Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu sierpniu 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-13 09:15:43
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu sierpniu 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-13 09:12:34
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH przy Starostwie Powiatowym w Kwidzynie Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-11 14:46:40
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-08-11 09:03:18
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-10 14:44:16
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-10 14:04:36
Uchwała Nr 285/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-06 13:01:51
Uchwała Nr 286 /21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-06 13:01:34
Uchwała Nr 289/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-06 13:01:20
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa przeprowadzenia warsztatów metodycznych z czterech obszarów tematycznych tj. przyroda, informatyka, matematyka, języki obce (angielski, niemiecki) dla nauczycieli szkół wspieranych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"". Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-06 12:33:37
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa na opracowanie 44 analiz, omówień do lekcji pokazowych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-06 12:28:41
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zużycia energi elektrycznej. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-06 11:33:23
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-05 13:09:46
lipiec Magdalena Łapacz 2021-08-05 09:15:24
Uchwała Nr 290/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025 oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-04 12:05:28
Uchwała Nr 294/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-04 12:03:56
Uchwała Nr 293/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-04 12:02:50
Uchwała Nr 292/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-04 11:57:53
Uchwała Nr 291/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-04 11:52:53
Uchwała Nr 290/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2021 - 2025 oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za I półrocze 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-04 11:43:44
Sierpień 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-04 11:22:52
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa przeprowadzenia warsztatów metodycznych z czterech obszarów tematycznych tj. przyroda, informatyka, matematyka, języki obce (angielski, niemiecki) dla nauczycieli szkół wspieranych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"". Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-03 12:19:16
lipiec Joanna Wójtowicz 2021-08-02 14:39:43
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-08-02 14:31:42
lipiec Joanna Wójtowicz 2021-08-02 14:28:25
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa przeprowadzenia warsztatów metodycznych z czterech obszarów tematycznych tj. przyroda, informatyka, matematyka, języki obce (angielski, niemiecki) dla nauczycieli szkół wspieranych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"". Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-02 13:53:34
Informacja o wyniku postępowania na wykonanie usługi w zakresie dostosowania obiektów baz danych BDOT500, GESUT oraz obiektów trwale związanych z budynkami i bloków budynków bazy danych EGiB prowadzonych w systemie teleinformatycznym Ewid2007 dla wytypowanych obrębów miasta Kwidzyna do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa wraz z załadowaniem w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.4 " - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-02 13:30:01
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Tczewskiej i Zimnej w Kwidzynie zlokalizowanej na działkach: 68, 77/7, 161/3, 64/18, 76/24, 76/11, 76/13, 76/1, 70, 69/8, 64/11, 64/34, 62/3, 62/1, 62/2, 60, 42/3, 43, 61, 69/1, 58, 45/6, 45/1, 71/1, 72/7, 54/1, 53, 47, 48, 49, 50, 51, 72/6, 72/3, 72/5, 72/4, 73, 89/2, obręb nr 0001, miasto Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo Pomorskie. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-02 13:29:06
Wykaz nr 2/2021 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-02 13:27:13
Wykaz nr 1/2021 dot. nieruchomości przeznaczonych do przekazania z zasobu nieruchomości Powiatu Kwidzyńskiego w formie darowizny. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-02 13:27:11
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa pełnienia funkcji moderatora sieci współpracy dla kadry pedagogicznej w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"". Patrycja Rozmysłowicz 2021-08-02 13:18:40
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lipca 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-30 13:21:28
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa na opracowanie 44 analiz, omówień do lekcji pokazowych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-30 13:18:05
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa na opracowanie 44 analiz, omówień do lekcji pokazowych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-30 13:17:44
Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert w 2021 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-29 12:28:31
Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert w 2021 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-29 12:27:33
Uchwała Nr 289/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-29 11:47:52
Uchwała Nr 289/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-29 11:46:16
Uchwała Nr 288/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.(TRACI MOC- AKTUALNA UCHWAŁA 295/21 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 SIERPNIA2021R.) Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-29 11:44:38
Uchwała Nr 287/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-29 11:42:47