Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr 138/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2020 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Justyna Tarka 2020-03-13 11:24:09
Uchwała nr 136/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2019. Justyna Tarka 2020-03-13 11:22:50
Uchwała nr 137/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2019. Justyna Tarka 2020-03-13 11:22:39
Uchwała nr 136/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2019. Justyna Tarka 2020-03-13 11:21:55
Marzec 2020 r. Justyna Tarka 2020-03-13 11:20:05
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-12 10:41:53
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-12 10:38:41
Magdalena Łapacz 2020-03-12 08:52:45
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-11 15:40:36
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-11 15:40:09
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-11 15:39:59
Magdalena Łapacz 2020-03-11 14:03:31
Magdalena Łapacz 2020-03-11 10:59:24
Magdalena Łapacz 2020-03-11 10:55:17
Magdalena Łapacz 2020-03-11 10:41:54
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-10 08:49:14
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 200/6 i 200/7 w obrębie Gardeja, gm. Gardeja. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-10 08:32:08
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 76/2 w obrębie Morawy, gm. Gardeja - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-10 08:32:05
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 200/2 w obrębie Gardeja, gm. Gardeja. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-10 08:32:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej 3142 G Klecewko - granica powiatu (Pierzchowice - Mikołajki Pomorskie) -DOKUMENTACJA. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-10 08:20:06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej 3142 G Klecewko - granica powiatu (Pierzchowice - Mikołajki Pomorskie) -DOKUMENTACJA. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-10 08:19:34
Magdalena Łapacz 2020-03-09 12:36:42
Magdalena Łapacz 2020-03-09 12:36:25
Magdalena Łapacz 2020-03-09 09:44:28
marzec Magdalena Łapacz 2020-03-09 09:41:26
Interpelacja Radnego Andrzeja Zwolaka w sprawie windy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-09 08:47:09
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-06 15:29:12
Magdalena Łapacz 2020-03-06 14:24:32
2019 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-06 08:59:37
2019 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-06 08:53:35
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 208/2 w obrębie Sadlinki, gm. Sadlinki. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-06 08:36:50
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej: dz. 208/2 w obrębie Sadlinki, gm. Sadlinki. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-06 08:36:22
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: dz. 1500/6 i 1500/7 w obrębie 0004, m. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-06 08:35:41
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: dz. 1500/6 i 1500/7 w obrębie 0004, m. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-06 08:34:58
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: dz. 1500/5 w obrębie 0004, m. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-06 08:34:11
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: dz. 1500/5 w obrębie 0004, m. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-06 08:33:45
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-05 15:27:07
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kwidzyńskiego Marcin Lewandowski 2020-03-05 15:26:55
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Rewitalizacja sali sportowej wraz z dziedzińcem przy ZS nr 1 w Kwidzynie - DOKUMENTACJA. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-05 08:44:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Rewitalizacja sali sportowej wraz z dziedzińcem przy ZS nr 1 w Kwidzynie - DOKUMENTACJA. Patrycja Rozmysłowicz 2020-03-05 08:43:08