Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:36:49
Zestawienie zmian w funduszu jednostek - 2018 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:36:12
Zestawienie zmian w funduszu jednostek - 2018 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:36:01
Zestawienie zmian w funduszu jednostek - 2018 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:33:42
Sprawozdania finansowe jednostkowe starostwa powiatowego 2018 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:32:46
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:19:09
Rachunek Zysków i Strat jednostki 2019 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:18:22
Informacja dodatkowa 2019 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:11:30
Bilans jednostki budżetowej 2019 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:08:30
Sprawozdania finansowe jednostkowe starostwa powiatowego 2019 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:06:15
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:03:37
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:02:51
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:02:00
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:01:30
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:01:23
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:01:16
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:00:43
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 11:00:34
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 10:57:43
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 10:57:32
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 10:56:59
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 10:56:30
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 10:56:25
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 10:56:15
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-07 10:55:54
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu kwietniu 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-06 10:58:42
Wynajem nieruchomości gruntowej . - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-06 10:51:32
Karty usług - wnioski Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-06 10:45:17
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-05 12:01:32
Interpelacje i zapytania Klubu Radnych SLD - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-05 11:15:55
Przetarg nieograniczony pn. Cyfryzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.2 Rafał Chrzanowski 2020-05-05 10:41:15
Uchwała Nr 148/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:39:37
Uchwała Nr 148/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:38:59
Uchwała Nr 147/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2020 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:35:31
Uchwała Nr 147/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2020 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:33:32
Uchwała Nr 147/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2020 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:32:36
Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:28:30
Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:27:47
Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:26:15
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-30 12:11:22