Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 482/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 474/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2022R.) Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-26 11:34:01
Uchwała Nr 482/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 474/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2022R.) Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-26 11:33:32
Uchwała Nr 481/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-26 11:18:26
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna ? sierpień 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-25 12:07:26
Joanna Wójtowicz 2022-07-25 08:01:40
Joanna Wójtowicz 2022-07-25 08:01:36
Joanna Wójtowicz 2022-07-25 08:01:33
Joanna Wójtowicz 2022-07-25 07:48:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-22 13:33:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-22 08:14:47
Joanna Wójtowicz 2022-07-21 13:24:01
Joanna Wójtowicz 2022-07-21 12:59:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-21 12:04:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-07-21 10:52:59
Dyżury aptek gólnodostępnych w Kwidzynie - lipiec 2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-21 08:25:33
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-07-20 12:04:46
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-07-20 12:04:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 14 lipca 2022 Nr GD.RUZ.4210.178.14.2021.MM Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-20 11:30:28
Joanna Wójtowicz 2022-07-18 12:55:54
Zaktualizowany Plan postepowan nr 2022_BZP 00003062_03_P Marcin Lewandowski 2022-07-18 11:33:24
Magdalena Łapacz 2022-07-18 07:32:07
Magdalena Łapacz 2022-07-14 14:35:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-14 09:23:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-14 09:22:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-13 13:29:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-13 13:28:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-13 13:27:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-13 13:22:24
Magdalena Łapacz 2022-07-13 09:56:35
Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert w 2022 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:26:15
Uchwała Nr 480/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:14:49
Uchwała Nr 480/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:13:59
Uchwała Nr 479/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:10:18
Uchwała Nr 478 /22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:02:47
Uchwała Nr 478 /22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:02:17
Uchwała Nr 478 /22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:02:02
Uchwała Nr 478 /22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:01:45
Uchwała Nr 478 /22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:01:28
Uchwała Nr 478 /22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie, ul. Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 13:01:08
Uchwała Nr 477 /22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-12 12:57:01