Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Interpelacja Radnego Jakuba Śniega w sprawie tragicznej sytuacji na drodze powiatowej nr 3212G Straszewo - Wiszary w Sołectwie Straszewo. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 12:30:43
Interpelacja Radnego Jakuba Śniega w sprawie tragicznej sytuacji na drodze powiatowej nr 3212G Straszewo - Wiszary w Sołectwie Straszewo. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 12:27:51
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie działań podejmujących przez Zarząd Powiatu w celu koordynacji z naszymi gminami oraz sąsiednimi powiatami realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów antysmogowych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 12:26:52
Interpelacja Radnego Jakuba Śniega w sprawie tragicznej sytuacji na drodze powiatowej nr 3212G Straszewo - Wiszary w Sołectwie Straszewo. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 12:25:49
Interpelacje i zapytania Radnego Jakuba Śniega Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 12:24:28
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie działań podejmujących przez Zarząd Powiatu w celu koordynacji z naszymi gminami oraz sąsiednimi powiatami realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów antysmogowych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 12:23:44
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 12:16:47
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lutego 2022r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 11:06:38
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki PERN S.A. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły, odprowadzanie ścieków do wód rzeki Wisły oraz wykonanie urządzeń wodnych do ujmowania wód powierzchniowych oraz wylotów do wprowadzania ścieków do wód, na terenie działek nr 199/5 obręb Jarzębina, gm. Ryjewo oraz nr 304 obręb Polskie Gronowo, gm. Gniew. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 11:06:03
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji Nr GD.RUZ.4210.180.9.2021.MM z dnia 20.01.2022r., w której udzielono PERN S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę 61 rowów w związku z inwestycją pn: "Budowa ropociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 11:05:17
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji Nr GD.RUZ.4210.179.9.2021.MM z dnia 20.01.2022r., w której udzielono PERN S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę 101 urządzeń melioracyjnych - rurociągów drenarskich, w związku z inwestycją pn: "Budowa ropociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 11:05:15
Obieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 lutego 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na: budowie dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 11:04:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej : - dz. 30/11 w obrębie Rodowo Małe, gm. Prabuty. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 11:01:44
Sesja Nr XXXII w dniu 28 lutego 2022 r. o godz.15:30 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-03-01 09:57:50
Sesja Nr XXXII w dniu 28 lutego 2022 r. o godz.15:30 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-03-01 09:54:08
Uchwała Nr XXXII/187/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kwidzyńskiego wobec agresji Rosji na Ukrainę. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 08:16:41
Uchwała Nr XXXII/187/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kwidzyńskiego wobec agresji Rosji na Ukrainę. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 08:16:33
Uchwała Nr XXXII/187/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kwidzyńskiego wobec agresji Rosji na Ukrainę. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 08:14:08
luty 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-01 08:12:27
Sesja Nr XXXII w dniu 28 lutego 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-25 07:57:33
Tryb podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU Cześć nr 1 - obiekt przy ul. Staszica 27 Część nr 2 - obiekt przy ul. Ogrodowej 4A Rafał Chrzanowski 2022-02-24 11:19:04
Uchwała nr 446/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli w 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-24 10:45:52
Joanna Wójtowicz 2022-02-23 14:26:50
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postepowania administracyjnego na wniosek PERN S.A. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie 14 przewodów w rurach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe, w związku z inwestycją pn: "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-23 13:28:05
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postepowania administracyjnego na wniosek PERN S.A. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie 14 przewodów w rurach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe, w związku z inwestycją pn: "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-23 13:27:22
Magdalena Łapacz 2022-02-23 08:01:41
Joanna Wójtowicz 2022-02-23 07:45:39
Magdalena Łapacz 2022-02-23 07:40:57
Luty Magdalena Łapacz 2022-02-23 07:40:03
Luty Magdalena Łapacz 2022-02-23 07:39:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2022/2023 i 2023/2024. Marcin Lewandowski 2022-02-22 12:46:46
Uchwała Nr 443/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-22 09:47:33
Uchwała nr 445/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Prabutach do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Mocodawcy w Programie Erasmus+. Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-22 09:46:44
Uchwała nr 444/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Mocodawcy w Programie Erasmus+. Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-22 09:43:51
Uchwała Nr 443/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-22 09:37:12
Uchwała Nr 380/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-22 09:28:10
Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-21 15:04:19
Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-21 15:02:33
Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-21 14:58:58
Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-21 14:55:49