Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 415/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2022, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2022, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-20 12:45:46
Uchwała Nr 415/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2022, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2022, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-20 12:36:09
Sesja Nr XXXI w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-20 12:34:46
Sesja Nr XXXI w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-20 12:30:50
Sesja Nr XXXI w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-20 12:28:59
Sesja Nr XXXI w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-20 12:27:39
2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-20 12:00:30
Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa dróg gruntowych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-20 10:25:47
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-20 10:20:30
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-20 10:20:10
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-20 10:18:49
Uchwała nr 414/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-19 11:11:53
Uchwała nr 413/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-19 11:10:26
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - luty 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-19 11:07:31
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - luty 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-19 11:07:06
Ogłoszenie wyników konkursu ofert ? Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-19 11:04:47
Ogłoszenie wyników konkursu ofert w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-19 11:02:48
Uchwała nr 412/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-18 12:01:49
Uchwała nr 412/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-18 12:01:22
Uchwała nr 411/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-18 12:00:10
Uchwała Nr 410/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-18 11:58:56
Uchwała Nr 410/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-18 11:58:27
Informacja o możliwości korzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-18 11:52:38
grudzień Joanna Wójtowicz 2022-01-17 12:35:56
Uchwała Nr 409 /22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-17 10:43:43
Uchwała Nr 408/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-17 10:41:19
Uchwała Nr 407/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół w Prabutach. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-17 10:37:17
Uchwała Nr 406/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-17 10:31:52
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-14 11:31:14
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu grudniu 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-01-14 11:30:01
Uchwała Nr 405/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-14 10:38:33
Uchwała Nr 404/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia14 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-14 10:08:47
Uchwała Nr 403/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-14 10:06:33
grudzień Joanna Wójtowicz 2022-01-14 08:28:36
Joanna Wójtowicz 2022-01-14 08:28:07
Joanna Wójtowicz 2022-01-14 08:21:05
Joanna Wójtowicz 2022-01-14 07:32:52
Joanna Wójtowicz 2022-01-14 07:32:22
Styczeń Joanna Wójtowicz 2022-01-14 07:22:30
Uchwała Nr 402/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-01-13 10:53:19