Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 320/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-02 12:53:34
Uchwała Nr 320/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-02 12:52:23
Uchwała Nr 320/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-02 12:42:56
Uchwała Nr 320/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-02 12:42:37
Listopad 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-11-02 12:38:32
pażdziernik Joanna Wójtowicz 2021-11-02 10:12:42
pażdziernik Joanna Wójtowicz 2021-10-29 14:23:49
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PERN S.A. postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Nr GD.RUZ.4210.177.3.2021. AP Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-10-29 10:53:10
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PERN S.A. postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Nr GD.RUZ.4210.178.3.2021. AG Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-10-29 10:43:27
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PERN S.A. postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Nr GD.RUZ.4210.176.3.2021. AG Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-10-29 10:39:26
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PERN S.A. postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę 101 urządzeń melioracyjnych drenów w związku z inwestycją ,,Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-10-29 10:30:18
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PERN S.A. postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę 101 urządzeń melioracyjnych drenów w związku z inwestycją ,,Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-10-29 10:29:28
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PERN S.A. postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę 101 urządzeń melioracyjnych drenów w związku z inwestycją ,,Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-10-29 10:28:31
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PERN S.A. postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę 101 urządzeń melioracyjnych drenów w związku z inwestycją ,,Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-10-29 10:26:42
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ,,Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-10-29 10:17:09
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ,,Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-10-29 10:14:50
pażdziernik Joanna Wójtowicz 2021-10-29 08:29:20
Post.o udz. zam. w zw. z real. proj.?Zdolni z Pomorza?powiat kwidzyński?współfin. ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2021-10-28 11:16:31
Post.o udz. zam. w zw. z real. proj.?Zdolni z Pomorza?powiat kwidzyński?współfin. ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2021-10-28 11:16:22
Post.o udz. zam. w zw. z real. proj.?Zdolni z Pomorza?powiat kwidzyński?współfin. ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2021-10-28 11:16:08
Post.o udz. zam. w zw. z real. proj.?Zdolni z Pomorza?powiat kwidzyński?współfin. ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2021-10-28 11:15:53
Post.o udz. zam. w zw. z real. proj.?Zdolni z Pomorza?powiat kwidzyński?współfin. ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2021-10-28 11:15:40
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2021-10-28 09:43:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2021-10-28 09:41:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2021-10-28 09:41:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2021-10-28 09:41:42
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizowania lekcji religii i etyki w szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-27 14:39:14
Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-27 12:42:24
pażdziernik Joanna Wójtowicz 2021-10-26 14:41:43
Uchwała Nr XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.(ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR XXIX/168/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R) Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 13:02:51
Uchwała Nr XXIX/168/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 13:02:18
Uchwała Nr XXIX/166/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 13:00:34
Uchwała Nr XXIX/168/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 12:59:56
Uchwała Nr XXIX/168/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 12:56:59
Uchwała Nr XXIX/167/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2022 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 12:50:48
Uchwała Nr XXIX/166/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 12:50:08
Uchwała Nr XXIX/166/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 12:49:24
październik 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 12:43:23
Sesja Nr XXIX w dniu 25 października 2021 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 12:38:14
Roczny program współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-26 10:29:22