysków i Strat jednostek - zbiorczy 2019 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-19 12:09:00
Informacja dodatkowa - zbiorcza 2019 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-19 12:08:30
Bilans jednostki budżetowej - zbiorczy 2019 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-19 12:00:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G na odcinku Grabówko - Nebrowo Wielkie odc. od 10+200 do 11+745,40, Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-19 08:51:53
Joanna Wójtowicz 2020-05-18 14:32:59
Magdalena Łapacz 2020-05-18 07:29:51
Magdalena Łapacz 2020-05-18 07:18:51
Magdalena Łapacz 2020-05-18 06:59:59
Przetarg nieograniczony pn. Remont mostu w miejscowości Brokowo Marcin Lewandowski 2020-05-15 13:59:35