Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-15 12:47:55
Uchwała Nr 309/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-15 12:04:42
Uchwała Nr 309/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-15 12:02:23
Wrzesień 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-15 11:55:45
Interpelacja Radnej Jolanty Świtała dotycząca funkcjonowania oddziału SOR w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-15 07:21:26
Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2021r. Marcin Lewandowski 2021-09-14 14:51:45
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowa na zastępstwo). Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-14 09:46:35
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. konkursów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-14 09:38:07
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. konkursów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-14 09:37:21
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowa na zastępstwo). Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-14 09:32:09
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu wrześniu 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-13 10:42:57
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu wrześniu 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-13 10:42:19
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 1 września 2021 r. o godz. 14:00 w Sali 214, II piętro Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-13 10:40:28
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-09-10 14:43:21
lipiec Joanna Wójtowicz 2021-09-10 14:39:32
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-09-10 14:37:52
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-09-10 14:36:30
Joanna Wójtowicz 2021-09-10 14:33:30
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-09-10 14:29:45
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont nawierzchni istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3236G w miejscowości Nebrowo Wielkie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-10 12:10:18
Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Renata Żmuda 2021-09-09 11:37:56
Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Renata Żmuda 2021-09-09 11:37:49
Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Renata Żmuda 2021-09-09 11:37:41
sierpień Magdalena Łapacz 2021-09-08 15:00:18
Interpelacja Radnej Jolanty Świtała dotycząca funkcjonowania oddziału SOR w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-08 10:24:36
Interpelacje i zapytania radnej Jolanty Świtała Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-08 10:21:58
Plan pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2020 rok Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-08 07:00:42
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-09-07 14:32:48
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-09-07 10:01:24
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-09-07 08:30:53
sierpień Magdalena Łapacz 2021-09-06 14:29:21
lipiec Magdalena Łapacz 2021-09-06 14:27:34
czerwiec Magdalena Łapacz 2021-09-06 14:23:24
maj Magdalena Łapacz 2021-09-06 14:17:55
kwiecień Magdalena Łapacz 2021-09-06 14:16:39
kwiecień Magdalena Łapacz 2021-09-06 14:00:42
marzec Magdalena Łapacz 2021-09-06 13:59:32
marzec Magdalena Łapacz 2021-09-06 13:54:11
Magdalena Łapacz 2021-09-06 13:50:14
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne KWI0701_A Patrycja Rozmysłowicz 2021-09-06 11:46:11