Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Nr XVI w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 15:30 - odwołana Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-20 11:44:47
Sesja Nr XVI w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 15:30 - odwołana Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-20 11:37:37
Sesja Nr XVI w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 15:30 - odwołana Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-20 11:33:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej: dz. 174/4 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-03-20 09:47:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej: dz. 159/1 i 159/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-03-20 09:47:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości gruntowej: dz. 159/1 i 159/2 w obrębie Rozpędziny, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-03-20 09:47:04
Uchwała nr 141/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku, dotyczącego modernizacji dróg powiatowych nr 3224G i 3225G. Justyna Tarka 2020-03-19 13:26:30
Uchwała nr 141/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku, dotyczącego modernizacji dróg powiatowych nr 3224G i 3225G. Justyna Tarka 2020-03-19 13:24:08
Magdalena Łapacz 2020-03-19 13:10:54
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-03-19 12:49:35
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu marcu 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-18 10:25:45
Uchwała nr 140/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. (UCHYLONA UCHWAŁĄ NR 144/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 KWIEETNIA 2020 R.) Justyna Tarka 2020-03-18 10:19:15
Uchwała nr 140/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. (UCHYLONA UCHWAŁĄ NR 144/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 KWIEETNIA 2020 R.) Justyna Tarka 2020-03-18 10:18:41
Uchwała nr 140/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. (UCHYLONA UCHWAŁĄ NR 144/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 KWIEETNIA 2020 R.) Justyna Tarka 2020-03-18 10:15:48
Informacja nt. wysokości ceny, jaka aktualnie płacona jest za zakup energii elektrycznej oraz termin do kiedy obowiązują umowy na zakup energii elektrycznej. Justyna Tarka 2020-03-18 10:01:40
2020 Justyna Tarka 2020-03-18 08:41:03
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-17 15:48:55
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-17 15:47:48
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-17 15:47:36
2020 Justyna Tarka 2020-03-17 14:22:32
Protokół Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.02.2020r. w wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w zakresie prawidłowości przyjmowania wniosków, przydzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe powiatu kwidzyńskiego w latach 2018-2019. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-17 11:51:06
2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-17 11:50:33
2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-17 11:49:51
2020 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-17 11:49:10
2020 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-17 11:49:04
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-17 11:17:43
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-03-17 11:14:23
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-03-17 11:14:16
Zawieszenie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 - porady na odległość. Justyna Tarka 2020-03-17 11:02:32
Magdalena Łapacz 2020-03-13 15:37:07
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-13 15:09:48
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-13 15:08:37
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-13 15:08:29
Zawieszenie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 - porady na odległość. Justyna Tarka 2020-03-13 12:49:00
Zawieszenie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 - porady na odległość. Justyna Tarka 2020-03-13 12:28:33
Zawieszenie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 - porady na odległość. Justyna Tarka 2020-03-13 12:27:52
Uchwała nr 139/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Justyna Tarka 2020-03-13 11:29:39
Uchwała nr 139/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Justyna Tarka 2020-03-13 11:28:36
Uchwała nr 138/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2020 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Justyna Tarka 2020-03-13 11:27:49
Uchwała nr 138/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2020 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Justyna Tarka 2020-03-13 11:27:02