Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej: - dz. 160 w Ryjewo, gm. Ryjewo. - dokument usunięty Łukasz Nowogrodzki 2019-10-10 09:00:24
Magdalena Łapacz 2019-10-09 15:41:38
Magdalena Łapacz 2019-10-09 15:40:37
Magdalena Łapacz 2019-10-09 12:18:35
Magdalena Łapacz 2019-10-09 09:44:50
Magdalena Łapacz 2019-10-08 15:49:44
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. naprawy nawierzchni drogi gruntowej powiatowej nr 3229G w m. Otoczyn. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-08 12:39:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. naprawy nawierzchni drogi gruntowej powiatowej nr 3229G w m. Otoczyn. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-08 12:38:36
Magdalena Łapacz 2019-10-07 11:21:00
Magdalena Łapacz 2019-10-07 11:18:10
Komisja porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Łukasz Nowogrodzki 2019-10-07 08:25:19
Magdalena Łapacz 2019-10-04 13:56:39
Magdalena Łapacz 2019-10-04 13:32:57
Magdalena Łapacz 2019-10-04 13:25:56
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 8 października 2019 r. o godz. 15:30 w Sali 217b, II piętro Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. - dokument usunięty Łukasz Nowogrodzki 2019-10-04 09:01:09
2017 Łukasz Nowogrodzki 2019-10-04 08:13:33
2019 Łukasz Nowogrodzki 2019-10-04 08:12:52
Sesja Nr XI w dniu 30 września 2019 r. o godz. 15:30 Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 09:04:11
Uchwała Nr XXVIII/198/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie połączenia szkół i placówek w zespół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, z siedzibą w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. (ZMIENIONA UCHWAŁĄ XI/81/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019R.) Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 09:02:19
Uchwała III/16/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2019. (ZMIENIONA UCHWAŁĄ VIII/44/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 29 KWIETNIA 2019R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ XI/79/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 30 WRZEŚNIA 2019R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR XII/92/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019R.) Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 09:00:35
Uchwała III/15/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. (ZMIENIONA UCHWAŁĄ VIII/43/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 29 KWIETNIA 2019R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ XI/78/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 30 WRZEŚNIA 2019R.) Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:59:45
Sesja Nr XI w dniu 30 września 2019 r. o godz. 15:30 Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:51:36
Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:37:12
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:34:39
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 4. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:32:52
Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:30:46
Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:29:39
Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXVIII/198/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie połączenia szkół i placówek w zespół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, z siedzibą w Kwidzynie, ul. Staszica 25, 82-500 Kwidzyn. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:28:25
Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kwidzynie i dotychczasowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Kwidzynie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kwidzynie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:23:57
Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kwidzynie i dotychczasowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Kwidzynie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kwidzynie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:23:26
Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2019. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:20:08
Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały nr III/15/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:19:28
Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2019. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:17:34
Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały nr III/15/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:16:19
wrzesień 2019 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-10-03 08:08:46
Magdalena Łapacz 2019-10-02 14:51:17
październik Magdalena Łapacz 2019-10-02 14:49:01
październik Magdalena Łapacz 2019-10-02 14:48:44
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu wrześniu 2019r. - dokument usunięty Łukasz Nowogrodzki 2019-10-02 09:54:23
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 7 października 2019 r. o godz. 16:00 w Sali 214, II piętro Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. - dokument usunięty Łukasz Nowogrodzki 2019-10-02 09:54:16