Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Magdalena Łapacz 2020-04-14 12:42:58
Magdalena Łapacz 2020-04-14 12:42:39
Sesja Nr XVI w dniu 16 kwietnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-04-10 08:04:31
Sesja Nr XVI w dniu 16 kwietnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-04-10 08:03:53
Sesja Nr XVI w dniu 16 kwietnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-04-10 08:03:14
Informacja nt. zakupu środków dezynfekujących. Justyna Tarka 2020-04-09 10:30:46
Wynajem nieruchomości gruntowej . - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-04-09 08:30:15
Uchwała nr 140/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. (UCHYLONA UCHWAŁĄ NR 144/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 KWIEETNIA 2020 R.) Justyna Tarka 2020-04-08 10:27:34
Uchwała nr 145/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. Justyna Tarka 2020-04-08 10:25:06
Uchwała nr 144/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. o uchyleniu uchwały nr 140/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Justyna Tarka 2020-04-08 10:21:03
Uchwała nr 142/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności" oraz o zmianie terminu realizacji powyższych zadań w 2020 roku. Justyna Tarka 2020-04-08 10:17:14
Uchwała nr 143/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia ogłoszonego i nie zakończonego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Justyna Tarka 2020-04-08 10:16:51
Uchwała nr 142/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. o zmianie terminu posiedzenia komisji konkursowej w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności" oraz o zmianie terminu realizacji powyższych zadań w 2020 roku. Justyna Tarka 2020-04-08 10:13:25
Kwiecień 2020 r. Justyna Tarka 2020-04-08 10:11:07
Sesja Nr XVI w dniu 16 kwietnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-04-08 09:28:41
Sesja Nr XVI w dniu 16 kwietnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Justyna Tarka 2020-04-08 09:27:53
Sesja Nr XVI w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 15:30 - odwołana Justyna Tarka 2020-04-08 09:22:40
Uchwała Nr 049/p117/R/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Justyna Tarka 2020-04-08 09:18:11
2020 r. Justyna Tarka 2020-04-08 09:16:59
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - dotyczy konkursu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 roku. Justyna Tarka 2020-04-08 09:14:46
Majątek powiatu Justyna Tarka 2020-04-08 09:05:45
Zawieszenie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 - porady na odległość. Justyna Tarka 2020-04-08 08:57:23
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-04-03 13:02:56
Magdalena Łapacz 2020-04-03 11:45:57
Magdalena Łapacz 2020-04-03 11:24:27
Magdalena Łapacz 2020-04-03 11:16:21
Magdalena Łapacz 2020-04-03 11:12:47
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-04-02 08:00:10
Magdalena Łapacz 2020-03-30 11:10:56
Sesja Nr XVI w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 15:30 - odwołana Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-30 11:01:19
Magdalena Łapacz 2020-03-30 10:53:06
Magdalena Łapacz 2020-03-30 10:45:47
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - luty 2020 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-03-26 13:16:20
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - kwiecień 2020 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-03-26 13:15:48
2020 Justyna Tarka 2020-03-25 10:10:45
Magdalena Łapacz 2020-03-24 09:13:05
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-23 13:34:57
Magdalena Łapacz 2020-03-23 07:34:37
Sesja Nr XVI w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 15:30 - odwołana Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-20 11:50:10
Sesja Nr XVI w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 15:30 - odwołana Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-20 11:49:06