Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: ul. Prosta, Kwidzyn. - dokument usunięty Łukasz Nowogrodzki 2019-11-28 11:25:36
Łukasz Nowogrodzki 2019-11-28 08:29:17
Magdalena Łapacz 2019-11-27 13:17:27
Magdalena Łapacz 2019-11-27 11:29:52
Magdalena Łapacz 2019-11-27 11:27:43
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - grudzień 2019 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-25 08:09:26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 11:55:48
Uchwała nr 103/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 11:51:23
Uchwała nr 103/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 11:48:46
Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.- Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 296/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 99/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2019R.) Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 09:33:03
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - październik 2019 r. - dokument usunięty Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 08:43:32
Uchwała nr 102/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 08:38:37
Uchwała nr 101/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 08:36:55
Uchwała nr 102/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 08:35:36
Uchwała nr 101/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 08:34:04
Uchwała nr 100/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 08:28:53
Uchwała nr 99/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 08:24:06
Uchwała nr 99/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 08:23:48
Uchwała nr 99/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-22 08:23:12
Magdalena Łapacz 2019-11-21 14:46:57
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Łukasz Nowogrodzki 2019-11-21 13:59:00
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-21 11:49:29
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-21 11:47:20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-21 09:56:28
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-21 09:54:46
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. - dokument usunięty Łukasz Nowogrodzki 2019-11-21 09:54:34
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. - dokument usunięty Łukasz Nowogrodzki 2019-11-21 09:54:00
Magdalena Łapacz 2019-11-20 13:33:01
Magdalena Łapacz 2019-11-20 13:29:13
Magdalena Łapacz 2019-11-20 13:25:13
Magdalena Łapacz 2019-11-20 13:16:42
Magdalena Łapacz 2019-11-20 12:55:41
Magdalena Łapacz 2019-11-20 12:54:57
Magdalena Łapacz 2019-11-20 12:11:19
Magdalena Łapacz 2019-11-20 12:04:02
Magdalena Łapacz 2019-11-20 12:00:11
Magdalena Łapacz 2019-11-20 11:58:17
Magdalena Łapacz 2019-11-20 11:55:48
Magdalena Łapacz 2019-11-20 11:47:51
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zużycia paliwa gazowego dla każdego punktu poboru gazu. Łukasz Nowogrodzki 2019-11-20 09:37:59