Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-07 07:54:06
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-07 07:52:04
Tryb podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU Cześć nr 1 - obiekt przy ul. Staszica 27 Część nr 2 - obiekt przy ul. Ogrodowej 4A Rafał Chrzanowski 2022-02-04 10:16:03
Tryb podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU Cześć nr 1 - obiekt przy ul. Staszica 27 Część nr 2 - obiekt przy ul. Ogrodowej 4A Rafał Chrzanowski 2022-02-04 10:15:55
Tryb podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU Cześć nr 1 - obiekt przy ul. Staszica 27 Część nr 2 - obiekt przy ul. Ogrodowej 4A Rafał Chrzanowski 2022-02-04 10:15:45
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki PERN S.A. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły, odprowadzanie ścieków do wód rzeki Wisły oraz wykonanie urządzeń wodnych do ujmowania wód powierzchniowych oraz wylotów do wprowadzania ścieków do wód, na terenie działek nr 199/5 obręb Jarzębina, gm. Ryjewo oraz nr 304 obręb Polskie Gronowo, gm. Gniew. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-03 13:36:26
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.,,Usługa przeprowadzenia coachingu i mentoringu dla kadry szkół wspieranych w ramach projektu pn. ,,Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-03 11:33:22
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.,,Usługa przeprowadzenia coachingu i mentoringu dla kadry szkół wspieranych w ramach projektu pn. ,,Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-03 11:29:00
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.,,Usługa przeprowadzenia coachingu i mentoringu dla kadry szkół wspieranych w ramach projektu pn. ,,Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-03 11:25:47
Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - CKZiU. Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-03 10:19:18
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:42:36
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:41:44
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:41:21
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:40:29
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:39:53
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:38:47
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:38:26
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:37:50
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:37:24
Uchwała Nr XXXI/186/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Gminy Gardeja. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:36:56
Uchwała Nr XXXI/185/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Miasta Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:27:36
Uchwała Nr XXXI/185/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na rzecz Miasta Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:25:16
Uchwała Nr XXXI / 184 /2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:14:20
Uchwała Nr XXXI/183/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za rok 2021. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:04:38
Uchwała Nr XXXI/183/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji rady powiatu za rok 2021. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 10:03:44
styczeń 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 09:49:20
styczeń 2022r. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 09:49:01
styczeń 2022r. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 09:48:49
styczeń 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 09:48:01
2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 09:47:28
2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 09:46:41
2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 09:44:30
2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 09:43:56
2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-02-02 09:43:27
Sesja Nr XXXI w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-02 09:30:46
Zapytanie Radnego Zbigniewa Kobana dot. realizacji uchwały NrXXVIII/165/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-01 14:45:24
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca działalności Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-01 14:42:16
Interpelacje i zapytania Radnego Zbigniewa Kobana Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-01 14:38:34
2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-02-01 14:38:11
Joanna Wójtowicz 2022-02-01 14:26:32