Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 297/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-27 12:23:16
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 Rafał Chrzanowski 2021-08-26 12:13:29
lipiec Magdalena Łapacz 2021-08-26 09:40:06
kwiecień Magdalena Łapacz 2021-08-26 09:34:27
marzec Magdalena Łapacz 2021-08-26 09:33:06
lipiec Magdalena Łapacz 2021-08-26 09:29:48
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-08-25 14:53:19
Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-24 13:11:53
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - wrzesień 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-24 13:10:52
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Usługa na opracowanie 44 analiz, omówień do lekcji pokazowych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn" Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-24 13:09:42
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Usługa na opracowanie 44 analiz, omówień do lekcji pokazowych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn" Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-24 13:09:08
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Usługa pełnienia funkcji moderatora sieci współpracy dla kadry pedagogicznej w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"" Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-24 13:08:31
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Usługa pełnienia funkcji moderatora sieci współpracy dla kadry pedagogicznej w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"" Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-24 13:07:53
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pt. "Usługa przeprowadzenia warsztatów metodycznych z czterech obszarów tematycznych tj. przyroda, informatyka, matematyka, języki obce (angielski, niemiecki) dla nauczycieli szkół wspieranych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"" Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-24 13:06:33
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pt. "Usługa przeprowadzenia warsztatów metodycznych z czterech obszarów tematycznych tj. przyroda, informatyka, matematyka, języki obce (angielski, niemiecki) dla nauczycieli szkół wspieranych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"" Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-24 13:05:42
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont drogi powiatowej nr 3209G odc. od 12+095 do 12+445. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-24 07:12:03
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - wrzesień 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-23 11:14:28
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby punktów NPP/NPO w powiecie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-23 11:02:33
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: -dz. 34/11 w obrębie Rodowo Małe, gm. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-23 07:48:04
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: -dz. 34/11 w obrębie Rodowo Małe, gm. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-23 07:47:02
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zakładka menu) Administrator Portalu 2021-08-20 12:35:43
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli dotyczącej oceny realizacji umowy zbycia udziałów przez Powiat Kwidzyński EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 08.04.2016 r. W szczególności realizacji przez EMC Instytut Medyczny S.A. nakładów inwestycyjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy zbycia udziałów do dnia 27.05.2018 r. oraz realizacji aneksu z dnia 28.05.2021 r. do umowy zbycia udziałów z dnia 08.04.2016 r. do 31.08.2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-20 11:50:26
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli dotyczącej oceny realizacji umowy zbycia udziałów przez Powiat Kwidzyński EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 08.04.2016 r. W szczególności realizacji przez EMC Instytut Medyczny S.A. nakładów inwestycyjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy zbycia udziałów do dnia 27.05.2018 r. oraz realizacji aneksu z dnia 28.05.2021 r. do umowy zbycia udziałów z dnia 08.04.2016 r. do 31.08.2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-20 11:43:55
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli dotyczącej oceny realizacji umowy zbycia udziałów przez Powiat Kwidzyński EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 08.04.2016 r. W szczególności realizacji przez EMC Instytut Medyczny S.A. nakładów inwestycyjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy zbycia udziałów do dnia 27.05.2018 r. oraz realizacji aneksu z dnia 28.05.2021 r. do umowy zbycia udziałów z dnia 08.04.2016 r. do 31.08.2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-20 11:43:46
Sesja Nr XXVII w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-20 11:03:43
Sesja Nr XXVII w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-20 11:03:09
Informacja o wyniku postępowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie diagnozy potrzeb 7 szkół objętych wsparciem w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" oraz przeprowadzenie ewaluacji ex ante i ex post przeprowadzonych działań dla szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" wraz z zaprezentowaniem wyników ewaluacji ex post podczas konferencji podsumowującej projekt". Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-17 14:56:22
Informacja o wyniku postępowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie diagnozy potrzeb 7 szkół objętych wsparciem w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" oraz przeprowadzenie ewaluacji ex ante i ex post przeprowadzonych działań dla szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" wraz z zaprezentowaniem wyników ewaluacji ex post podczas konferencji podsumowującej projekt". Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-17 14:54:24
Informacja o wyniku postępowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie diagnozy potrzeb 7 szkół objętych wsparciem w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" oraz przeprowadzenie ewaluacji ex ante i ex post przeprowadzonych działań dla szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" wraz z zaprezentowaniem wyników ewaluacji ex post podczas konferencji podsumowującej projekt". Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-17 14:51:59
Uchwała Nr 296 /21Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mirosława Iljin, nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-17 14:48:45
Uchwała Nr 296 /21Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mirosława Iljin, nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-17 14:48:03
Uchwała Nr 296 /21Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mirosława Iljin, nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-17 14:47:49
Uchwała Nr 288/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.(TRACI MOC- AKTUALNA UCHWAŁA 295/21 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 SIERPNIA2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-17 14:44:58
Uchwała Nr 295/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.(TRACI MOC UCHWAŁA 288/21 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 LIPCA 2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-17 14:43:30
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. firmy STRB Sp.z o.o Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-16 14:46:35
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-08-16 07:40:58
Uchwała Nr 188/p117/B/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-13 13:53:40
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu sierpniu 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-13 10:30:55
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu sierpniu 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-13 10:27:09
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu sierpniu 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-13 10:26:46