Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 316/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-15 11:14:52
Uchwała Nr 316/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-15 11:13:50
Uchwała Nr 316/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-15 11:13:13
Uchwała Nr 315 /21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-15 11:08:17
Uchwała Nr 315 /21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-15 10:38:38
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu październiku 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-15 09:47:46
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu październiku 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-15 09:46:40
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu październiku 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-15 09:45:10
Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-15 08:04:55
Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-14 14:45:40
Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-14 14:42:52
Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-14 14:41:42
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-10-14 13:31:15
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-10-14 10:11:55
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-10-13 14:51:38
pażdziernik Joanna Wójtowicz 2021-10-13 14:45:39
lipiec Joanna Wójtowicz 2021-10-13 14:42:05
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-10-13 14:41:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) w zw. z real. proj.?Zdolni z Pomorza?powiat kwidzyński?współfin. ze środkówUnii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiegona lata 2014-2020. Renata Żmuda 2021-10-13 13:36:44
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-12 12:52:41
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) w zw. z real. proj.?Zdolni z Pomorza?powiat kwidzyński?współfin. ze środkówUnii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiegona lata 2014-2020. Renata Żmuda 2021-10-12 12:11:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) w zw. z real. proj.?Zdolni z Pomorza?powiat kwidzyński?współfin. ze środkówUnii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiegona lata 2014-2020. Renata Żmuda 2021-10-12 12:11:37
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 24 września 2021 r. w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-12 10:44:05
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 24 września 2021 r. w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-12 10:43:56
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-12 10:37:59
Interpelacja Radnej Jolanty Świtała dotycząca funkcjonowania oddziału SOR w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-11 13:39:17
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca organizacji opieki psychologicznej w placówkach oświatowych dla których powiat kwidzyński jest organem prowadzacym. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-11 13:37:26
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca obszarów uprawy wierzby energetycznej oraz jej wykorzystania w jednostkach organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-11 13:36:33
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu październiku 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-11 12:35:44
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu październiku 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-11 11:48:01
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu październiku 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-11 11:47:28
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 4 października 2021 r. o godz. 16:00 w Sali 214, II piętro Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-11 11:46:23
wrzesień Joanna Wójtowicz 2021-10-08 14:10:26
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2021/2022. Renata Żmuda 2021-10-08 12:27:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2021/2022. Renata Żmuda 2021-10-08 12:24:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2021/2022. Renata Żmuda 2021-10-08 12:24:34
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 546 w obrębie Ryjewo, gm. Ryjewo - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-07 13:38:40
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - październik 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-07 10:31:48
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji loterii w 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-06 11:40:26
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji loterii w 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-10-06 11:36:32