Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie Radnego Zbigniewa Kobana dot. realizacji uchwały NrXXVIII/165/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-16 13:09:38
Zapytanie Radnego Zbigniewa Kobana dot. wznowienia działalności oddziału pediatrycznego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-16 13:09:27
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dot. organizacji edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-16 13:09:01
Zapytanie Radnego Zbigniewa Kobana dot. wznowienia działalności oddziału pediatrycznego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-16 13:06:50
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-03-16 09:13:37
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie działań podejmujących przez Zarząd Powiatu w celu koordynacji z naszymi gminami oraz sąsiednimi powiatami realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów antysmogowych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-15 11:20:53
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu marcu 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-15 10:49:00
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu marcu 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-15 10:47:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU Cześć nr 1 - obiekt przy ul. Staszica 27 Część nr 2 - obiekt przy ul. Ogrodowej 4A Rafał Chrzanowski 2022-03-15 08:36:27
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-03-14 14:26:37
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 7 marca 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-14 12:36:29
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu marcu 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-14 12:36:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU Cześć nr 1 - obiekt przy ul. Staszica 27 Część nr 2 - obiekt przy ul. Ogrodowej 4A Rafał Chrzanowski 2022-03-14 12:06:15
Interpelacja Radnego Jakuba Śniega w sprawie tragicznej sytuacji na drodze powiatowej nr 3212G Straszewo - Wiszary w Sołectwie Straszewo. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-14 11:05:49
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie kwidzyńskim. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-14 11:03:35
Zawieszenie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 - porady na odległość. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-14 11:02:19
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie kwidzyńskim Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-14 11:01:19
Karty usług - wnioski Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-14 08:38:04
Marzec Magdalena Łapacz 2022-03-11 14:16:09
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2022/2023 i 2023/2024. Renata Żmuda 2022-03-10 12:52:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2022/2023 i 2023/2024. Renata Żmuda 2022-03-10 12:52:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2022/2023 i 2023/2024. Renata Żmuda 2022-03-10 12:39:00
Joanna Wójtowicz 2022-03-10 09:01:37
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-03-10 08:55:02
Wznowienie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-09 08:30:51
Wznowienie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-09 07:50:33
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-08 14:49:09
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU Cześć nr 1 - obiekt przy ul. Staszica 27 Część nr 2 - obiekt przy ul. Ogrodowej 4A Rafał Chrzanowski 2022-03-08 07:48:41
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agaty Giera, pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Gazociągu DN1000, MOP 8,4 MPA Gustorzyn - Wicko, część 2 odc. Gardeja - Kolnik" gminy : Gardeja, Kwidzyn, Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, Pszczółki, powiaty: kwidzyński, tczewski i gdański, województwo pomorskie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-07 11:56:48
Obwieszczenie Starosty Tczewskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agaty Giera, pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Gazociągu DN1000, MOP 8,4 MPA Gustorzyn - Wicko, część 2 odc. Gardeja - Kolnik" gminy : Gardeja, Kwidzyn, Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, Pszczółki, powiaty: kwidzyński, tczewski i gdański, województwo pomorskie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-07 11:55:29
Tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego grysami i emulsją. Marcin Lewandowski 2022-03-04 14:50:15
Joanna Wójtowicz 2022-03-04 13:59:37
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-03-04 13:59:18
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-03-04 13:56:05
- dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2022-03-04 13:55:35
- dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2022-03-04 13:55:30
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-03-04 13:54:59
Joanna Wójtowicz 2022-03-04 13:54:40
Joanna Wójtowicz 2022-03-04 13:46:23
Joanna Wójtowicz 2022-03-04 13:39:34